Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Hur har vi arbetat? Resultat Kommentarer Modeller

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Hur har vi arbetat? Resultat Kommentarer Modeller"— Presentationens avskrift:

1 Framtida avrinning i Sverige Johan Andréasson Sara-Sofia Hellström Jörgen Rosberg

2 Upplägg Hur har vi arbetat? Resultat Kommentarer Modeller
Metoder/arbetsgång Resultat Möjligheter (hur använda resultaten) Omöjligheter (hur inte använda resultaten) Kommentarer Vad kommer framöver Vad saknas

3 Beräkning av framtidens vattentillgång - Ett sätt …

4 Beräkning av framtidens vattentillgång - och ett annat sätt

5 Klimathydrologi – Modell/Analyskedjan
Utsläpp GCM Anpassning HBV RCM Utvärdering/ Rimlighetsanalys Hydrologisk modellering RCAO RCA3 ~50km SRES A2/B2 Indata till HBV Observationer P, T, E(T) Gränssnitt/ Databehandling (Matlab) ANALYS Rådata – NetCDF Nederbörd Temperatur Pot. Evap. Geodata GIS  Höjd, delområden, koppling modeller Metodval Delta –Scaling Metodanpassning Utveckling

6 Förändring i medelavrinning 2071-2100 jämfört med 1961-1990
RCAO-E/A2 RCAO-H/A2

7 Förändring i medelavrinning 2071-2100 jämfört med 1961-1990
RCAO-E/B2 RCAO-H/B2

8 Anmärkningar till förändring i medelavrinning 2071-2100
Alla resultat från HBV-Sverige ska i första hand användas för översiktlig tolkning Delta-metoden är bäst lämpad för förändringar i medelvärden. Kartorna över förändring i medelavrinning torde därför ge en god bild av möjliga framtidsbilder

9 Förändring i 100-årsflöde 2071-2100 jämfört med 1961-1990
RCAO-E/A2 RCAO-H/A2

10 Förändring i 100-årsflöde 2071-2100 jämfört med 1961-1990
RCAO-E/B2 RCAO-H/B2

11 Anmärkningar till förändring i 100-årsflöden 2071-2100
Även dessa resultat från HBV-Sverige ska i första hand användas för översiktlig tolkning Delta-metoden är bäst lämpad för förändringar i medelvärden Det är troligare att kartorna underskattar framtida extremer än att de överskattas

12 Förändring i avrinning jämfört med 1961-1990 enligt RCA3-E/B2

13 Samma framtida tidsperiod med olika metoder (och regional klimatmodell…)
Delta-metoden Scaling-metoden RCAO-E/B2 RCA3-E/B2

14 Slutkommentarer Det presenterade materialet kan användas som underlag för att identifiera var det kan uppstå problem med för mycket eller för litet vatten i framtiden Detaljerade resultat bör tas fram genom fördjupningsstudier där så anses nödvändigt Modell och metodutveckling sker hela tiden Nya/mer resultat kommer


Ladda ner ppt "Upplägg Hur har vi arbetat? Resultat Kommentarer Modeller"

Liknande presentationer


Google-annonser