Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig upphandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig upphandling"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig upphandling
Handisams nätverksträff i Göteborg

2 Område inköp 75 anställda

3 VGR Inköpsorganisation

4 Leverantörs-samverkan
Inköpsprocessen Policy Analys Regelverk LOU, EU förordningar mm Beställning Portal EH-system Upphandling Organisation Processorg Roller & ansvar Inköpsorganisation Miljö & sociala hänsyn Avtalsvård Leverantörs-samverkan

5 Goda exempel mervärden miljöanpassad inköpsprocess

6 Tillgänglighet vid upphandling
Lagen om offentlig upphandling, LOU, förstärktes från och med 1 januari 2008. Lagen säger att när det är möjligt bör tillgänglighet finnas med i all offentlig upphandling.

7 Handikappkommittén och avd funktionshinder & delaktighet
Politisk kommitté som företräder personer med funktionsnedsättning Avd funktionshinder & delaktighet Tjänstemannaorganisation Arbetar övergripande med tillgänglighets-, bemötande och kunskapsfrågor Arbetssätt; presidiemöten och arbetsgrupper

8 Uppdraget Handikappkommittén ska tillsammans med service-nämnden upprätta riktlinjer och anvisningar för hur tillgängligheten ska beaktas vid upphandling (enligt Västra Götalandsregionens plan för funktions-hinderfrågor 2008 – Det goda livet – för alla!)

9 Arbetsgrupp Hans Claeson, område inköp
Marianne Salén/Jan Terneby, avd funktionshinder & delaktighet Hans Hedström och Lisbeth Schmauch, rådet för funktionshinderfrågor i VGR Sigrid Petersén, IHT och doktorand på NHV är också aktiv i arbetet

10 Aktiviteter i ett första skede
Två pilotprojekt Tillgänglighetskrav i Gröna listan Öka kunskapen om funktionshinder och tillgänglighet Upphandling av verksamhet Upphandling av hjälpmedel

11 Två pilotprojekt Varuautomater och kaffeautomater
för att få mer kunskaper om tillgänglig upphandling prövas detta konkret i två aktuella upphandlingar

12 Information på varuautomaten
(svart mycket liten textstorlek på grå botten) Tryck på knapp (symbol) till önskad produkt är i köpläge (längst ut till höger) Tryck nr önskat hyllplan på tryckknappspanel Kontrollera pris och lägg i mynt Automaten accepterar 0:50, 1:-, 5:-, 10:- Drag produktluckan till vänster Tag din produkt och stäng luckan Ev växel erhålles i returskålen Gul knapp är ångerknapp

13 Tilläggsinformation av personalen
LÄS DET HÄR INNAN DU GÖR NÅGOT! VÄLJ FÖRST UT VAD DU VILL KÖPA Tryck sedan på den gula knappen. Då rör sig all facken runt. När varan som du vill ha är innan för luckan längst till höger, märkt med en röd pil, så släpper du knappen Lägg i pengarna! Tryck in siffran för det våningsplan du vill ha varor från på tryckknappspanelen. Drag luckan åt vänster för att öppna. Tag varan och stäng luckan.

14 Varuautomater Tre test har genomförts
Utifrån riktlinjer och standards utarbetade i VGR Test av varuautomat genom observation och videoinspelning samt intervjuer (i Västra Götaland) Fokusgrupper och intervjuer utifrån bild i skala 1 till 1 (IHT)

15 Varuautomater Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
Vid en förnyad konkurrensutsättning kan följande utvärderingskriterier komma att användas Tillgänglighetskrav för alla att se, höra, bearbeta och tolka information

16 Varuautomater A. Instruktioner Riktlinje:
Personer med olika funktionsnedsättningar skall, där funktionsnedsättningen ej omöjliggör det, självständigt och enkelt kunna ta del av informationen och kunna använda sig av den. Bokstäver i enkelt typsnitt (t ex Arial, Helvetica, Frutiger). Bokstäver i svårläst typsnitt. Instruktion som läses både på avstånd och går att komma nära intill, har textstorlek 25 – 40 mm (mäts på versaler). Instruktion som läses både på avstånd och går att komma nära intill, har textstorlek mindre än 25 mm. Instruktioner är väl belysta med ej bländande ljussättning. Inga instruktioner är väl belysta.

17 D. Automater Riktlinje:
Person med olika funktionsnedsättningar skall självständigt och säkert kunna orientera sig till, kunna ta sig fram till och använda automaten samt ta del av instruktioner/information. SYFTE GRÖN GUL RÖD D. 24 Personer med svårt att se, höra eller bearbeta och tolka information behöver veta vad som händer vid användning av funktioner t ex att knapp tryckts in, vid köautomat vilket nummer lapp har och vilket nummer som är på tur eller varuautomat att varan finns att ta ut. Vid användning av funktion ges akustisk och visuell bekräftelse. Referens 3 25 Personer som är kortvuxen eller använder rullstol ska kunna nå funktioner t ex knappar. I hörnor är det svårt eftersom hjälpmedlen kräver manöverutrymme och alla kan inte böja sig fram. Funktioner i form av knappar är placerade horisontellt från vänster till höger och minst 1 m från vägghörna. Knapparnas mittpunkt är placerade i intervallet ca 0,8 – max 1,1 m över golv. Referens 3,6 Funktioner i form av knappar är placerade horisontellt från vänster till höger och minst 1 m från vägghörna. Knappar mittpunkt är placerade i intervallet ca 0,9 m – 1,1 m över golv och minst 0,7 m från vägghörna.


Ladda ner ppt "Tillgänglig upphandling"

Liknande presentationer


Google-annonser