Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

System för brandriskprognoser Marie Gardelin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "System för brandriskprognoser Marie Gardelin"— Presentationens avskrift:

1 System för brandriskprognoser Marie Gardelin marie.gardelin@smhi.se

2 Skogsbrand 10 april - 31 augusti
Gräsbrand 1 mars - 1 juni Skogsbrand 10 april - 31 augusti Dagliga värden för alla beräkningspunkter i landet (22x22 km grid): analys prognos 24 timmar prognos 48 timmar

3 Gräsbrand Dagliga meteorologiska indata: Nederbörd Luftfuktighet
Lufttemperatur Gräsbrandsfara Snötäckt mark Liten/måttlig gräsbrandsfara Stor gräsbrandsfara Avtagande gräsbrandssäsong Gräsbrandssäsongen slut Beräkningsmetoden verifierad mot gräsbrandsstatistik

4 Gräsbrand Modell: 1. Avgränsning av gräsbrandssäsongen:
Start - snöns avsmältning beräknad med HBV-modellen Slut temperatursumma för inväxning av nytt gräs 2. Brandriskens variation: luftfuktigheten fuktighet i tunt ytskikt beräknat med HBV-modellen Stor gräsbrandsfara när: Rh < 50% Rh < 30% eller sm < 75% sm ej ökande 10000 20000 J F M A 200 400 Brunnen areal (m2) Temperatur- summa (oC) Gräsbränder Snö Temperatursumma Gräsbrands- säsongen slut

5 Skogsbrand FWI - modellen Kanadensiskt modellsystem för skogsbrandsvarning - brandbeteende, brandspridning HBV - modellen SMHIs hydrologiska avrinningsmodell anpassad för markfuktighetsberäkningar för skogsbrandsvarning - antändningsrisk, allmänna varningar

6 Skogsbrand HBV-modellen anpassad för skogsbrand - vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse för skogsbrandfaran - verifierad mot skogsbrandsstatistik Dagliga meteorologiska indata: Nederbörd Lufttemperatur 1. Flerskiktsmodell harmoniskt medelvärde av fuktighetsvärden i övre och undre markskikten 2. Korrektion vid regn

7 Skogsbrand HBV-modellen Markfuktighetsindex Fuktighetsvärde Övre skikt
Undre skikt E - Extremt torrt 5 - Mycket torrt 4 - Torrt 3 - Måttligt blött 2 - Blött 1 - Mycket blött HBV-modellen Markfuktighetsindex

8 Skogsbrand FWI - modellen - Fire Weather Index - kanadensiskt modellsystem för brandbeteende och brandspridning - huvudindex beskriver brandintensitet - underindex beskriver fukthalt och spridningshastighet Dagliga meteorologiska indata: Nederbörd Luftfuktighet Vindhastighet Lufttemperatur

9 Skogsbrand FWI-modellen Brandriskindex FWI DMC FFMC BUI DC ISI
E - Extremt stor brandrisk 5 - Mycket stor brandrisk 4 - Stor brandrisk 3 - Normal brandrisk 2 - Liten brandrisk 1 - Mycket liten brandrisk FWI-modellen Brandriskindex

10 Brandrisk Skog&Mark Nyheter 2006: meteorologiska prognoser:
- ny uppdatering - enhetliga indata - högre upplösning ny karta FWI ( förbättrade tabelldata

11

12 Brandrisk Skog&Mark Nyheter 2006: meteorologiska prognoser:
- ny uppdatering meteorologiska prognoser: - enhetliga indata - högre upplösning ny karta FWI Nyheter 2006: förbättrade tabelldata Brandrisk Skog&Mark ( ny utformning varningar

13

14 Brandrisk Skog&Mark Nyheter 2006: meteorologiska prognoser:
- ny uppdatering meteorologiska prognoser: - enhetliga indata - högre upplösning ny karta FWI Nyheter 2006: förbättrade tabelldata Brandrisk Skog&Mark ( ny utformning varningar

15 Marie Gardelin marie.gardelin@smhi.se


Ladda ner ppt "System för brandriskprognoser Marie Gardelin"

Liknande presentationer


Google-annonser