Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatmodellering i perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatmodellering i perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Klimatmodellering i perspektiv
Socio-ekonomisk världsutveckling Utsläpp Atmosfärens sammansättning Globalt klimat Regionala klimat Effekter Klimatmodellering i perspektiv Rossby Centre

2 Det är inte fråga om att vänta på perfekta klimatmodeller.
att fråga efter klimatprognoser som svarar t ex på frågan om hur varmt det blir. klimatmodellerare som kan samhällets alla olika verksamheter i detalj. Signatur

3 Det är fråga om… klimatmodeller som löpande vidareutvecklas, men redan är användbara, och nödvändiga. att ”+2 grader” är ett väldigt tufft globalt mål (ca +3 grader i vår region). klimatmodellerare som kan sina modeller, temperatur osv., beräknar index, och vill lära sig mer av avnämare. Signatur

4 Tre skäl till klimatscenarier i st f –prognoser
Även naturliga variationer Utsläppsfrågan (+kolets kretslopp) There are uncertainties in future emission scenarios. Here are projections of global mean temperature from the same model with different SRES emissions scenarios. Similarly we can run the same model with different initial conditions to assess uncertainty due to internal climate variability. Finally, there is uncertainty in the model’s representation of the the climate system. Here’s the IPCC plot comparing different climate models - but a question here is ‘Are some models better than others?’ Ofullkomliga klimatmodeller och klimatforskare Signatur

5 Beräknad temperaturförändring (ºC)
Alltså, klimatet kommer att förändras än mer under 2000-talet … och utsikterna är ovanligt varma. +5,8ºC Beräknad temperaturförändring (ºC) Observera att scenarierna och projektionerna sprids. Alltså: man inte inte göra eller prata om prognoser (osäkerhet om klimatsystemet). Men också att utvecklingen på längre sikt kan påverkas (utsläppsutvecklingen spelar roll bortom nästa 50 år). +1,4ºC Signatur 1900-talet: +0,6°C År Källa: IPCC, 2001

6 Avn: ”Dessa klimatforskare och deras modeller… Hur mycket varmare kommer det att bli då?”
1,5-4,5°C (IPCC, 1990) 1-3,5°C (IPCC, 1995) 1,4-5,8°C (IPCC, 2001) ”2°C”

7 Kf: ”Ja, hur blir med utsläppen nu igen?”
Mitigation, Adaptation, Sequestration Signatur Bolin and Khesgi, PNAS 98:9, 2001

8 Kf: ”TCR i CMIP2/19 modeller: ΔTglob=1.1-3.1°C, ΔTNordic=0.2-6.4°C”
Differences in GCM control climates, and their climate sensitivities, so differences also in GCM projected climates. Note: ”inter-GCM” might well differ between CTRL, calc. changes, and projections. Signatur Räisänen, 2001

9 Utsikterna för 2000-talet: Kontinuerliga klimatförändringar även i Sverige
Ett scenario för temperaturens förändring från Kjellström et al. 2005 Signatur

10 Avn+Kf: “Och, du, hur kommer vi att påverkas nu igen?”
Utsläppsscenarier, Global modellering Regional modellering Tolkningar och effektstudier, inklusive scenarier om andra drivkrafter Semadeni-Davies 2004 Model development has been a major effort, by all of SWECLIM Theoretical and analytical studies have helped in putting it all into proper perspective. Signatur

11 Klimatmodellering, analys och beslut skall handla om sannolikheter och risker
J. Räisänen, personal communication Klimatscenarier, som uttryckta så här kanske ändå blir klimatprognoser? … men de behöver kombineras med bra kunskaper om system och verksamheter. Signatur

12 Dvs. Det finns flera klimatmodeller.
Klimatscenarier, ej klimatprognoser. Dock… Klimatmodelleringar behöver kombineras med kunskaper om samhällets system och verksamheter. Idag: Kvalitativ, men robust, helhetsbild av förväntad utveckling, med kvantitativa scenarioexempel som går att omsätta i kartläggningar av sårbarheter. Målbild: Kvantitativ helhetsbild i termer av sannolikheter och risker: Riskhantering på säkrare grund. Signatur


Ladda ner ppt "Klimatmodellering i perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser