Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIALOGMÖTE 2008-02-26. Infrastrukturplanering INRIKTNINGSPLANERING – behovsinventering, proposition, riksdagsbeslut (inriktningar, nivåer etc) ÅTGÄRDSPLANERING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIALOGMÖTE 2008-02-26. Infrastrukturplanering INRIKTNINGSPLANERING – behovsinventering, proposition, riksdagsbeslut (inriktningar, nivåer etc) ÅTGÄRDSPLANERING."— Presentationens avskrift:

1 DIALOGMÖTE 2008-02-26

2 Infrastrukturplanering INRIKTNINGSPLANERING – behovsinventering, proposition, riksdagsbeslut (inriktningar, nivåer etc) ÅTGÄRDSPLANERING – planeringsanvisningar, identifiering och prioritering av åtgärder, upprättande av preliminära förslag till flerårsplaner för investeringar mm BESLUTSFAS – remisser och beslut

3 Övergripande tidplan Proposition i september 2008 Riksdagsbeslut i december Planeringsanvisningar runt årsskiftet 2008 / 2009 Beslut / fastställelser av investeringsplaner runt årsskiftet 2009/2010

4 Regeringens erbjudande Genomföra regionala systemanalyser som input till trafikverkens nationella systemanalyser Tillfälle att påbörja förberedelserna inför åtgärdsplaneringen (ta fram kunskapsunderlag, inventera projekt som behöver diskuteras etc) Möjlighet att rapportera arbetet direkt till regeringen

5 Planeringsprocessen i VG SystemanalysMål – Funktionskrav – Åtgärder Jämställdhetsanalys Regionförstoring Samband infrastruktursatsningar och tillväxt Behov av bärighetsåtgärder Strategiska godsstråk Viskadals- och Kinnekullebanorna

6 Källa: SCB, egna beräkningar

7 Tidplan systemanalys


Ladda ner ppt "DIALOGMÖTE 2008-02-26. Infrastrukturplanering INRIKTNINGSPLANERING – behovsinventering, proposition, riksdagsbeslut (inriktningar, nivåer etc) ÅTGÄRDSPLANERING."

Liknande presentationer


Google-annonser