Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatkollenkurs 18 april 2012 Pernilla Kvarmo Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatkollenkurs 18 april 2012 Pernilla Kvarmo Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Klimatkollenkurs 18 april 2012 Pernilla Kvarmo Jordbruksverket

2 Att bli klimatrådgivare Vilja att förkovra sig och att löpande uppdatera sina kunskaper inom klimatområdet och delta i utbildningar som hålls Grundkurs två dagar, Jordbruket och klimatet Uppföljning idag Klimatkollenkurs Beräkningsverktyg- utbildning via web, ca 3 t Övningsexempel, rätta själv Godkänd beräkning av ”egen” gård i beräkningsverktyg

3 Klimatutbildningar på gång Rådgivarutbildning klimat Grundkurs ”Jordbruket och klimatet” i januari 2012, troligen ungefär samma tid 2013 vid behov Klimatkollenkurs idag Utbildningar i nytt beräkningsverktyg för klimatgasutsläpp (Cofoten) via web 8 maj 13-16 Erfarenhetsutbyte (web) om beräkningsverktyg och klimatkollenrådgivning kommer Kurs om energieffektivisering- Energikollen planerad till 9-10 maj, skjuts ev upp till i oktober

4 Program för dagens kurs

5 Jordbrukets klimatpåverkan -inte som andras påverkan Metan från djurhållningen Lustgas från kväve Kol i mark Koldioxid från fossil energi Utsläpp från inköpta varor Stulit från Berglund, M. 2012. Powerpoint Presentation ” Jordbrukets klimatpåverkan”

6 Klimatkollen i rådgivningen Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen

7 Mål för klimatrådgivningen i Greppa Fortbildning och förståelse av klimatbegrepp Visa på storleksordningen av gårdens klimatpåverkan Visa gårdens möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser att genomföra korta- och långsiktiga klimatåtgärder

8 Syfte med klimatrådgivningen Inspirera och motivera till Kostnadseffektiva klimatåtgärder Effektiv resursanvändning Anpassad produktion – miljömässigt hållbart Målbild för klimatarbetet i Greppa Vi sprider kunskap och inspiration Om klimatsmarta åtgärder på gården Vår rådgivning ger kunskap Kring hur jordbruket kostnadseffektivt kan minska sektorns klimatpåverkan

9 Vad innehåller Klimatkollen 20A och 20B? Gårdsbesök 2-3 h o uppföljande telefonsamtal Allmän del om klimat, växthusgaser, jordbrukets roll Översiktlig beräkning av gårdens växthusgasutsläpp Diskussion om: Stort o smått ifråga om utsläpp på gården Möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på gården Översiktligt kring förutsättningar för produktion och avsättning av bioenergi, hänvisa även till Energikollen Vilka områden och åtgärder som kräver mer rådgivning Råd inför fortsatt klimatrelaterad rådgivning i och utanför Greppa

10

11 Klimat i Greppa Näringen Klimatmoduler Klimatkollen 20A växtodlingsgårdar Klimatkollen 20B djurgårdar Moduler med stark koppling till klimat Kvävestrategier (olika typer) Bördighet/markpackning Växtnäringsbalanser Grovfoderproduktion Betesstrategi Utfodringsrådgivning (nöt, gris) Byggrådgivning Energieffektivisering Övriga moduler med indirekt klimatkoppling Test av mineralgödselspridare Precisionsodling

12 Nästa steg för att bli klimatrådgivare Har du gått eller gjort:  Grundkurs Jordbruket och klimatet (2 dagar)  Klimatkollenkurs (idag)  Beräkningsverktyg- utbildning via web, ca 3 t  Övningsexempel på hemsidan, rätta själv  Godkänd beräkning av ”egen” gård i beräkningsverktyg


Ladda ner ppt "Klimatkollenkurs 18 april 2012 Pernilla Kvarmo Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser