Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud Broschyren: Kartläggning av barnets förmågor och behov. Underlätta för barnets vistelse i fsk/skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud Broschyren: Kartläggning av barnets förmågor och behov. Underlätta för barnets vistelse i fsk/skola."— Presentationens avskrift:

1 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud Broschyren: Kartläggning av barnets förmågor och behov. Underlätta för barnets vistelse i fsk/skola. Personligt anpassat stöd: rådgivning, handledning till föräldrar o personal. Föräldrautbildning.

2 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud Avtalet mellan kommun och landsting 2007- 2009:  Vara en remissinstans för primärvården och elevhälsan (för barn tom sex år).  Utföra utredningar vid neuropsykiatriska frågeställningar.  Informera, ge råd och handledning till familj och förskola/skola för aktuella barn.  Erbjuda föräldrautbildning till aktuell målgrupp.

3 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud En utvärdering av hur verksamheten har fungerat utifrån ett föräldraperspektiv.

4 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 2. Utredningen av mitt barn i Rialto påbörjades år

5 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 3. Mitt barn är fött år

6 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 4. Jag fick information innan så att jag förstod vad utredningen skulle komma att innebära

7 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 5. Jag fick tillräcklig information under utredningens olika faser. T ex om nästa steg, så att jag förstod vad som skulle ske och när.

8 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 6. Har utredningen, i sin helhet, skett på ett bra sätt för ditt barn?

9 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 7. I vilken utsträckning har du kunnat påverka utredningens upplägg?

10 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 8. I vilken utsträckning har du kunnat påverka vilka åtgärderna ska bli?

11 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 9. Har utredningen gett det du förväntade dig? Här finns en viss skillnad mellan dem som deltagit i föräldragrupp och inte!

12 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 10. Känner du dig trygg med att den information du lämnar vid utredningen i Rialto stannar där och att information endast lämnas vidare efter ditt godkännande?

13 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 11. I vilken utsträckning har utredningen bidragit till att situationen för ditt barn har förbättrats hemma och på fritiden? Här finns en viss skillnad mellan dem som deltagit i föräldragrupp och inte

14 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 12. I vilken utsträckning har utredningen bidragit till att situationen för ditt barn har förbättrats i förskolan/skolan?

15 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 13. Hur uppfattade du den utredning och observation specialpedagogen gjorde av barnet? Bra (9) Av litet värde/tveksam till jobbet (2) Såg inte barnets problematik (3) OK (2) Vet ej (1)

16 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 14. Hur uppfattade du det/de möten du/ni haft med specialpedagogen på förskolan/i förskoleklassen?

17 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 15. Hur upplevde du samtalet med läkaren - då du/ni berättade om barnets uppväxt, styrkor och svårigheter? Mycket bra (8) Bra (7) (för) Lite tid (3)

18 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 16. I vilken utsträckning tycker du att samtalet handlade om rätt saker?

19 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 17. Hur uppfattade du läkarens undersökning av ditt barn?

20 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 18. Hur uppfattade du samtalet med läkaren och specialpedagogen, då ni gick igenom er gemensamma bild och kom överrens om vad nästa steg skulle bli?

21 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 19. Bedömdes ditt barn även av en psykolog som ett led i utredningen i Rialto?

22 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 20. Hur uppfattade du utredningen som psykologen gjorde? Bra (3) Mycket bra (2) Slutfördes aldrig (2) ”Genomfördes på dagis, förälder ej närvarande” (1)

23 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 21. Hur uppfattade du återkopplingen med psykologen, d v s samtalet om vad utredningen visade?

24 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 22. Hur uppfattade du det sammanfattande samtalet - då ni gick igenom vad läkaren, specialpedagogens och psykologens utredning visat?

25 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 23. Har du/ni deltagit i föräldrautbildning/-stöd som erbjudits via Rialto?

26 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 24. Hur uppfattade du själva utbildningen vad gäller t ex tid, omfattning, innehåll och upplägg? Bra (3) Tiden bra/ej bra (2)

27 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 25. I vilken utsträckning har du haft nytta av det som togs upp?

28 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 26. Har er situation hemma i familjen förbättrats som en följd av utbildningen?

29 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 27. Är det något annat du/ni haft behov av men som inte har tillgodosetts av Rialto? Stöd/avlastning i familjen (3) Fortsatt stöd för barnet i skola/lekis (3) Information om vilka rättigheter barnet har vid diagnos (3) Är utredningen avslutad? (1) Vad gick det ut på?/Har inte lett fram till något. (2) Tog för lång tid, inte bra för barnet (1) Ville vara inblandad (1) Nej (3) Fortfarande problem med språket (1)

30 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud 28. Är det något vi bör tänka på eller göra annorlunda? Information om vad Rialto kan göra vid skol/lekis-start (2) Uppföljning (2) Involvera pappan (1, 2?) Det har tagit för lång tid (1) Mer tid för att lyssna in och förstå barnet (1) Mer stöd till föräldrarna (1) Inte som jag vet nu (1)

31 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud  Extrafråga om överlämning (7 svar) –Överlämning till skolan har fungerat mkt bra (4 svar) –Inte fungerat alls, ”en ny assistent dök bara upp vid skolstart” (2 svar) –Vet ej pga flytt (1 svar)

32 RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud  BUP anger att de får ett bra underlag från Rialto, inget mer att önska. Dessutom att remisserna kommer till rätt vårdgivare.  HAB, frågetecken ang de två senaste remisserna. Den tidigare var ”klockren” + bra underlag.


Ladda ner ppt "RIALTO 2005-2007 Jenny Alvolin Barn- och ungdomsombud Broschyren: Kartläggning av barnets förmågor och behov. Underlätta för barnets vistelse i fsk/skola."

Liknande presentationer


Google-annonser