Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information Sjöfruskolan Åk 6-8 Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information Sjöfruskolan Åk 6-8 Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 Information Sjöfruskolan Åk 6-8 Välkommen!
Vi gör barnen flygfärdiga Information Sjöfruskolan Åk 6-8 Välkommen!

2 Vi ska bygga vidare på vår organisation 1-12 år, en ny fas 1-16år
Vi gör barnen flygfärdiga Vi ska bygga vidare på vår organisation 1-12 år, en ny fas 1-16år

3 Tomtebo skolområde Så här ser skolområdetr ut idag. Tomtebogård
Skola + 4 avdelningar förskola Bergatrollet 6 avdelningar Kompassen 6 avdelningar Sjöfruskolan Skattelden 6 avdelningar Lilla Sjöfrun 2 avdelningar Så här ser skolområdetr ut idag. Blåkulla 4 avdelningar

4 1-16 år Tomtebogård Sjöfruskolan Tomtebo skolområde
Vi har en skola på Tomtebo, men i två hus, Tomtebogård och Sjöfruskolan. Alla förskolebarn går vidare till förskoleklasserna på Tomtebogård och går där ett eller två år. Därefter fortsätter de till Sjöfruskolan där de kan gå till åk 9. Tomtebo skolområde Tomtebogård Sjöfruskolan Tomtebo- gård Kompassen Lilla Sjöfrun Blåkulla Skatt- elden Berga- trollet F 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Rektorer på Tomtebo - ledarlaget
Ann-Britt Hägglöf Ulrika Holm Ulf Edlund Gunnar Sterne Pian Rosell

6 I all vår verksamhet strävar vi efter
Vi gör barnen flygfärdiga Ledarlagets Ledningsdeklaration I all vår verksamhet strävar vi efter hållbar utveckling där trygghet och lärande är ledstjärnor 

7 Ledarlagets förväntningar
Vi förväntar oss att alla medarbetare sätter sig in i varje barns och elevs situation och bemöter barnet och eleven utifrån hans/hennes förutsättningar. att var och en engagerar sig i barnets och elevens hela situation så att barnet och eleven får sammanhang i sitt lärande. att alla medarbetare aktivt samverkar i arbetslag, mellan arbetslag och mellan verksamheter för att förverkliga uppdraget.

8 I vårt uppdrag är 1-16-årsperspektivet viktigt. Vi arbetar för att ……..
Barnen/eleverna ska möta en lärmiljö som utmanar och känns igen Medarbetarna tar ett gemensamt an- svar för barns/elevers resultat (både sociala mål och kunskapsmål) från 1-16 år.

9 Vi gör barnen flygfärdiga
Samverkan inom och mellan verksamheter (förskola, förskoleklass, skola och fritids är viktigt för måluppfyllelse. Nuläge Vi är en av tio skolor i landet som är utsedd till modellskola för Hållbar Utveckling av Världsnaturfonden. Vi har också Skolverkets utmärkelse Skola för Hållbar Utveckling.

10 Vi gör barnen flygfärdiga
Vi har gemensamma mål, vår tolkning av läroplanen, som vi konkretiserar för varje elevgrupp. Det är viktigt att alla pedagoger är delaktiga i den gemensamma tolkningen av läroplanen för att elevernas lärande ska utvecklas så positivt som möjligt. Inför ht 2009 kommer vi att göra en ny översyn av våra övergripande mål. Allt vi gör ska genomsyras av den värdegrund som finns i läroplanen.

11 Vi gör barnen flygfärdiga
Vi samverkar i arbetslag, dvs en grupp pedagoger som tar gemensamt ansvar för för en elevgrupp. Vi har en lokal Elevhälsa, som samverkar för att arbeta förebyggande och för att fånga upp elever i behov av särskilt stöd, planera och följa upp detta arbete. Samverkan med föräldrar är mycket viktig för att vi ska kunna göra det bästa för varje elev. Vi har föräldraråd, där övergripande frågor diskuteras.

12 Vad händer under vt-09 när det gäller personal?
Rekrytering av lärare, ska vara klart i februari. Kompetensutveckling Vision- organisation ska arbetas fram Studieresa för att lära mer om samverkan i skolan som resurscentrum för stadsdelen. Planer av olika slag ska arbetas fram. Beställning av material.

13 Vad händer vt 09 när det gäller elever?
Träff med referensgrupp Framtidsverkstad om Torget, två elevrepresentanter deltar Ytterligare tre träffar eftermiddagstid då följande frågor ska diskuteras: - Vision - Organisation - Bemötandefrågor- regler - Arbetssätt - Språkval, se nästa bild! - Torget - Cafeteria - Skofritt

14 Språkvalet Åk 5 ska göra ett språkval ( eng/sv, spanska, franska eller tyska) senare under våren. Åk 6 och 7 behåller sina nuvarande språkval och de kommer att samordnas med Ålidhemsskolan.

15 Riktlinjer………………. ……. Det som sker i mötet mellan elev-pedagog, elev- elev, pedagog- pedagog dvs. den kommunikation och den relation som skapas, är mycket viktigt för att skapa en trygg lärmiljö. Bemötandefrågorna kommer vi att arbeta mycket med. En del i detta är gemensamma regler för skolområdet som konkretiseras för varje enhet och elevgrupp. Vi på Tomtebo trivs och är trygga tillsammans därför att -Jag tar ansvar för mitt eget handlande -Jag är rädd om mig själv och andra -Jag skapar en god lärmiljö

16 Forts. riktlinjer……. Pedagogerna finns nära eleverna under raster- på Torget, i caféet, i restaurangen och utomhus. För en god hälsa kommer rörelse och kostfrågor få stort utrymme. Hela huset kommer att vara skofritt. Vid varje entré finns utrymme för att byta till inneskor alt. att gå i strumplästen.

17 Vt- 09 Om man tänker gå kvar på Tomtebo behöver inget skolval göras.
Om man tänker följa med sin klass, 6c och 7c , från Ålidhemsskolan till Sjöfruskolan, behöver inget skolval göras. Skolval senast 1/3 för övriga. Den organisationsform vi valt som princip är åldershomogena klasser. Det innebär att nuvarande gruppstruktur kommer att göras om inför ht Gäller ej nuvarande 6c och 7c. Föräldramöte 25/5 kl 19.00, inbjudan kommer.

18 Ht 2009 åk 6-8 Inflyttning 3/8 All personal på plats 12/8
Start av verksamheten, skolstart 20/8 Start samverkan med fritidsgården, skolbibliotek mm. Invigning i september?


Ladda ner ppt "Information Sjöfruskolan Åk 6-8 Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser