Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Former för klimatanpassning på kommunal nivå Annika Nordenstam, Clim-ATIC, Lycksele kommun Lägg in loggorna här underst i det gråa fältet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Former för klimatanpassning på kommunal nivå Annika Nordenstam, Clim-ATIC, Lycksele kommun Lägg in loggorna här underst i det gråa fältet."— Presentationens avskrift:

1 Former för klimatanpassning på kommunal nivå Annika Nordenstam, Clim-ATIC, Lycksele kommun
Lägg in loggorna här underst i det gråa fältet

2 Ska det här behöva hända?
Lägg in bild från Kittillä om du får materialet. Stormen Gudrun kostade mellan 4-5 miljarder + 18 miljarder för skogsskador (75 miljoner m3 skog gick åt)

3 Eller det här? 100 – ÅRSFLÖDE: Vindelälven ungefär lika ofta
Umeälven oftare Kostnader (MSEK): Vindelälven: 72 Umeälven: 442

4 Eller det här? Ökade kostnader för ras och skred: Västerbotten (MSEK):
Byggnader: 13 821 VA: 938 Åkermark: Skogsmark: 429 Totalt:

5 Innan vi börjar planera klimatanpassat ???

6 Eller ska vi blunda och låta den här killen ta smällen om 30 år…

7 Samhällen & organisationer + CLIM-ATIC =
HJÄLP & RÅDGIVNINGSTJÄNST FÖR KLIMATANPASSNING 2,Li Uummannaq Lapland, Finland Illulissat Lycksele and Åre Sisimiut Flora, Sogn og Fjordane Highlands and Islands Det är där ni, jag och Clim-atic kommer in! Och Grönland och Norge och Finland och Skottland. Små samhällen i de norra delarna av dessa länder deltar i ett EU-projekt som går ut på att vi ska identifiera hur vi påverkas av ett förändrat klimat och hur vi kan dra nytta av det i våra samhällen. Men för att veta hur vi påverkas måste vi först identifiera hur klimatet förändras, vilket Umeå universitet gjort, och det är den resan jag tänkt ta med er på alldeles strax. Climate Change - Adapting to The Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions

8 Clim-ATIC:s projekt i Lycksele kommun
2009 Klimatscenarier, sårbarhets- och möjlighetsanalys Brett processarbete inom Lycksele kommun 2010 Klimatanpassningsplan integreras i befintlig plan Demonstrationsprojekt med skogsägare 2011 Klimatanpassningsutbildningar ( projektavslut) Påbörja klimatanpassningen av Lycksele Viktigt med bra övergångar i pratmanuset mellan bilderna! Att jag jobbar igenom vad jag vill säga! Måste komma ihåg att efter presentationen knyta an till detta med processen!

9 Hur får vi politiker och tjänstemän att byta glasögon?
Ta fram klimatscenarier Presentera & gör en workshop med enkel risk och sårbarhetsanalys

10 Hur får vi politiker och tjänstemän att byta glasögon?
Hitta process att integrera frågorna i ÖP? Energi - och klimatstrategi? Annat? Mål , områden, åtgärder och ansvar Diskussion och idéer med olika grupper internt och externt

11 Utvalda områden i Energi- och klimatstrategin
Hållbart samhällsbyggande & befintlig struktur Hållbart resande och transporter Hållbar konsumtion, hälsa och livsstil *Områden synkade med länsstyrelsens EKS

12 Kom ihåg utvecklingspotentialen!
”Affärsmöjligheter i klimatförändringarnas spår ” kopplas till utvecklingsstrategin

13 Erfarenheter från processarbetet
Synliggör Satsa på rätt hästar Begränsa omfattningen Hitta ansvarig! Koppla till BEFINTLIG PROCESS SAMARBETA MERA! Nytt område kräver ny kompetens Konjunkturer påverkar…

14 Tack för att du lyssnade!
Mer info: Projektledare: Annika Nordenstam Telefon:


Ladda ner ppt "Former för klimatanpassning på kommunal nivå Annika Nordenstam, Clim-ATIC, Lycksele kommun Lägg in loggorna här underst i det gråa fältet."

Liknande presentationer


Google-annonser