Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen
Skolval Stockholm Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen

2 Bakgrund (Stenåldern dvs 2009)
Vårdnadshavarna fick en katalog hem- skickad där stadens skolor presenterades. Två valmöjligheter Skola X Skola Y Hantering av val via blanketter till skolorna 14 stadsdelar - egna traditioner - egna tolkningar av urvalsgrunder

3 Skolval med e-tjänst 2010 (Nya tiden)
Beslut om centraliserad e-tjänst ”Att välja förskoleklass” Urvalsgrunderna antogs i Utbildningsnämnden Ingen syskonförtur Närhetsprincip Begränsad rutin- och processbeskrining Kontaktcenter (KC) Utbildningar för kontaktpersoner och KC

4 Skolval med e-tjänst 2010 E-tjänsten med två delar:
Ansökningsdelen – vårdnadshavare Antagningsdelen – skolorna Central katalog med blankett Kommunala grundskolor och 5 fristående Inhyrd personal tog hand om blanketter Skolvalperiod: 18 jan – 1 april (e-tjänsten 1 mars– 1 april) 50 procent valde skola via e-tjänst

5 Erfarenhet E-tjänsten fungerade mycket bra, men… …det är så mycket mer som måste fungera

6 Flera erfarenheter Skolvalsperiodens slut måste tidigareläggas
Tydligare urvalsgrunder Mycket kritik i media Tydligare process- och rutinbeskrivningar I ett centraliserat system måste alla agera lika Brister i den egna organisationen (vem svarar - på vad, olika svar, arbetsorganisationen)

7 Inför skolvalet 2011 (1) Ny projektledare Tre delprojekt
Verksamhet, Teknik, Kommunikation Närmare processarbete Grundskolechefer Referensgrupp Juridiska avdelningen Politiken Berörd personal på gr-avdelning

8 Inför skolvalet 2011 (2) Tidigarelagd skolvalsperiod 15 jan - 15 feb
Nya tydligare urvalsgrunder Införde syskonförtur, Närhetsprincip, Tydligare process- och rutinbeskrivningar Konsult anlitades Översyn av arbetsorganisationen Utbildning av skolornas kontaktpersoner och KC

9 Skolvalet 2011 Rekrytering av fler fristående skolor – nu 26 st
Färre personal behövdes på grundskoleavdelningen Nästan 70 procent gjorde valet via e-tjänst Kvalitativt bättre svar till medborgarna

10 Nya erfarenheter E-tjänster identifierar andra problem som måste åtgärdas En mängd verksamhetsfrågor som måste lösas, t ex: Information i Jämför Service Lämpar sig organisationen för en centraliserad e-tjänst Ålderdomliga skolpliktsbevakningsområden Hur tolka närhetsprincipen osv

11 Nästa steg Vilka andra val kan göras via en e-tjänst?
Vilka andra e-tjänster underlättar för medborgarna

12 Förteckning över fördelningen antal skolor och årskurser

13 Utmaningar Vårdnadshavare får ”önska” en skola
Cirka 150 skolor i e-tjänsten – ytterligare ca 80 fristående utanför 85-86 procent av eleverna fick sitt förstahandsval I drygt 1/3 av skolorna har man inte tillräckligt med plats.

14 Tack Claes Johannesson claes.johannesson@stockholm.se
Charlotte Dingertz


Ladda ner ppt "Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser