Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikollen lantbruk 9-10 maj 2012 Inledning & avslutning Pernilla Kvarmo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikollen lantbruk 9-10 maj 2012 Inledning & avslutning Pernilla Kvarmo."— Presentationens avskrift:

1 Energikollen lantbruk 9-10 maj 2012 Inledning & avslutning Pernilla Kvarmo

2 Välkommen på kurs! ›Presentation av alla ›Fika bjuder vi på! ›Lunch på Konsert och Kongress, betalning ur egen ficka ›Middag på First Hotell för de som har anmält sig, betalning där eller via faktura om man övernattar Rostastekt lammytterfilé potatisgratäng & rödvinssky Creme brulée

3 Utbildning ›Grundkurs två dagar nu ›Mål: att förstå grunderna till energieffektivisering, samt få grunder i verktyg för energi- kartläggning och att utföra rådgivning om Energikollen i grupp och enskilt för lantbruk Uppföljning via web i höst om behov finns ›Utbildad energikartläggare? ›Uppdatering via web

4 Program 9 maj Tid Innehåll Lantbruk Föreläsare 9,00-9,30 Kaffe 9,30Inledning Pernilla Kvarmo 9,50 Energi i trädgård och lantbruk Elin Einarsson David Hårsmar 10,20 Elkostnader och elabonnemang DH 10,40 Grunder energi och elektricitet Lars Neuman 11,30-12,30 Lunch 12,30 Elmotorn LN 13,00 Belysning DH 13,30 Värmebalans, ventilation och klimatskal Anders Ehrlemark 14,15 Värmepump, grunder DH 14,40-15,00 Kaffe 15,00 Mjölkkylning och värmeåtervinning från mjölken Bengt Johansson 15,45 Mer om mjölkningens energianvändning LN 16,15 Foder LN 16,50-17,10 Utgödsling DH

5 Syfte och mål med modulerna MÅL med modulerna ›Motivera företagen till att arbeta systematiskt med energifrågor. Ge deltagarna övergripande information om jordbrukets direkta och indirekta energianvändning och om hur energianvändningen fördelas på företaget t.ex. uppvärmning, utfodring, belysning, fältkörning, torkning m.m. ›Analysera utförda kartläggningar och åtgärder på företagsnivå, samt ge verktyg för att fortsatt jobba systematiskt med energieffektivisering. ›Att ta fram en åtgärdsplan för att minska den direkta energi- användningen. Rådgivningen ska också väcka intresse för rådgivning i Greppa Näringen som kan leda till en minskad indirekt energianvändning genom till exempel bättre kvävehushållning.

6 Övergripande mål ›Rådgivningen bidrar till att minska den totala energianvändningen och höja kunskapsnivån i lantbruks- och trädgårdsföretag kring energifrågor. ›Detta bidrar till att nå ›miljömålet "Begränsad klimatpåverkan" samt ›EU:s mål om 20 % minskad primär energi­ användning till 2020.

7 Upphandling ›Central upphandling 2,5 Mkr -12 +1,5 Mkr -13 ›Upphandlingen överklagad, görs om ›Nytt anbudsunderlag ut i mitten av maj ›Färdiga avtal ca 10-11 juli ›En del län har avsatta egna medel, flera har det inte

8 10 maj

9 Program 10 maj Tid Innehåll Lantbruk Föreläsare 8,00-8,20Svinproduktion energianvändning LN 8,20-9,05Spannmålskonservering, torkning och lagring Christer Johansson 9,05-10,00Traktorer och dieselförbrukning Energi i växtodlingen CJ 10,00-10,20Kaffe 10,20-11,30Beräkningsverktyg för energikartläggning LN 11,30-12,30Lunch 12,30-13,20Forts Beräkningsverktyg för energikartläggning 13,20-14,05Att genomföra gårdsbesök energieffektivisering DH 14,05-14,35Ekonomi LN/DH 14,35-14,50Energikartläggningscheckar från Energimyndigheten EE 14,50-15,10Avslutning PK 15,10-15,30Kaffe

10 Energikollen på www.greppa.nu/adm ›Det allra viktigaste först! ›Köksbordsmaterial = bildspel att visa under besök/träff ›Kokbok= beskriver hur rådgivningen ska gå till ›Beslutet är grunden

11 Hemsidan ›Rådgivningsbrev - skicka gärna in bra exempel till Pernilla Kvarmo ›Läs mer – flera mycket bra rapporter ›Länkar till viktiga hemsidor ›Säg gärna till om något saknas eller behöver utvecklas

12 Avslutning ›Upplyst efter två kursdagar? ›Prenumerera på rådgivar- meddelanden, på greppa.nu/adm ›Kursutvärdering via web ›TACK!


Ladda ner ppt "Energikollen lantbruk 9-10 maj 2012 Inledning & avslutning Pernilla Kvarmo."

Liknande presentationer


Google-annonser