Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen?"— Presentationens avskrift:

1 Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen?
Jordbruket och Vattnet Carin Nilsson Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen?

2 Vårens ankomst! www.smhi.se
Carin Nilsson Vårens ankomst! Vårens ankomstdatum avser det första dygnet av sju med vårtemperaturer dvs dygnsmedeltemp. över 0°C

3 Våren under de senaste 150 åren
Carin Nilsson Våren under de senaste 150 åren Vårens (mars-maj) medeltemperatur beräknat för 37 stationer spridda över Sverige. Röda staplar visar högre och blå lägre temperaturer än medelvärdet för perioden Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden

4 Olika skalor ger olika svar
Carin Nilsson

5 SREX-rapporten: www.ipcc.ch
Carin Nilsson BACC-rapporten: SREX-rapporten:

6 Temperatur Temperaturen beräknas öka mer i Sverige än globalt.
Carin Nilsson Temperatur Temperaturen beräknas öka mer i Sverige än globalt. Temperaturen i Sverige beräknas stiga mer i norr än i söder. vs A1B scenario 6 globala modeller

7 Nederbörd Nederbörden beräknas öka i hela landet, mest på vintern.
Carin Nilsson Nederbörd Nederbörden beräknas öka i hela landet, mest på vintern. Risken för skyfall beräknas öka. vs A1B scenario 6 globala modeller

8 I dagens klimat inträffar dessa extremtemperaturer vart 20 år.
Carin Nilsson Figuren visar hur ofta extremt varma temperaturer i genomsnitt kommer att inträffa enligt beräkningarna om hundra år under sommartid. I dagens klimat inträffar dessa extremtemperaturer vart 20 år. Källa: G. Nikulin et al,

9 Med tillstånd från Griogory Nikulin
Carin Nilsson Med tillstånd från Griogory Nikulin Resultat publicerade i Nikulin, G., Kjellström, E., Hansson, U., Strandberg, G. and Ullerstig, A., 2011: Evaluation and Future Projections of Temperature, Precipitation and Wind Extremes over Europe in an Ensemble of Regional Climate Simulations, in press, Tellus A, DOI: /j x

10 Carin Nilsson

11 Ändring av 100-årsflödet från 1963-1992…
Carin Nilsson Resultat från projekt finansierat av Elforsk; …till …till Medelvärde av 16 klimat- beräkningar Medelvärde av 12 klimat- beräkningar

12 Anoxic bottom area Reference (REF) Business as usual (BAU) Baltic Sea Action Plan (BSAP) observations (Source: Meier et al., 2011) Carin Nilsson

13 Baltic Sea; in to the future
Från Markus Meier et al, Rossby Centre, SMHI 4 klimatprojektioner 2 olika globala klimatmodeller A1B and A2 scenarios 1 regional klimatmodell (RCAO) 1(2) hydrologiska modeller 3 Östersjömodeller (BALTSEM, ERGOM, RCO-SCOBI) 4 nutrient load scenarios; BSAP, CLEG, REFERENCE, BAU Total: 38(54) scenario simuleringar Notera: viktade ensemble medelvärden visas COD SPRAT

14 Baltic Sea; in to the future
BSAP CLEG Ensemble medelvärde av koncentrationen av syre vid bottenen under sommaren Ändring mellan jämfört med COD SPRAT REF BAU -3.0 0.0 3.0

15 Summering av forskningen
Några av deras slutsaster: Ökade vattentemperaturer och ökad utflöde från floder leder till minskad koncentration av syre, och minskat siktdjup BSAP är inte lika effektiv i ett framtida klimat som i det nutida klimatet Summering av forskningen

16 Carin Nilsson På något sätt behöver vi anpassa oss – samtidigt som vi arbetar vidare med att minska utsläppen

17 Carin Nilsson

18 Ur Budgetpropositionen Allmän miljö och naturvård 20
Carin Nilsson Ur Budgetpropositionen Allmän miljö och naturvård 20 Satsningen på länsstyrelsernas arbete med klimatanpassning på lokal och regional nivå fortsätter. För att tillgodose de ökande kraven på basunderlag för klimatanpassningsåtgärder satsas medel på Lantmäteriets, SGI:s och MSB:s verksamheter för insamling och utveckling av olika typer av geografisk och geoteknisk information. Regeringen avser att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

19 Carin Nilsson

20 Carin Nilsson

21 Baltic Sea; in to the future
COD SPRAT

22 Baltic Sea; in to the future
COD SPRAT Ensemble mean volume averaged temperature and salinity

23 Ground water production in moraine Today (mm/year) Change (%)
Carin Nilsson Ground water production in moraine Today (mm/year) Change (%) Figur 8 a. Grundvattenbildning i dagens klimat (vä)( ) och uppskattad förändring fram till (hö). Source: Slutrapport från SGU-projektet "Grundvattennivåer i ett förändrat klimat" proj nr /2007


Ladda ner ppt "Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen?"

Liknande presentationer


Google-annonser