Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringsarbete Enligt Rendahl et al (1995) är en förståelse för förändringen en nödvändig förutsättning för att medarbetarna skall prioritera förändringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringsarbete Enligt Rendahl et al (1995) är en förståelse för förändringen en nödvändig förutsättning för att medarbetarna skall prioritera förändringen."— Presentationens avskrift:

1 Förändringsarbete Enligt Rendahl et al (1995) är en förståelse för förändringen en nödvändig förutsättning för att medarbetarna skall prioritera förändringen. Förändrings ekvationen EF = FF + AF + KL. För att lyckas med arbetsorganisatoriska förändringar är det därför viktigt att de leder till effektiv förändring (EF) = Att alla medarbetare har förståelse för förändringen (FF) Att de anställda accepterar förändringen (AF) Att anställda upplever kvalitet i lösningarna (KL). Om dessa förutsättningar infrias kan en lyckad förändring komma till stånd (Rendahl et al., 1995).

2 Rubenowitz (1994) har sammanfattat de fem huvudfaktorer som visat sig ha störst betydelse för upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön och därmed stödjer psykiskt välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Dessa är: Egenkontroll i arbetet Man bör ha möjlighet att inom vissa gränser själv kunna styra arbetstakten och sättet att utföra det egna arbetet. Positivt arbetsledningsklimat Ett gott samarbetsklimat mellan arbetsledning och medarbetare bör föreligga. Stimulans i själva arbetet Arbetet bör kunna ge utövarna möjlighet att använda och utveckla sina anlag och kunskaper samt att lära sig nya saker. God arbetsgemenskap Det bör finnas förutsättningar för bra trivsel och kontakt med arbetskamraterna. Optimal arbetsbelastning Arbetsbelastningen bör såväl i psykisk som fysisk bemärkelse vara optimal.

3 Arbetsberikning Arbetsutvidgning Arbetsväxling/arbetsrotation
Sätt att öka arbetsinnehållet och motverka ensidig belastning -i syfte att ge ökade möjligheterna till variation både i arbetsuppgift och arbetsrörelsemönster, delaktighet och personlig utveckling. Arbetsberikning Arbetsutvidgning Arbetsväxling/arbetsrotation

4 Arbetsberikning Innebär att arbetstagaren har bredare arbetsuppgifter med olika skicklighets- och kvalifikationskrav. Arbetsberikning kan innebära utökade befogenheter och ansvar. Planering av arbetets upplägg. Kontroll av arbetsresultat, kvalitet etc. Kundkontakter, inköp m.m. Kräver ofta kompetensutveckling.

5 Arbetsutvidgning Innebär att flera olika arbetsuppgifter förs samman och där vissa arbetsuppgifter kompletterar varandra. Individer utför en större del av ett produktionsflöde än tidigare. Arbetsutvidgning leder till utökad arbetscykeltid.

6 Arbetsväxling/rotation
Innebär att man i princip byter mellanskilda arbetsuppgifter med likartat innehåll. Införs arbetsväxling är det viktigt att den verkligen medför variation av arbetsbelastningen. Arbetsväxling som enda medel att motverka skadlig fysisk belastning har ofta begränsad effekt.

7 Arbetsväxling Att man arbetsväxlar till annat arbete med andra belastningar, där nästa arbetsstation innehåller antingen: Andra arbetsrörelser Andra rörelseriktningar Andra arbetshöjder Annat arbetstempo, repetitivitet, arbetscykeltid Andra vikter/gods/produkter etc. Annan kunskap/kompetens tex truckkörning, maskinskötare etc. Varje arbetsstation bör göras så arbetsbreda som möjligt går dvs innehålla flera olika arbetsmoment. Varje arbetspass bör innehålla någon form av administrativ arbetsuppgift.

8 En grupporganisation eller produktionsgrupp
Ytterligare ett steg mot en integrerad arbetsorganisation. Innebär inte, att en grupp människor utför ett antal individuella arbetsuppgifter. Utan gruppmedlemmarna skall gemensamt klara gruppens alla arbetsuppgifter, ta ansvar för dem och vidta alla de åtgärder som behövs för att tillsammans klara hela arbetsgruppens prestationskrav. Där alla har bredare arbetsinnehåll, längre arbetscykler och kontinuerlig kompetensutveckling. Ett varierat arbetsinnehåll gör arbetet rörligare vilket är en viktig faktor för att undvika belastningsskador. Tekniska lösningar kan ges större prioritet, tex lyft- och transporthjälpmedlens utformning.

9 Viktigt att tänka på Att människor känner en identitet, ett ansvar och en ägarrelation till de lösningar som de fått vara med att utforma. Människor känner mindre främlingskap och får större arbetstillfredställelse, självkänsla och motståndskraft i miljöer som de själva fått vara med att utforma. Det leder bla till minskad sjukfrånvaro, personalomsättning, lägre drift- och underhålls kostnader.

10 Hinder för brett deltagande
Inlärd hjälplöshet hos de berörda – har aldrig getts tilltro att påverka förändringar tidigare, ”lärda” att man inget begriper. Bristande förmåga träning – att uttrycka sina önskemål och krav verbalt eller grafiskt. Ovillighet/rädsla att gå in i det okända – trygghet med det arbetsmoment som man alltid gjort. Erfarenhet av grupparbete saknas – gruppdynamiken är outvecklad. Hot mot ledarroller och specialister – som kan få en känsla av att de förlorar sin status. Rädsla för att produktionen skall påverkas negativt. Brist på stöd och resurser – från arbetsgivare och fack.

11


Ladda ner ppt "Förändringsarbete Enligt Rendahl et al (1995) är en förståelse för förändringen en nödvändig förutsättning för att medarbetarna skall prioritera förändringen."

Liknande presentationer


Google-annonser