Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växthuseffekt och klimat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växthuseffekt och klimat"— Presentationens avskrift:

1 Växthuseffekt och klimat
Nv åk Karolinska skolan/Rudbecksskolan

2 Atmosfären ” The atmosphere is not as thick as the peel of an orange. It´s as thin as the skin of an onion!” Astronaut C. Bolden

3 Växthuseffekten möjliggör liv på jorden
Solens ljusstrålning tar sig in i atmosfären, omvandlas till värme, som inte tar sig ut igen. Vatten är den viktigaste växthusgasen! Utan växthuseffekt blir medeltemperaturen ~ -18°C. Klimat studeras inte från vecka till vecka (då är det väder) - utan i långa mätserier - ofta 30 år eller mer. 1

4 Utsläppen förstärker växthuseffekten - klimatet förändras
Koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O) är viktiga växthusgaser. Fossila bränslen, skogsbränder, vissa industriprocesser, transporter, deponier och jordbruk ger utsläpp. Koldioxidkoncentrationen i atmosfären är högre än den någonsin varit under de senaste 20 miljoner åren. 2

5 Klimatet har redan blivit varmare - värmeslag i sikte
Jordens medeltemperatur steg med 0,74°C från 1906 till 2005. Människans aktivitet är med mycket stor sannolikhet orsaken. Om vi fortsätter att använda fossila bränslen stiger temperaturen 2,4-6,4°C till 2095 (AR4, IPCC 2007, scenario A1F1). Havsytan kan stiga med 0,26-0,8 m inom hundra år (AR4, IPCC 2007, scenario A1F1). 3

6 Medeltemperatur på norra halvklotet under de senaste 1300 åren
Temperaturen jämfört med medeltalet för perioden Direkta temperaturmätningar Indirekta temperaturmätningar som gjorts efteråt från t.ex. koraller och glaciärer. Källa: IPCC 2007 4

7 Klimatförändringen för med sig orkaner, sjukdomar och hungersnöd
Klimatförändringen förutsägs: smälta glaciärer förorsaka vattenbrist höja havsytan öka och förstärka extrema väderfenomen öka spridningen av tropiska sjukdomar som malaria försämra skördarna minska naturens mångfald öka mängden miljöflyktingar Redan en värmestegring på 1,5°C kan utsätta 50 miljoner människor för hungernöd, 200 miljoner för malaria och 2 miljarder för vattenbrist. 5

8 Temperaturen i Sverige stiger till 2100, speciellt på vintern
Sveriges medeltemperatur 3-5°C högre till 2080. Regnmängden kan stiga med upp till 25 %. Slut på skidandet i mellersta Sverige? Skånskt klimat i Norrland? En grad i medeltemperatur är skillnaden mellan centala Tyskland och södra Sverige. Många arter är känsliga för klimatförändringar, särskilt i fjällen. Källa: SWECLIM. Swedish Regional Climate Modelling Program och Naturvårdsverket 6

9 Arter kan försvinna helt och hållet även i Sverige
Klimathotade: Fjällräv Fjälluggla Harr och laxöring – trivs i näringsfattiga miljöer. Torsk Vikaresäl och gråsäl – förökar sig på havsis Fjällämmel 7

10 Klimatuppvärmningen kan slita sig lös
Feedback, t.ex: Permafrosten smälter, så att metan frigörs. Havsvattnet värms upp, så att koldioxid frigörs. Förekomsten av skogsbränder ökar, så att koldioxid frigörs Men även att havsvatten försuras av kolsyra och kiselalger och andra skalbildande organismer minskar sin produktion. Självförstärkande cykel. Temperaturen kan stiga snabbt och mycket vilket skulle få mycket stora och oförutsägbara konsekvenser. 8

11 Har varje människa lika rätt att producera utsläpp?
USA Finland Japan Polen Sverige Kina Brasilien Indien Tanzania ton koldioxid / invånare Världens medeltal Källan: Statistikcentralen 2004 9

12 Klimatet är också en rättvisefråga
Klimatuppvärmningen behandlar inte alla jämlikt. Industriländerna står för 80% av den hittills skedda uppvärmningen. Människor i u-länderna lider mest. U-länderna ligger oftast i varma regioner, där även en liten temperaturstegring kan förorsaka stor skada. U-länderna är beroende av jordbruket, som lider direkt av klimatuppvärmingens effekter. Fattiga länder har inte råd att skydda sig från klimatförändringens skadliga effekter. U-ländernas utveckling kan skadas av utsläppsbegränsningar. 10

13 Utsläppen måste skäras ner drastiskt
Globalt 50-85% (till 2050) I Sverige 60% I Finland, som producerar mycket växthusgaser, är kravet ännu större: 75–95 %. Hur ska vi göra det på ett rättvist sätt? Källan: Lammi & Tynkkynen 2001 och IPCC 11

14 Naturen med sina ekosystem är viktig för oss
…men har vi verkligen förstått?


Ladda ner ppt "Växthuseffekt och klimat"

Liknande presentationer


Google-annonser