Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnads-nyttoanalys inom CAFE – metod och preliminära resultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnads-nyttoanalys inom CAFE – metod och preliminära resultat"— Presentationens avskrift:

1 Kostnads-nyttoanalys inom CAFE – metod och preliminära resultat
Stefan Åström - IVL

2 Clean Air For Europe (CAFE)
En översikt av resultat från gällande europeisk lagstiftning för luftkvaliteten i Europa. Visar trolig utveckling av luftkvalitet med hänsyn till gällande lagar och ekonomisk utveckling, samt alternativ. Utgör en gemensam kunskapsbas för framtida policy-utveckling.

3 Kostnads-nyttoanalys (CBA)
Svarar t.ex på om uppställda miljömål är samhällsekonomiskt motiverade. Kostnaden att minska utsläpp vägs emot nyttan av förbättrad luftkvalitet. (Kostnadseffektivitet används för att beskriva effektivaste vägen att nå ett miljömål, används i RAINS). (Regional Air Pollution Information and Simulation)

4 Overview of the CAFE Analysis
Holland et al. 2004

5 CAFE CBA - metod Identifiera påverkade samhällsvärden inom CAFE-programmets ramar. Kvantifiera värden, ‘Impact Pathway Approach’ eller ‘Damage Cost Approach’. Tilldela pengavärden m.h.a. WTP-studier. Jämföra kostnader med nyttor.

6 CAFE CBA - metod Värderar årlig påverkan, marginalvärden.
CAFE CBA metoden lämpas endast för att uppskatta skillnader mellan olika scenarier. Ingen återkoppling mellan RAINS och CAFE CBA, ingen optimering av CBA. ‘Extended CBA’ används för att fånga in de värden som ej gått att kvantifiera.

7 Emissions 1990 – 2020 (RAINS BaseLine Scenario Current Legislation, Aug. 04)
Ballaman 2004

8 Resultat Preliminära resultat endast för påverkan på hälsa, ej kostnader av utsläppsminskningar. Ytterligare resultat kommer innefatta: jordbruk, främst ozon. korrosionsskador på byggnadsmaterial. makroekonomiska effekter (GEM -E3).

9 Resultat Årliga totala hälsokostnader av luftföroreningar i EU
Baseline Health Impacts (Million Euro) across EU 25 Holland et al. 2005

10 Resultat Ökning av årlig hälsonytta p.g.a. minskad sjukdomsförekomst i EU (miljoner €, EU 25, gällande lagstiftning, inkl MTFR-scenario) *MTFR = Maximum Technical Feasible Reduction Holland et al. 2005

11 Resultat Ökning av årlig hälsonytta p.g.a. minskad förekomst av dödsfall i EU (miljoner €, EU 25, gällande lagstiftning, inkl MTFR-scenario) Total ökning av årlig hälsonytta, miljoner €, EU 25 Holland et al. 2005

12 Resultat Sverige Total ökning av årlig hälsonytta,
miljoner €, Climate Protocol Scenario!! Holland et al. 2005

13 Resultat Preliminary view on ratings to be used in the extended CBA.
Effects considered likely to be negligible are omitted from this table. Holland et al. 2005

14 Resultat Tolkning av ‘Extended CBA’-resultat
Based on this table, the views of the CBA team are that: 1. Inclusion of impacts on forests, freshwaters and other ecosystems could add significantly to the benefits quantified for emission reductions. 2. Inclusion of the effects of chronic exposure to ozone on health, social impacts of air pollution on health, altruistic effects, damage to cultural assets and some impacts on crops via interactions with pests and pathogens may be important, but there is inadequate evidence available to make a firm conclusion at this point in time. 3. The other effects listed in the table are unlikely to make a substantial difference to quantified benefits at the European scale, but may be significant in some areas. Holland et al. 2005

15 Sammanfattning Effekten av minskade luftföroreningar på folkhälsan är mycket stor. Den främsta effekten kommer från minskad förekomst av dödsfall. Kostnader för att minska utsläpp är hittills inte inkluderade i analysen. Övriga effekter är inte kvantifierade, många av dem kommer bli behandlade kvalitativt.


Ladda ner ppt "Kostnads-nyttoanalys inom CAFE – metod och preliminära resultat"

Liknande presentationer


Google-annonser