Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Fristorpsskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Fristorpsskolan"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Fristorpsskolan

2 Organisation av skolan och området
Framtidsfrågor Lärande Hälsoskola Antimobbingarbetet Klassindelning Språkval Fritidsledaren Föräldraföreningen Information på hemsidan Information om arbetslagen Rundvandring på Fristorpsskolan

3 Organisation 4 arbetslag (a-d), arbetslag d är idrottsklassen. Lärarna i arbetslaget undervisar oftast i eget arbetslag. Rektor och utvecklingsledare Skolsköterska, kurator för området Bibliotekarie Fritidsledare

4 Lärande Goda relationer Eget ansvar för inlärningen
Helhet i lärandet, förståelse Reflektion Arbete i längre pass i de flesta ämnena

5 Väskolan – Hälsoskola Vad är hälsa? Att röra sig under skoldagen
Fler idrottslektioner Goda relationer mellan alla på arbetsplatsen Frukt Aktivitetsdagar

6 En mobbingfri skola Kan vi komma dit?
Vi kan göra allt som står i vår makt! AMOR (AntiMObbingRepresentanter)

7 Klassindelning inför åk 6
Tre klasser med drygt 25 elever per klass bildas (B, C och D) Klasser bildas för att få bra klassammansättning och utifrån var man bor Ingen idrottsklass Alla ska ha med sig minst en kompis till den nya klassen Ungefär lika många pojkar som flickor i varje klass Elever i behov av stöd fördelas lika mellan klasserna

8 Introduktion av åk 5 våren 2008
Undervisning på Väskolan minst ½ dag med egen klasslärare under vecka 11-12 Blivande klassföreståndare besöker eleverna i sina klasser. De nya klasserna träffar sin nya klassföreståndare under ½ dag torsdagen den 8 maj Föräldramöte i de nya klasserna på kvällen den 8 maj Besök på fristorp

9 Uppstart hösten 2008 Lägerskola med övernattning för alla klasser i Bosarp. Föräldramöte i september

10 Språkval Tyska, franska eller spanska, information ges till eleverna då de besöker skolan. En grupp spanska Omval är möjliga. Stöd i svenska och engelska kan ges, om behov finns av detta. Specialpedagog undervisar Strävan att så många elever som möjligt har ett tredje språk då de slutar åk 9.

11 Fritidsledaraktiviteter
Elevråd Väskolans idrottsförening Elevcaféet och rastaktiviteter Jourklass.

12 Väskolans föräldraförening
Styrelsemöte varannan månad Föräldraråd varannan månad Medlemskap Väbladet Årsmöte den 21 april, till vilket även föräldrar med barn i åk 5 är välkomna.

13 www.buf.kristianstad.se/vaskolan Kursplaner Schema Kalendarium
Ledighetsansökan Väbladet Aktuellt på skolan

14 Väskolans mål 2007-08 Öka elevernas kännedom om målen.
Skapa lugn och ro på skolan för att ge förutsättningar för elevernas lärande.

15 Kommunal idrottsprofil
Ingen nyintagning inför hösten 2008 Befintliga idrottsklasser slutförs Förutsättningar på Fristorpsskolan är betydligt sämre Ny skola med ny organisation och ny profil

16 Senaste ritningen av nya skolan

17


Ladda ner ppt "Välkomna till Fristorpsskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser