Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkningsverktyget i klimatkollen Maria Berglund HS Halland tel. 035-465 22 076-105.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkningsverktyget i klimatkollen Maria Berglund HS Halland tel. 035-465 22 076-105."— Presentationens avskrift:

1 www.hushallningssallskapet.se Beräkningsverktyget i klimatkollen Maria Berglund HS Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 076-105 73 45

2 www.hushallningssallskapet.se Om verktyget Förenklat ”Carbon footprint” av en hel gård (ton CO 2 -ekv) –Vad stort/smått, vad har betydelse –Ännu inget om åtgärder

3 www.hushallningssallskapet.se 1 kg koldioxid = 1 kg CO 2 -ekv 1 kg metan = 25 kg CO 2 -ekv 1 kg lustgas = 298 kg CO 2 -ekv 4AR (IPCC, 2006) Koldioxidekvivalenter (CO 2 -ekv) - gemensam ”valuta” för växthusgaser

4 www.hushallningssallskapet.se Om verktyget Förenklat ”Carbon footprint” av en hel gård (ton CO 2 -ekv) –Vad stort/smått, vad har betydelse –Ännu inget om åtgärder Indata – samma typ som i STANK, men med visst annat fokus –”Nya” delar: Utsläpp före gården, energi, inköpta tjänster, kol i mark –Kvävet viktigt, men N-förlusterna har mindre betydelse Beräkningarna bygger på schabloner

5 www.hushallningssallskapet.se Vilka utsläpp ingår? CO 2, N 2 O, CH 4 N2ON2O NH 3 Djurhållning, stallgödsel CH 4 NO 3 -, NH 3 Växtodling N2ON2ON2ON2OCO 2 gårdsgräns Försålda varor systemgräns Insatsvaror och inköpta tjänster

6 www.hushallningssallskapet.se Datainsamling för växtodlingsgården CO 2, N 2 O, CH 4 NO 3 -, NH 3 N2ON2ON2ON2OCO 2 Försålda varor Insatsvaror och inköpta tjänster Vilka varor/tjänster? Hur mycket (kg, l, kWh…)? Egna värden på växthus- gasutsläpp per enhet? Grödor: Areal, avkastning (N-gödsling) Jordart: mulljordar Annan/mer data när modellerna förfinas Mycket data från SiM/Greppa moduler etc.: NH 3 -förluster, N-utlakning, kol i mark(?) Växtodling Vilka produkter? Hur mycket (kg, kWh…)?

7 www.hushallningssallskapet.se Datainsamling för djurgård Samma som för VO- gård Egna värden på växthus-gasutsläpp per enhet? Gäller speciellt för foder Djur: Antal platser, gödselslag, speciella data, ev betessäsong Stallgödsel: Spridningsteknik, -tidpunkt etc. Mängder Växtodling – samma som för VO- gården Samma som för VO- gård N2ON2O NH 3 Djurhållning, stallgödsel CH 4 Växtodling Försålda varor Insatsvaror och inköpta tjänster

8 www.hushallningssallskapet.se Att tänka på… Modellen kan användas för att visa vad stort/smått i nuläget ”ton koldioxidekvivalenter” –Svårt ta till sig –Stora ”utsläpp” (100-tals ton), men egentligen en omräkning –Ska ALLTID följas med viktenhet ”Nya” utsläppsbilder – lär dig förstå resultaten

9 www.hushallningssallskapet.se Läs mer…


Ladda ner ppt "Beräkningsverktyget i klimatkollen Maria Berglund HS Halland tel. 035-465 22 076-105."

Liknande presentationer


Google-annonser