Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolutveckling i samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolutveckling i samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Skolutveckling i samverkan
ALP-PROJEKTET Skolutveckling i samverkan Projektledare Mats Jonsson

2 Bakgrund Samarbete om kvalitetsutveckling
V5 – Skara, Lidköping, Götene,Grästorp, Vara Kriterier – bedömning – utveckling ? Samverkan om utvärdering – Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby, Värmdö Frågeställningar – rapport – utveckling? Högskolan i Karlstad – Hans Åke Scherp ALP-projektet – en egen modell Perspektiv underifrån – delaktighet – pedagogernas behov

3 Mål och syfte Via Lärande besök skapa förutsättningar för förbättringsarbete och ökad kvalitet i verksamheten - ett tydligt och konkret verktyg Öka kvalitetsmedvetenheten Möjligheter till utvecklings-/karriärtjänster för enskilda pedagoger. Samarbete över kommungränserna - utbyte av erfarenheter och kunskaper

4 Lärande besök Ingen färdig modell – under ständig utveckling
Pilotgrupp våren 2003 Pedagoger och ledare från en kommun besöker en enhet i grannkommunen Observatörerna är inte inspektörer som ska kontrollera och värdera verksamheten Lärande besök ska spegla, uppmuntra och utmana pedagogerna i deras utvecklingsarbete

5 Enhetens uppdrag Pedagoger och arbetslag formulerar områden och frågeställningar som man vill få undersökta Diskuterar igenom med observatörerna – mål och bakgrund Individuella uppdrag

6 Gemensamma områden för observation
Möten Pedagog – barn/ungdom Pedagog – pedagog Pedagog - ledning Synliggörande av mål Förhållningssätt

7 Lärande besök - Före Information – förankring på enheten som ska besökas Möte med pedagoger, skolledning, arbetslag Uppdrag – vad ska vi titta på ? Önskemål Planering av tider för besök, samtal, konferenser, dokumentation mm Inläsning av dokument, utvärderingar etc Planering av lektionsbesök och samtal- strategi

8 Observationer – lärande besök
Samtal före Planering, mål, grupp osv Kartläggning: förståelse av uppdraget Uppdrag från pedagogen Lektionsbesök Passiva iakttagelser Intervjuer med barnen/ungdomarna: Hur uppfattar de verksamheten

9 Lärande besök Mönster Uppdraget Vision Personlighet LPO Mål
Planering Vision Uppdrag LPO Erfarenheter Personlighet Utbildning Mönster Starka sidor Områden att utveckla ALP Förhållningssätt Inflytande Kommunikation Samarbete Synliga mål? Uppdraget Gemensamma områden

10 Samtal efter besöket i klass eller barngrupp
Observatörerna jämför sina bilder av vad de sett Återkoppling till pedagogen av vad man upplevt, spegling utan värdering, lyfta det positiva Samtal -– utmana med frågor, försöka skapa eftertanke och reflektion utifrån uppdragen

11 Helhetsintryck Observation av arbetslagets konferenser
APT och andra viktiga konferenser Intervju av skolledare Övrig personal Elevråd Föräldrar

12 Dokumentation i arbetslaget
Återkoppling Samtal Förslag till dokumentation Gemensam Dokumentation Lärplan Gemensam bild Arbetslaget, utvecklingsledaren och observatörer Någon i arbetslaget antecknar Observatörsgruppen Arbetslaget och utvecklingsledaren

13 Fortsatt utvecklingsarbete
Leds av utvecklingsledaren och skolledare Gemensam konstruktiv analys Förslag till förändringar Lärplan Åtgärder – vem gör vad och när Kvalitetsredovisningen Uppföljning

14 Lösningsfokuserat förhållningssätt
Bakgrund i den lösningsfokuserade korttidsterapimodellen Insoo Kim Berg, Steve de Shazer ”Lösningsinriktad Pedagogik” Måhlberg/Sjöblom Mareld

15 Problemfokusering Nya problem Fel! Problem Försvar Varför? Skuld

16 Lösningsfokusering Vad fungerar? Hur ser det ut då?
Hur kommer det sig? Lösning Hur kan vi göra då ? Vad vill vi annorlunda?

17 Kreativa frågor Hur skulle du vilja att det var?
Hur der det ut när problemet är löst? Vid vilka tillfällen har det fungerat bättre? Vad var det som gjorde att det fungerade då? Hur har du lyckats lösa liknande problem förut?

18 Lärande besök på Kullingsbergsskolan i Alingsås
Våren 2003 Uppdrag: Hur märks det i verksamheten att vi arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik? Ur utvärderingen: En både verbal och skriftlig ”feedback ” och dokumentation som vi kan använda i det fortsatta utvecklingsarbetet Fick bekräftat vad vi ”tror att vi tror” både vad det gäller individnivå och arbetslag och spår Lyxigt med mycket tid för reflektion, någon som lyssnade och var totalt fokuserad på det jag hade att säga. Jag fick tänka till om min yrkesroll och min del i spårets samverkan. Vad kan jag göra för att utveckla samverkan i spåret. Det är roligt och bra att göra nya bekantskaper med pedagoger utanför den egna sfären.

19 Lärande besök på Nolhagaskolan hösten 2003
Uppdrag: Att följa en klass för att se om vi har ett gemensamt förhållningssätt Hur olikheter i vårt bemötande påverkar klassens beteende Resultat? Bekräftat och förtydligat vår egen bild – vad vi gör bra Vad vi måste arbeta vidare med – konkreta områden

20 Lärande besök på Öjersjö brunn hösten 2003
Uppdrag: Spegling av hur arbetslagets tematiska innehåll och arbetssätt genomfördes från planering till konkret genomförande

21 Lärande besök 2004 35-40 observatörer 6 enheter/kommun
Enheter ansöker själva: ”Ringar på vattnet” Kostnad ca per kommun ”Återbesök” efter tre år

22 Webbsida: www.alp-projektet.nu
Projektledare Mats Jonsson


Ladda ner ppt "Skolutveckling i samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser