Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsdepartementet A&O - temagruppen för arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet 3 februari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsdepartementet A&O - temagruppen för arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet 3 februari 2011."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsdepartementet A&O - temagruppen för arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet 3 februari 2011

2 Arbetsmarknadsdepartementet Svensk arbetslöshet 1980-2009; prognos 2010-2014

3 Arbetsmarknadsdepartementet Tusental personer (20-64 år) med bidrag (mätt som helårsekvivalenter) prognos 2011-2014

4 Arbetsmarknadsdepartementet Svensk befolkningstillväxt 2009-2050 Förändring jämfört med 2009 Källa: SCB

5 Arbetsmarknadsdepartementet Vad ska man göra? Ett paket av åtgärder som påverkar Matchningen Utbudet Efterfrågan

6 Arbetsmarknadsdepartementet Syfte med genomförda reformer sedan regeringsskiftet 2006 Ökat utbudÖkad efterfrågan Bättre matchning ”Det ska löna sig bättre att arbeta” ”Det ska bli billigare att anställa” ”Rätt person på rätt plats”

7 Arbetsmarknadsdepartementet Resultat OECD Economic outlook 2007 ”The labour market reforms implemented this year will increase potential employment” IFAU – Rapport 2008:17 “Regeringens reformer […] förväntas leda till att jämviktsarbetslösheten går ner […] mellan en och två procentenheter”

8 Arbetsmarknadsdepartementet LO-tidningen 29 augusti 2008 JOBBEN PÅ REKORDNIVÅ

9 Arbetsmarknadsdepartementet 2008-09-15 11:14 Krisdrabbade Lehman Brothers rasar samman. Investmentbanken, en av världens största, meddelar på måndagen att den ansökt om konkurs

10 Arbetsmarknadsdepartementet Sysselsättningstillväxt och arbetslöshet inom EU27

11 Arbetsmarknadsdepartementet Den värsta depressionen sedan 30-talet En lågkonjunktur av historiska mått

12 Arbetsmarknadsdepartementet PANIC!

13 Arbetsmarknadsdepartementet En historiskt djup kris Årlig procentuell förändring I BNP 1920–2012

14 Arbetsmarknadsdepartementet OECD Economic Surveys Sweden Januari 2011 Arbetsmarknaden har återhämtat sig snabbare och starkare än förväntat

15 Arbetsmarknadsdepartementet Anm.: Säsongrensade värden, 3 månaders glidande medelvärde. Källa: Arbetsförmedlingen. Varsel och nyanmälda platser

16 Arbetsmarknadsdepartementet Antal sysselsatta och sysselsättningsgrad, 15-74 år Anm.: Säsongrensade värden, 3 månaders glidande medelvärde. Källa: SCB (AKU).

17 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetslöshet, 15-74 år Anm.: Säsongrensade värden, 3 månaders glidande medelvärde. Källa: SCB (AKU).

18 Arbetsmarknadsdepartementet Socialfondsprogrammet 2007-2013 Ett värdefullt komplement till ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser Insatser för de som står långt från arbetsmarknaden Kompetensutveckling för sysselsatta

19 Arbetsmarknadsdepartementet Utmaningar på längre sikt Generationsväxlingen - arbetskraftsbrist inom många yrkesgrupper? Globaliseringen - arbetskrafts- och kompetensförsörjningen inom industrin? En ökande grupp arbetslösa med otillräcklig utbildning?

20 Arbetsmarknadsdepartementet Vi är inte ensamma; Sysselsättningsfrågan i EU- samarbetet Inom EU - står ~1/3 av den potentiella arbetskraften utanför arbetsmarknaden - åldras befolkningen - har en stor del av arbetskraften otillräckligt eller fel utbildning => Risk för en försämrad konkurrenskraft, minskat välstånd och ökade skillnader => Samverkan inom sysselsättningsstrategin och flaggskeppsinititativet an Agenda for new Skills and Jobs

21 Arbetsmarknadsdepartementet An Agenda for New Skills and Jobs Ökade investeringar i kompetens Utbildningssektorn och arbetsmarknaden måste närma sig varandra Vi måste utveckla relevant mix av kunnande Vi måste bli bättre på att förutsäga framtida kompetensbehov

22 Arbetsmarknadsdepartementet Dagens konferens Central & viktig!


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsdepartementet A&O - temagruppen för arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet 3 februari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser