Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jag visar alla respekt, tar hänsyn och ansvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jag visar alla respekt, tar hänsyn och ansvar"— Presentationens avskrift:

1 Jag visar alla respekt, tar hänsyn och ansvar
Ytterplagg, mössa och keps lämnar jag under skoltid på min krok eller i mitt skåp. Detta gäller Även matsalen. År 6-9 får ha keps under rast. Jag kommer förberedd, i tid och gör mitt bästa. Jag visar alla respekt, tar hänsyn och ansvar Jag håller rent och snyggt omkring mig, är rädd om vår miljö och återlämnar alltid lånat material och utrustning. På skolan äter jag mat endast i matsalen eller i café Smaskens. Vi får gärna äta frukt men inte godis. Snöbollskastning är inte tillåtet Cykel och moped parkerar jag på avsedd plats Jag varken cyklar, åker moped eller andra åkfordon på skolgården Fotboll spelar jag bara på fotbollsplanen Jag är ute på rasterna (F-5) Jag får inte klättra i träd på skolans område På vintern när jag åker på stjärtlapp eller liknande / är på isbanor använder jag alltid hjälm Min mobil är avstängd och undanlagd under lektionerna, i matsalen och på fritids. Jag lämnar skolan efter skoldagens slut, fritidsbarn när föräldrarna hämtar. Trivselregler Tyresö skola Revideras varje HT Trivselregler Tyresö skola 2008 Gäller elev, personal och besökare

2 Konsekvensbeskrivning
Vid regelbrott Elev uppmanas alltid att följa de regler som skolan enats om Om eleven trots uppmaning vägrar att följa reglerna informeras hemmet av mentor. Vid upprepade förseelser, två gånger: Eleven kallas till samtal med mentor/lärare. Samtalet dokumenteras. Förälder informeras via telefonsamtal eller e-post samma dag. Om ingen förändring till det bättre sker: Förälder/föräldrar kallas av mentor till samtal tillsammans med eleven. Samtalet dokumenteras. Tid för uppföljning bokas. En handlingsplan upprättas. Om eleven trots detta inte uppvisar önskat beteende kallas elev och förälder till möte med biträdande rektor eller rektor. Skolledare fattar beslut om åtgärder som ska vidtas Vid skadegörelse Skadegörelse på skolans material eller inredning ersätts av den som gjort sig skyldig, motsvarande vad det kostar skolan att laga eller införskaffa nytt. Borttappat material eller utrustning ersätts av den skyldige motsvarande införskaffande av nytt material eller utrustning. Störande eller farliga föremål, t ex mobil, tillhyggen mm Personal beslagtar störande och farliga föremål. Lämnar föremålet till respektive biträdande rektor. Förälder kan hämta föremålet efter skoldagens slut. Undantag för keps/mössa: Lärare/personal beslagtar keps/mössa för resten av dagen. Lämnas tillbaka efter dagens slut. Polisanmälan Vid brott gör skolan alltid en polisanmälan. Vårdnadshavare kontaktas av mentor eller skolledare om vad som hänt. Den vuxne som sett vad som hänt skriver en rapport. Rektor skriver under och skickar anmälan till Polismyndigheten. Skolans uppgift är inte att utreda utan överlåter det till Polisen. Exempel på brott: Olaga hot, innehav av kniv, vapen eller andra tillhyggen, brukande av våld med eller utan tillhyggen, skadegörelse, stöld, mobbing Överenskommelse Jag har tagit del av Tyresö skolas Trivselregler och är införstådd med såväl regler och konsekvenser. Jag lovar att efterfölja reglerna efter bästa förmåga (elevens namn) (klass) ____________________________________________________ Jag/Vi som vårdnadshavare har tagit del av Tyresö skolas Trivselregler samt konsekvensbeskrivning. Jag/Vi stödjer vårt barn i att följa skolans regler. Som vuxen följer jag givetvis också reglerna när jag är på besök i skolan (datum) (vårdnadshavare) Trivselregler Tyresö skola Revideras varje HT

3 Trivselregler Tyresö skola 2008 Revideras varje HT
Fusk Regler i datasalen Om en elev befinns ha fuskat vid ett provtillfälle, om ogiltig kopiering från Internet ägt rum eller om därmed jämförbar förseelse konstaterats av undervisande lärare, får den aktuella eleven omedelbart Ej Godkänt på den aktuella uppgiften Undervisande lärare kontaktar hemmet Elevens mentor ska alltid informeras om någon av hans/hennes mentorselever fuskat Det är den undervisande läraren som avgör graden av allvar i förseelsen I datasalen gäller samma regler som i övriga skolan För datorer gäller Tyresö skolas datorer ska endast användas till skolarbete Konsekvensbeskrivning Elev som överträder skolans regler blir avstängd 3 veckor från datasalen Vårdnadshavare kontaktas alltid av mentor vid regelöverträdelse och avstängning från datasalen Trivselregler Tyresö skola Revideras varje HT


Ladda ner ppt "Jag visar alla respekt, tar hänsyn och ansvar"

Liknande presentationer


Google-annonser