Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolval – HT 13 • ”Flyer” - mitten av december till 2 338 ”måsteväljare” • Annons i Nacka Värmdö posten – vecka 2 • Skolvalsperiod i år 10 – 31 januari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolval – HT 13 • ”Flyer” - mitten av december till 2 338 ”måsteväljare” • Annons i Nacka Värmdö posten – vecka 2 • Skolvalsperiod i år 10 – 31 januari."— Presentationens avskrift:

1 Skolval – HT 13 • ”Flyer” - mitten av december till 2 338 ”måsteväljare” • Annons i Nacka Värmdö posten – vecka 2 • Skolvalsperiod i år 10 – 31 januari Det spelar ingen roll när under period valet görs - det är inte först till kvar • A-skydd – valet görs inte i Nacka24 1:a hands valda skolan tar emot valet, tar också emot namn på skola för alt 2 och alt 3. - skolan kan ta emot eleven, meddela KU enheten - kan inte ta emot eleven, meddela skola alt2 (alt3)

2 • Påminnelse 1. – 23 januari via mejl / brev (till f-klass o grundskola elever) • Påminnelse 2. – 1 februari Extra vecka för skolval – tom 7 februari Förälder som gör skolval under extra veckan tom 7 februari har samma rätt till plats som förälder som gjort val mellan 10 – 31 januari

3 • 14 februari – besked om vilken skola barnet/elev fått skickas till alla förälder som gjort val ”måsteväljare” (skickas i år från KU enheten) och ”Inflytt/ Byte” (skickas av skolorna) • Elever som skolval inte är gjort för placerar KU tillsammans med skolorna - detta arbete börjas 21 februari Regel: eleven placeras på närmast lediga skola, närmast utifrån elevens folkbokföringsadress (gäller grundskoleelever)

4 Måsteväljare totalt 2 338 • F –klass = 1 456 • År 1 = 60 • År 4 = 71 • År 5 = 64 • År 6 = 110 • År 7 = 577 • Skolval för ”nyinflyttad” och för elever som vill ”byter skola” (ej måsteväljare) • gör val till alla skolår F – år 9

5 Fritidsval • Föräldrar som gör skolval för barn / elever till F-klass, År 1, År 2 och År 3, får möjlighet att även göra fritidsval i samband med skolvalet • Nytt i år Skolan kan skicka erbjudande om fritidsplacering – förälder få då tacka ja eller nej • Rutinen med att lämna ut ”kontrakt” finns också kvar

6 Språkval görs av • Föräldrar som gör val för elever till År 6 tom År 9 Får fråga om språkval alt. vilket språkval eleven haft – svarsalternativen som finns är: Spanska – Franska – Tyska (svaret är obligatoriskt)

7 Skolornas ”skolvalsarbete” Måsteväljare - funktion ”Skolval” • Avstå ”måsteväljare” – kan förbereda from 10 januari, ska vara klart i så god tid att nästa skola kan placera senast 13/2 • Nytt för i år – finns en ”avstådd” lista • Placera ”måsteväljare” – kan göras from 10 januari ska vara klart 13/2, (beskedet om placering skickas automatisk ut först den 14/2) • Besked om plats skickas med automatik till förälder den 14 februari •

8 Inflytt/Byte – funktion Inflytt/Byte • Avstå ”Inflytt/Byte” - kan ni börja förbereda from 10 januari, ska vara klart ???? • OBS! Placering av elever ”Inflytt/Byte” ska göras först den 14 februari pga. att besked om placering skickas direkt när ni gör placeringen i Nacka24. • Besked om plats ska skickas till förälder den 14 februari (samma dag som placeringen ska göras i Nacka24)

9 Besked om skolplats 14/2 • Förälder ej nöjd med skolplacering - önskar annan skola = byte av skola - ej överens med andra VH = finns rutiner • Byte av skola - definitiv klassplacering måste finnas för att byte av skola ska kunna göras för elev. • Byte av skola till HT stängt 8/2 – 28/2 Klassplacering klar så fort som möjligt


Ladda ner ppt "Skolval – HT 13 • ”Flyer” - mitten av december till 2 338 ”måsteväljare” • Annons i Nacka Värmdö posten – vecka 2 • Skolvalsperiod i år 10 – 31 januari."

Liknande presentationer


Google-annonser