Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges klimat - så var det

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges klimat - så var det"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges klimat - så var det
Weine Josefsson Enheten för information och statistik SMHI Signatur

2 Medelårsnederbörd (87 stationer i Sverige)
Max 870mm 2000 Min 430mm 1901 Signatur Medelvärde 614 mm, Eventuella saknade värden interpoleras så att alla serier alltid är kompletta

3 Nederbörd >40 mm/dygn
Signatur Antal fall med minst 40 mm på ett nbd-dygn Antalet fall har dividerats med det ungefärliga antalet stationer som fanns vid resp år. Värden som därvid erhölls är multiplicerade med 100. Dock inga ambitioner att homogenisera dessa dygnsdata, fast ALLA stationer.

4 Mätning av nederbörd Regn, duggregn Snö, hagel
1,5m höjd över markytan öppning 200 cm2, diameter knappt 16 cm avläsning kl 7 SNT (nederbördsdygn 7 till 7) Representativitet en punkt (kontra ytor i modeller) Problem: Vindförlust vid regn ett par procent vid snö fem procent Avdunstning mest under våren, då kanske någon mm förloras Vidhäftning 0.1 mm vid varje mättillfälle Tidsupplösning dygn, 12 tim, 15 min Signatur

5 Nederbördsobservationer augusti 2006
Antal Dagligen realtid Synop Dagligen Månadsvis Automat station SUMMA Signatur Hur stor yta täcker alla SMHI:s nederbördsmätare? 15 m2 dvs ett statistiskt stickprov, en villatomt kan ju vara 750 m2.

6 Temperaturavvikelse (medel 37 stationer)
Signatur Årstemp-avvikelser från hela-perioden-medlet 2.90°C Sverige, Värden år för år samt ett Gaussiskt filter som ska framhäva variationer på 10-årsskala och längre. Homogeniserade värden från 37 stationer.

7 Årsmedeltemperaturens avvikelse från medelvärdet (5.75°)
Stockholm Årsmedeltemperaturens avvikelse från medelvärdet (5.75°) 1800-talet var, med undantag av 1820-talet, genomgående kallt. År 1867 var allra kallast med en extremt kylig inledning på växtsäsongen i maj-juni (medeltemperaturen för maj var bara 3.4°, normalt ca 10°). Situationen förvärrades av att sommaren året därpå blev varm och katastrofalt torr. Missväxt och hungersnöd satte därmed fart på emigrationen till Nordamerika. Signatur Under de senaste 18 åren har det varit en mycket kraftig dominans av varma år, där framför allt vintrarna varit milda. År 2000 är också tillsammans med 1934 det varmaste året i Stockholmsserien.

8 Jämförelse mellan perioden 1991-2005 och 1961-1990
Temperatur (°C) vinter Nederbörd (%) året Temperatur (°C) året Signatur

9 Klimatindikatorer – Sveriges klimat - så var det
Temperatur och nederbörd Haldoregn (≥90 mm/24h över ≥1000 km2) Geostrofisk vind Havsvattenstånd Rossby: Nya vassa indikatorer? Websidor som uppdateras minst en gång per år Signatur


Ladda ner ppt "Sveriges klimat - så var det"

Liknande presentationer


Google-annonser