Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundskola Elever 2013 Grundskoleenkät - Elever ( per klass)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundskola Elever 2013 Grundskoleenkät - Elever ( per klass)"— Presentationens avskrift:

1 Grundskola Elever 2013 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Grundskola Elever 2013

2 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Innehållsförteckning: Sida 3 Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdens totalresultat Sida 9 Del 2. Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Sida 20 Del 3. Frågor i frågeområden per kön 2

3 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till grundskoleelever i Eskilstuna kommun. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat
Grundskoleenkät - Elever ( per klass) Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Del 1 Frågeområdens totalresultat 4

5 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Frågeområden Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultaten för enheten för de frågeområden som ingick i enkäten. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5

6 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Frågeområden 1-6 jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 6

7 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Frågeområdet Nöjdhet jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 7

8 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Frågeområden per kön Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 8

9 i jämförelse med kommunen som helhet
Grundskoleenkät - Elever ( per klass) Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Del 2 Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet 9

10 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 10

11 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 11

12 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 12

13 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 13

14 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 14

15 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 15

16 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som…. Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 16

17 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 17

18 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 06. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 18

19 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 19

20 Del 3 Frågor i frågeområden per kön
Grundskoleenkät - Elever ( per klass) Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Del 3 Frågor i frågeområden per kön 20

21 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 21

22 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 22

23 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 23

24 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 24

25 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 25

26 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 26

27 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 27

28 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som…. Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 28

29 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 29

30 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 06. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 30

31 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 31

32 Grundskola Föräldrar 2013 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass)
Enhet: Skogsängsskolan Åk 5 Grundskola Föräldrar 2013


Ladda ner ppt "Grundskola Elever 2013 Grundskoleenkät - Elever ( per klass)"

Liknande presentationer


Google-annonser