Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kommunal forsknings- och förnyelsestrategi antogs av styrelsen 2009 Bakgrunden var följande: Kommunförbundet Skåne har sedan 1998 bedrivit en FoU verksamhet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kommunal forsknings- och förnyelsestrategi antogs av styrelsen 2009 Bakgrunden var följande: Kommunförbundet Skåne har sedan 1998 bedrivit en FoU verksamhet,"— Presentationens avskrift:

1 En kommunal forsknings- och förnyelsestrategi antogs av styrelsen 2009 Bakgrunden var följande: Kommunförbundet Skåne har sedan 1998 bedrivit en FoU verksamhet, FoU Skåne, som samlar kommunerna inom det sociala området. Det sågs som en nödvändig utveckling att bredda konceptet till att omfatta samtliga områden kommunerna ansvarar för. Bättre dialog mellan kommuner och lärosäten behövde utvecklas. Kommunerna behöver i större uträckning samlat kunna ta initiativet till ny forskning. Samverkan mellan kommuner, forskning och innovation leder till bättre träffsäkerhet i planeringen och större samhällsnytta.

2 Forskning och innovation kring helheten i det kommunala uppdraget  Kompetensfrågor  Medborgar- och demokratifrågor  Kommunsammanhanget i tid och rum  Migration  Hållbar utveckling  Mångsektoriellt perspektiv Välfärdsfrågor  Barn och ungdom  Åldrande befolkning  Skola/förskola  LSS/handikapp  Folkhälsa  Kultur/fritid Arbetsliv  Integration  Hälsa/ohälsa  Multikultur Organisering  Samverkan  Ledning  Styrning Teknik  Miljö  Avfallshantering  Klimat  Energi  Infrastruktur  Vattenforskning Regional tillväxt  Landsbygdsutveckling  Stadens offentliga rum  Kulturlandskapet  Fysisk planering  Upplösande av kommunbegreppet  Den attraktiva kommunen  Näringslivsfrågor

3 Miljö och samhällsbyggnad- Vad är uppnått? En forskningsledare, professor Thomas Palo, är knuten till verksamheten Samarbetsytor med samtliga lärosäten i länet är uppbyggda En programförklaring för FoI inom miljö och samhällsbyggnad antogs av KFSK:s styrelse i juni 2011 Två tankesmedjor är genomförda. Kommunbesök för att konkretisera programförklaringen och ta fram prioriterade områden är hittills genomförda i 15 kommuner. Det genomförs också studier i egen regi, t ex en ny studie om hållbar utveckling i praktiken. Flera publikationer från KFSK:s skriftserie har fått nationell uppmärksamhet och används i undervisningen vid högskolor och universitet.

4 Kommunernas utmaningar Världen Klimatförändring EuropaVattendirektivet SverigeMiljöbalken SkåneMiljömål KommunerFysisk planering

5 Miljö och samhällsbyggnad = prioriterat område Majoriteten av kommunerna vill ha mer forskningssamverkan, främst inom miljö- och klimatområdet. Den preliminära analysen visar några områden som prioriteras: Utveckla samhällen långsiktigt tänkande Utveckla hållbart Hållbar, miljövänlig infrastruktur Översiktsplaner och detaljplaner Förtätning Fysisk planering Stad och land - naturmiljö Buller och miljöstörningar Vattenforskning Attraktiva kommuner

6 Vad kan KSFK göra för att stimulera forskningsanvändning ? Analytiskt arbete – bidra till långsiktig samhällsanalys, ta fram framtidsbilder, cost-benefit analyser mm ”Översätta” resultat till praktiken. Korta texter. Bilder. Ta fram kunskapsöversikter och genomföra projekt kring vissa, specificerade forskningsområden Förmedla rätt kontakt med lärosäten – ”matchmaking” Bygga nätverk och kunskapsnoder, exempelvis för att matcha kontakter avseende examensarbeten och behov från kommunernas sida Medverka till spridning av forskningsresultat genom seminarier mm

7 Hur kan kommunerna bli mer kunskapsbaserade? Exempel från miljö och samhällbyggnadsområdet Studenter, Teknik, Övning, Utbildning, forskare Kommuner (Pilotprojekt) Fallstudier, Resultat, Tillämpningar, behov Universitet och forskning

8 Tankesmedja med utgångspunkt från programförklaringen för miljö och samhällsbyggnad En permanent mötesplats för tjänstemän, politiker och forskare genomförs två gånger/år Olika kommuninitierade forskningsteman synliggörs Forskningsprojekten genomförs Resultaten kommuniceras och bidrar till ett kunskapsmässigt mervärde för verksamheterna i kommunerna Nästa tankesmedja äger rum 11 november - tema ”Bli en forskningskommun!” goda nationella och nationella exempel på forskningssamverkan


Ladda ner ppt "En kommunal forsknings- och förnyelsestrategi antogs av styrelsen 2009 Bakgrunden var följande: Kommunförbundet Skåne har sedan 1998 bedrivit en FoU verksamhet,"

Liknande presentationer


Google-annonser