Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Healthy Cities holds the key to delivering Health 2020 at the local level” (Zsuzsanna Jakab, Regional Director WHO Regional Office for Europe)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Healthy Cities holds the key to delivering Health 2020 at the local level” (Zsuzsanna Jakab, Regional Director WHO Regional Office for Europe)"— Presentationens avskrift:

1 “Healthy Cities holds the key to delivering Health 2020 at the local level” (Zsuzsanna Jakab, Regional Director WHO Regional Office for Europe)

2

3 Deltagare • 270 från 27 länder • 147 från 53 städer • 33 från nationella nätverk • 12 WHO advisors • 18 WHO anställda • 19 observatörer • 7 från samarbetsorganisationer

4

5

6 Visioner, evidens och erfarenhet • 5 Plenarie seminarium • 5 Strategiska workshops • 6 Utvärderings möten • 4 Politiker möten • 3 Koordinators möten • 15 Casestudy möten • 5 Teach–ins

7 Några nyckelfrågor • Det finns tydlig evidens för att satsningar på god hälsa gynnar samhällsekonomin • Det finns goda exempel på effektiva interventioner • Europa har fortfarande ojämlika förhållanden inom både länder och städer • Stark evidens för positiva effekter av tidiga insatser riktat mot barn och utbildning

8 Några nyckelfrågor forts. • Det finns ett gap mellan policies på olika nivåer • Den lokala beslutsnivån hanterar de flesta av hälsans sociala bestämningsfaktorer • Vi behöver fortsatt tvärsektoriell och multibred inblandning av aktörer • Vi behöver förbättra våra tvärsektoriella metoder

9 Från politikermötena • Det behövs fler deltagande politiker än en från varje stad • Det behövs balans mellan politiskt och tekniskt ledarskap • Mer plats för politiska diskussioner

10 Så vad behöver göras? • Förändra våra budskap och hur och var vi kommunicerar ut dem • Förändra vår medvetandesfär • Investera i förståelse och kunskap kring hälsa för ledare och medborgare • Skapa samsyn mellan olika sektorer

11 Så vad behöver göras? Forts. • Etablera processer som är transparenta och innehåller ständig kompetenshöjning • Arbeta för hälsans jämlikhet genom nya rutiner • Uppmuntra samarbete genom gemensam budget

12 Så vad behöver göras? Forts. • Bygg in mätmetoder ”vad som inte blir mätbart blir inte gjort” • Maximera Healthy Cities inflytande genom de nationella nätverken

13 På väg • Samla kunskap och utveckla expertkunskaper inom implementering • Sprid kunskapen

14 Bitarna har fallit på plats • Hälsa har blivit mycket mer synligt och fått bättre förståelse hos betydligt fler • Evidens och kunskap ökar • Nya ledstjärnor har kopplats till 25 års erfarenheter • Entusiastisk politikerrepresentation • Tydlig förståelse för hur den lokala nivån kan påverka • Health 2020 – något att luta sig mot

15 Sanningens minut Det är dags att ta ledningen! ”It’s time to stans up and lead!”


Ladda ner ppt "“Healthy Cities holds the key to delivering Health 2020 at the local level” (Zsuzsanna Jakab, Regional Director WHO Regional Office for Europe)"

Liknande presentationer


Google-annonser