Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En resa till framtidens Lycksele

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En resa till framtidens Lycksele"— Presentationens avskrift:

1 En resa till framtidens Lycksele
En presentation av Lyckseles framtida klimat En resa till framtidens Lycksele Lägg in loggorna här underst i det gråa fältet

2 Lycksele idag påverkar….
Antal m3 avverkad skog 2006: m3 lastbilar 37 lastbilar per dygn Utsläpp 2006 CO 2 e capita: 8,3 ton Antal födda Lycksele församling 2008: 137 barn Omsättning handel per capita 2007: kr

3 …och påverkas… Vi sitter i samma båt….ta bilden från Vindelälven och hitta en bild på båtflyktingar i Asien+ USA Omvärldsfaktorer: krig, ekonomisk kris, flyktingar, resursbrist etc alla del av ett och samma ekosystem som är grunden för hela vår tillvaro Här ska jag försöka fixa till ”Vi sitter i samma båt” med Bo Kaspers… Vi sitter i samma båt, kolla om det funkar med ljudklipp och ljudet på min dator. Kolla också dagen innan att det funkar med tekniken. Copyright: Allan Fjällström

4 …när jorden förändras!

5 När klimatet ändras

6 Vad behöver göras? Max 2 grader C ökning av globala medeltemperaturen
2 ton CO2 e per capita/år om år 2050, 9 miljarder människor Lycksele år 2006: 8,3 ton CO2 e (7,2 Sverige) Källa: Vetenskapliga rådet för klimatfrågor, 2007:3, Naturvårdsverket, SNF Svenska målen om 4,5 ton CO2e per capita, procent minskning till 2020

7 Minska CO2-utsläppen och anpassa oss till ett förändrat klimat!
Lycksele kommuns Energi- och klimatstrategi Bäst i Västerbotten enligt SNF 2007! Minska CO2-utsläppen med 8 procent till 2010 MEN….. Hur ANPASSAR vi oss till klimatet i Lycksele?

8 Internationell och nationell nivå
EU-kommissionens vitbok, mars 2009 Regeringens klimatproposition våren 2009: en sammanhållen strategi för klimatanpassningsarbetet Organisations - och ansvarsfrågor Anpassningsåtgärder Avsätta medel för klimatanpassningsarbete Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:60

9 LYCKSELE KOMMUN +KLIMATANPASSNING + CLIM-ATIC
= SANT Uummannaq Lapland, Finland Illulissat Lycksele and Åre Sisimiut Flora, Sogn og Fjordane Highlands and Islands Det är där ni, jag och Clim-atic kommer in! Och Grönland och Norge och Finland och Skottland. Små samhällen i de norra delarna av dessa länder deltar i ett EU-projekt som går ut på att vi ska identifiera hur vi påverkas av ett förändrat klimat och hur vi kan dra nytta av det i våra samhällen. Men för att veta hur vi påverkas måste vi först identifiera hur klimatet förändras, vilket Umeå universitet gjort, och det är den resan jag tänkt ta med er på alldeles strax. Climate Change - Adapting to The Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions

10 Lycksele kommun + klimatanpassning + Clim-ATIC = sant!
2009 Klimatscenarier, sårbarhets- och möjlighetsanalys Brett processarbete inom Lycksele kommun 2010 Klimatanpassningsplan integreras i befintliga planer? Demonstrationsprojekt med skogsägare Nya affärsidéer 2011 Klimatanpassningsutbildningar ( projektavslut) Påbörja klimatanpassningen av Lycksele Viktigt med bra övergångar i pratmanuset mellan bilderna! Att jag jobbar igenom vad jag vill säga! Måste komma ihåg att efter presentationen knyta an till detta med processen!

11 En resa till framtidens Lycksele-bakgrund, del 1
Umeå universitet , Kerstin Abbing, EMG Globala och lokala klimatmodeller Data från SMHI, Rossby Centre A2 i presentationen ( worst case) A2 och B2 i rapporten, Del 2 är den resa som de kan välja om de vill vara med på Lycksele tur och retur?

12 En resa till framtidens Lycksele, del 1
Osäkerheter finns i modellerna MEN- tendenserna är klara och vi får utgå från scenarierna i planeringen Osäker framtid ställer krav på flexibilitet och uppföljning av planeringen

13 Lycksele flyttar till Småland
Medeltemperatur: : 0,6 grader : 1,8 grader : 2,6 grader 2100: Kring 7 grader Vintertemperaturen ökar mest Temperatur- berätta att detta gäller vädrets konsekvenser. Sedan kommer samhälleliga/ekosystemkonsekvenser Berätta om variationerna i temperatur. GÖR hela tiden internationella och nationella jämförelser! 10 procent av dagarna med plusgrader Ha två bilder som bakgrund en vinterbild från Lse och en vinterbild i en skånsk kommun( med ungefär lika många invånare som Lycksele) Knapptryck för att få in temperaturskillnaderna

14 Lyckseleborna:”Singing in the rain”
Nederbörd: 2020: + 50 procent i januari Sommar: oförändrat Vår –och höst : 2100: procent Totalt 2100: + 30 procent Extremnederbörd: 2010: dagar Frank Sinatras låt inleder… Plocka ut månaderna där det ökar mest Betona att skyfallen ökar

15 Vintern blir kortare Snöfall ( nederbörd mm) : 2071 : -20 procent
Antal dagar med snötäcke: : 189 : 160 :149 :101

16 Isarna ligger kortare tid
Förmodligen ingen is i Östersjön och Bottenhavet i slutet av 2000-talet Islossning 17 dagar tidigare i sjöar ( april istället för 5 maj) Sämre iskvalitet…. Inga beräkningar när isen lägger sig…

17 Avrinning Kopplat till nederbörd, avdunstning och temp.
Vårfloden tidigare och minskar i storlek p.g.a. en ökad vinteravrinning ( oreglerade älvar) Ammerån Jämtland vårflod förskjuts juni –maj Avrinning ökar med + 35 procent (2071)

18 Trädgården och skogen växer
Längre vegetationsperiod i Lycksele: 2100: + 50 dagar Förändring sista vårfrostdatum: 2010: 5 maj 2100: 20 april Längsta torrperiod: Fortsätter ligga kring ca 10 dagar Nya växtzoner, nya växtarter, längre odlingssäsong Vårfrostdatum förkortas

19 KONSEKVENSER?

20 Vilka arter försvinner?

21 Vilka arter flyttar in?

22 Rennäringen?

23 Översvämning villaägarens vardag?
100 –årsflöde väntas inträffa i: Vindelälven ungefär lika ofta Umeälven oftare Kostnader (MSEK): Vindelälven: 72 Umeälven: 442 Copyright: Allan Fjällström

24 Infrastrukturell påverkan?

25 Erosion/Ras? Ökade kostnader för ras och skred:
Västerbotten (MSEK) enligt Klimat - och sårbarhetsutredn. Byggnader :13 821 VA: 938 Åkermark: Skogsmark: 429 Totalt:

26 Vad händer med skogen?

27 Ökad produktion?

28 Elproduktionen? Kyl- och värmebehov?

29 Transporterna?

30 Turismen? Copyright: Annika Nordenstam

31 En resa till framtidens Lycksele, del 2

32 Del 2-den gemensamma resan till framtidens Lycksele
Människans hälsa Naturmiljö/biologisk mångfald Skogsbruk/jordbruk/rennäring Turism och fiske Bebyggelse och byggnader Tekniska försörjningssystem Kommunikationer

33 Frågor att besvara: Vad ser du för problem inom din ”sektor”?
Var finns problemen i Lycksele kommun? ( Inom vilka geografiska områden finns verksamheter/anläggningar/människor som berörs?) Vad ser du för möjligheter inom din ”sektor”? Var finns möjligheterna i Lycksele kommun? Välj en ordförande och en sekreterare/grupp! Nämn att detta blir vår input till sårbarhets och möjlighetsanalys!

34 Vad händer sedan? Till sommaren har vi:
Möjlighets - och sårbarhetsanalys för Lycksele kommun Förslag till mål och åtgärder inom klimatanpassning Vill ni vara med ?

35 2 möten innan sommaren 21 mars, 8-10:
Anders Lundgren presenterar NSPA-studien, en vision om norra Sverige Workshop om klimatförändringar och socio- ekonomiska förändringar 12 maj, 8-10: Mål och åtgärder+ barns klimatuppfinningar . Var med och välj en vinnare!

36 Ett stort tack för din hjälp!!!
Mer info: Projektledare: Annika Nordenstam Telefon:


Ladda ner ppt "En resa till framtidens Lycksele"

Liknande presentationer


Google-annonser