Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolval – HT 12 Katalog - skickad mitten av december till 2 130 ”måsteväljare” Annons i Nacka Värmdö posten – vecka 2 Skolvalsperiod i år 10 – 31 januari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolval – HT 12 Katalog - skickad mitten av december till 2 130 ”måsteväljare” Annons i Nacka Värmdö posten – vecka 2 Skolvalsperiod i år 10 – 31 januari."— Presentationens avskrift:

1 Skolval – HT 12 Katalog - skickad mitten av december till 2 130 ”måsteväljare” Annons i Nacka Värmdö posten – vecka 2 Skolvalsperiod i år 10 – 31 januari Påminnelse via mejl – 24 januari (till f-klass o grundskola elever) Påminnelse – 1 februari (bara till grundskolans elever) Extra vecka för skolval – tom 6 februari Förälder som gör skolval 6 februari har samma rätt till plats som förälder som gjort val mellan 10 – 31 januari

2 14 februari – besked om vilken skola barnet/elev fått skickas till alla förälder som gjort val Definitivt besked till förälder – är i år borttaget Efter 22 februari placerar KU tillsammans med skolorna de elever som förälder inte gjort skolval för Regel: placeras på närmast lediga skola utifrån elevens folkbokföringsadress (gäller grundskoleelever)

3 Måsteväljare totalt 2 130 F –klass = 1 434 År 1 = 22 År 4 = 62 År 6 = 59 År 7 = 514 År 8 = 19 År 9 = 20 Skolval för ”nyinflyttad” och för elever som vill ”byter skola” (ej måsteväljare) gör val till alla skolår

4 Fritidsval Föräldrar som gör val för barn / elever till F-klass, År1, År2 och År3 Får fråga om eleven vill ha fritids – svarsalternativen som finns är - Ja och Nej (svaret är obligatoriskt)

5 Språkval Föräldrar som gör val för elever till År6 tom År 9 Får fråga om vilket språkval eleven haft – svarsalternativen som finns är: Spanska – Franska – Tyska (svaret är obligatoriskt)

6 Skolornas skolvalsarbet - Måsteväljare via funktion ”Skolval” Avstå ”måsteväljare” - kan ni börja förbereda from 10 januari, ska vara klart ? Placerar ”måsteväljare” - kan ni börja förbereda from 10 januari ska vara klart 13/2 Besked om plats skickas med automatik till förälder 14 februari – skolorna klara med ”placeringsarbetet” 13 februari (14 februari)

7 Skolvalsarbete - elever som gjort val via funktion” Inflytt/Byte” Avstå ”Inflytt/Byte” - kan ni börja förbereda from 10 januari ska var klart ? OBS! Placering av elever ”Inflytt/Byte” ska ni göra först den 14 februari pga. att besked skickas direkt när ni gör placeringen. Besked om plats skickas till förälder när ni gör placeringen den 14 februari


Ladda ner ppt "Skolval – HT 12 Katalog - skickad mitten av december till 2 130 ”måsteväljare” Annons i Nacka Värmdö posten – vecka 2 Skolvalsperiod i år 10 – 31 januari."

Liknande presentationer


Google-annonser