Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätresultat för Fritidshem Föräldrar 2014 Skola - Hällby skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätresultat för Fritidshem Föräldrar 2014 Skola - Hällby skola."— Presentationens avskrift:

1 Enkätresultat för Fritidshem Föräldrar 2014 Skola - Hällby skola

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida 6Del 2. Totalt resultat jämförelse Sida 13Del 3. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet, kommunala och fristående fritidshem Sida 19Del 4. Frågor inom frågeområdena - per kön Sida 26Del 5. Frågor inom frågeområdena i jämförelse med tidigare år (totalt och per kön) 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till vårdnadshavare/föräldrar, vars barn går i kommunens fritidshem. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat 4 Skola - Hällby skola

5 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammen visar resultaten för fritidshemmet för de frågeområden som ingick i enkäten. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4. Diagrammet längst ner visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5 Skola - Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 4 Nöjdhetsfrågor

6 Del 2 Totalt resultat jämförelse Skola - Hällby skola 6

7 7 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 – 4 jämfört med tidigare år Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år

8 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 8 Skola - Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1-4 jämfört med alla kommunens fritidshem som helhet

9 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 9 Nöjdhetsfrågor jämfört med kommunens fritidshem som helhet Skola - Hällby skola

10 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för fritidshemmet fördelat på kön. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 10 Skola - Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 4 per kön

11 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för fritidshemmet fördelat på kön. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 11 Nöjdhetsfrågor per kön Skola - Hällby skola

12 12 Skola - Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar fritidshemmets resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 1. Vi visar medelvärdet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år

13 Del 3 Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet, kommunala och fristående fritidshem 13 Skola - Hällby skola

14 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 14

15 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 15

16 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 16

17 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 17

18 04. SAMARBETE FRITIDSHEM - HEM Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 18

19 Del 4 Frågor inom frågeområdena - per kön 19 Skola - Hällby skola

20 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 20

21 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 21

22 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 22

23 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 23

24 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 24

25 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Hällby skola 25

26 Del 5 Frågor inom frågeområdena - jämfört med tidigare resultat totalt och per kön 26 Skola - Hällby skola

27 00. HELHETSBEDÖMNING 27 Skola - Hällby skola 00. HELHETSBEDÖMNING – per kön jämfört med tidigare år

28 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 28 Skola - Hällby skola 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL - per kön jämfört med tidigare år

29 02. NORMER OCH VÄRDEN 29 Skola - Hällby skola 02. NORMER OCH VÄRDEN – per kön jämfört med tidigare

30 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 30 Skola - Hällby skola 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE – per kön jämfört med tidigare

31 04. SAMARBETE FRITIDSHEM - HEM 31 Skola - Hällby skola 04. SAMARBETE FRITIDSHEM – HEM – per kön jämfört med tidigare

32 NÖJDHETSFRÅGORNA 32 Skola - Hällby skola NÖJDHETSFRÅGORNA – per kön

33 Enkätresultat för fritidshemmet Föräldrar 2014 Skola - Hällby skola


Ladda ner ppt "Enkätresultat för Fritidshem Föräldrar 2014 Skola - Hällby skola."

Liknande presentationer


Google-annonser