Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatförändring, primärvård och samhällsplanering My Svensdotter Enheten för miljömedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatförändring, primärvård och samhällsplanering My Svensdotter Enheten för miljömedicin."— Presentationens avskrift:

1 Klimatförändring, primärvård och samhällsplanering My Svensdotter Enheten för miljömedicin

2 Klimatförändring i Stockholms län My Svensdotter9/14/12 ÅrsmedeltemperaturÅrsmedelnederbörd Källa: SMHI 2011

3 Riskgrupper Äldre, hjärt-, kärl- och lungsjuka, funktionshindrade och små barn tillhör de känsligaste för förändringen. ‒ Fysiologiskt sämre rustade. ‒ Brukare av mediciner (cirkulation, värmereglering och vätskebalans). ‒ Svårare att uppfatta risker och vidta skyddsåtgärder. ‒ Beroende av andra. ‒ Befinner sig i större utsträckning inomhus. My Svensdotter9/14/12

4 Hälsoeffekter av förändringen Fler och intensivare värmeböljor. Mer problem med luftföroreningar i kombination med värmen. Ökad mängd toxiska ämnen och smittämnen i dricks-, bevattnings- och badvatten. Längre pollensäsonger. Nya och gamla vektorburna sjukdomar ökar. My Svensdotter9/14/12

5 Primärvårdens roll Höj beredskapen och förbered för ökad belastning inom vård och omsorg under perioder med höga temperaturer. ‒ Utbilda och informera personal om nya risker. ‒ Integrera med ett nytt värme/luft-varningssystem. Information och hjälp till riskgrupper via husläkare. ‒ Ny funktion i journaldatasystemen. ‒ Samarbete mellan primärvård och hemtjänst. Övervakning av nya risker och information till allmänheten. ‒ Vaccinationsrekommendationer. ‒ Uppmärksamma exotiska fall. My Svensdotter9/14/12

6 S amhällsplaneringens roll Anpassa bostäder och offentliga byggnader till förhöjda inomhustemperaturer och värmeböljor ‒ Ventilation och avkylande system ‒ Planera för naturliga skuggplatser ‒ Undvik byggmaterial som inte klarar ökad värme och fukt En grön stad ger flera hälsovinster ‒ Temperatursänkande ‒ Luftrenande ‒ Skyddar mot uv-strålning ‒ Påverkar mikroklimatet ‒ Minskar buller My Svensdotter9/14/12

7 Urban Heat Island My Svensdotter9/14/12 Modifierad från Voogt 2002

8 Sammanfattning Klimatförändringen kommer att påverka vår hälsa. ‒ Förstärkning av befintliga problem. ‒ Mer besvär hos redan sårbara/utsatta. Det finns mycket vi kan göra för att lindra effekterna. ‒ Primärvården ‒ Samhällsplanering För att göra bra riskbedömningsanalyser och utveckla anpassningsåtgärderna behövs samarbete mellan hälsosektorn och andra samhällssektorer och funktioner. My Svensdotter9/14/12

9 My Svensdotter Enheten för miljömedicin Tel. 08-123 372 66 my.svensdotter@sll.se Rapport finns att hämta på www.lansstyrelsen.se/stockholm under fliken miljö & klimat. www.lansstyrelsen.se/stockholm Tack! 9/14/12My Svensdotter


Ladda ner ppt "Klimatförändring, primärvård och samhällsplanering My Svensdotter Enheten för miljömedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser