Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdatering EIO Q – Nya ISO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdatering EIO Q – Nya ISO"— Presentationens avskrift:

1 Uppdatering EIO Q – Nya ISO
Webbmöte Mötet startar 13:30! installatörsföretagen

2 Uppdatering EIO Q – Nya ISO
Webbmöte installatörsföretagen

3 Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation
Program Inledning Intressentanalys Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation Fortsättning installatörsföretagen

4 Egen sida med Uppdatering EIO Q 2017
installatörsföretagen

5 Strukturen i nya ISO 9001, ISO 14001
och ISO 45001 Strukturen i nya ISO 9001, ISO 14001 4.1 Omvärldsanalys: Företagets förutsättningar, viktiga interna och externa frågor Ledningssystemet omfattning Kund- tillfredsställelse Miljöprestanda Produkter och tjänster Planera 7.Stöd 8.Verksamhet Utföra Arbetsmiljö-prestanda 5. Ledarskap 6. Planering 9. Utvärdering av prestanda Kunders krav Resultat Medarbetare delaktiga 4.2 Behov och förväntningar hos relevanta intressenter Förbättra Följa upp 10. Förbättringar installatörsföretagen

6 Kvalitet = Resurser x Kompetens2 x Kommunikation3 x Engagemang4
Källa: Anders Johnsson, Kvalitetsstyrning i byggsektorn, 2016. installatörsföretagen

7 5.1 Ledarskap och åtagande
Rollbeskrivningar ISO-krav 5.1 Ledarskap och åtagande Ledningssystem För företagsledning Yttersta ansvaret för ledning och utveckling av företagets ledningssystem för kvalitet och miljö. Se till att lednings- systemet blir känt och tillämpat, varvid lämpliga metoder ska tillämpas, t ex utbildning, informationsmöten, månadsmöten och arbetsledarträffar. installatörsföretagen

8 Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation
Program Inledning Intressentanalys Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation Fortsättning installatörsföretagen

9 4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar
ISO-krav 4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar installatörsföretagen

10 Frågor i enkäten Egen förbättringsdag av ledningssystemet
EIO Q dagen maj 2017 Fackföreningar Lagstiftare Riksdagen Elsäkerhetsverket Naturen Regionalt Arbetsmiljöverket Andra myndigheter (MSB m.fl.) Nätägare Klubbar Företaget den egna verksamheten Kunder Leverantörer och samarbetspartner Ägare Medarbetare Beställare Matrielleverantörer Anläggningsägare Underentreprenörer Anläggningsnyttjare Samarbetspartners Installatörsföretagen Avfallshanterare EIO Q Intressegrupp certifiering Övriga Samhället EIO Q högsta ledning Avdelningar IN Media Utbildning, forskning och utveckling Styrelsen IN Utskott EIO Beredningar EIO Arbetssökande EUU Bank och försäkring Utbildningsföretag Kommunen Skolor Intressentbild för ett installatörsföretag : ”Bruttolista” – som det skulle kunna se ut. Fetstil markerar intressenter som kan var speciellt viktiga, men det varierar från företag till företag. Samhället i stort Universitet

11 Intressentanalys installatörsföretagen

12 Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation
Program Inledning Intressentanalys Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation Fortsättning installatörsföretagen

13 Mål Strategiprocessen
installatörsföretagen

14 Mål- och strategitimmar
Föregående protokoll Strategi Externa och interna frågor Nöjda kunder och andra intressenter Uppföljning mål Uppföljning affärsidé, företagspolicy Förbättringar Uppföljning förbättringsarbete Hantering av avvikelser, olyckor och tillbud Revisioner och förbättringsdagar Prestanda Systemets effektivitet Kvalitetsprestanda Miljöprestanda Arbetsmiljöprestanda Övrigt Övriga frågor ISO-krav 9.3 Ledningens genomgång installatörsföretagen

15 Mål- och strategitimmar – Vårens agenda förslag
Föregående protokoll Strategi Externa och interna frågor Nöjda kunder och andra intressenter Uppföljning mål Uppföljning affärsidé, företagspolicy Förbättringar Uppföljning förbättringsarbete Hantering av avvikelser, olyckor och tillbud Revisioner och förbättringsdagar Prestanda Systemets effektivitet Kvalitetsprestanda Miljöprestanda Arbetsmiljöprestanda Övrigt Övriga frågor installatörsföretagen

16 Mål- och strategitimmar – Höstens agenda förslag
Föregående protokoll Strategi Externa och interna frågor Nöjda kunder och andra intressenter Uppföljning mål Uppföljning affärsidé, företagspolicy Förbättringar Uppföljning förbättringsarbete Hantering av avvikelser, olyckor och tillbud Revisioner och förbättringsdagar Prestanda Systemets effektivitet Kvalitetsprestanda Miljöprestanda Arbetsmiljöprestanda Övrigt Övriga frågor installatörsföretagen

17 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

18 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

19 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

20 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

21 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

22 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

23 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

24 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

25 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

26 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

27 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

28 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

29 Dagordning mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

30 Mål- och strategitimmar Tidsramar – årsplanering
Ett normalår: Våren – maj (förslag) Hösten – november (förslag) 2018: Mål- och strategitimmar måste vara gjorde enligt nya mallen/enkäten senast i februari (innan revisionen i mars/april) installatörsföretagen

31 Har ni inte gjort höstens mål- och strategitimmar än?
Två alternativ att planera in mål- och strategitimmar, beroende på nuläge Har ni redan gjort höstens mål- och strategitimmar? - Planera in mål- och strategitimmar med nya mallen i jan/feb 2018 Har ni inte gjort höstens mål- och strategitimmar än? Planera in (eller planera om) mål- och strategitimmar med nya mallen i kvartal 4, 2017. Nästa gång i maj och/eller november enligt årsplan. installatörsföretagen

32 Om ni använder den nya mallen: Klarrapportera ärendet
Skapa ett nytt ärende och välj den nya mallen installatörsföretagen

33 Namn på ny enkät Mål- och strategitimmar
installatörsföretagen

34 Sätt mål inom alla områden. Lämplig nedbrytning.
Mål för 2018 Sätt mål inom alla områden. Lämplig nedbrytning. Styrkorten inför upprättas i december. installatörsföretagen

35 Styrkort2018 installatörsföretagen

36 Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation
Program Inledning Intressentanalys Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation Fortsättning installatörsföretagen

37 Intern riskanalys vartannat år Intressentanalys Ny, vartannat år
Nulägesanalyser Arbetsmiljö Intern riskanalys vartannat år Intressentanalys Ny, vartannat år Lagar och andra krav lagefterlevnad vartannat år, nytt löpande Miljö vartannat år Nöjd kund Nöjd medarbetare Snabbanalys ISO vartannat år Strategisk kompetensanalys vartannat år SWOT-analys vartannat år installatörsföretagen

38 Nulägesanalys Strategiprocessen
installatörsföretagen

39 Planering i årsplanen – förslag
Anpassat till mål- och strategitimmar. På våren görs de analyser som allmänna externa och interna frågor. På hösten görs miljö-och arbetsmiljöanalyser. installatörsföretagen

40 Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation
Program Inledning Intressentanalys Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation Fortsättning installatörsföretagen

41 Årsplan Startsida – Strategiprocessen
installatörsföretagen

42 Nulägesanalys Årsplan
installatörsföretagen

43 Nulägesanalys Årsplan
installatörsföretagen

44 Nulägesanalys Årsplan
installatörsföretagen

45 Nulägesanalys Årsplan
installatörsföretagen

46 Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation
Program Inledning Intressentanalys Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation Fortsättning installatörsföretagen

47 Kommunikation – Strategiprocessen
Frågor kring analyser, policy, mål och arbetssätt kommuniceras i olika forum inom företaget. Vid möten finns dagordning och mötena dokumenteras. Medarbetare ska vara delaktiga i arbetsmiljöfrågor. Ansvar för kommunikation framgår av enligt företagets Organisation och i rollbeskrivningar. Externa frågor och synpunkter kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö hanteras som Kundsynpunkt, även om de kommer från annan intressent. installatörsföretagen

48 Organisationsplan installatörsföretagen

49 Rollbeskrivningar ISO-krav 7.3 Medvetenhet 7.4 Kommunikation Kommer att kompletteras gällande Kommunikation För företagsledning och projektledning: Att kommunicera viktiga KMA-frågor med såväl egna medarbetare som inhyrd och kontrakterad personal. Detta gäller exempelvis: Företagspolicy, mål, risker, att bidra till ständiga förbättringar. installatörsföretagen

50 Synpunkter från kunder och andra intressenter
installatörsföretagen

51 Synpunkter från kunder och andra intressenter
installatörsföretagen

52 Synpunkter från kunder och andra intressenter
installatörsföretagen

53 Nya strategiprocessen och årsplanen
installatörsföretagen

54 Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation
Program Inledning Intressentanalys Mål- och strategitimmar Nulägesanalys Årsplan Kommunikation Fortsättning installatörsföretagen

55 Intressentanalys – ärende kommer i C2
Att göra Intressentanalys – ärende kommer i C2 Planera/planera om för mål- och strategitimmar – mejl kommer när enkäten är klar installatörsföretagen

56 Certifikat och certifikatmärken
installatörsföretagen

57 Så ska det se ut! … och så ser det ut hos många, många fler, men inte hos alla! installatörsföretagen

58 SBcert certifikatmärken via www.eio-q.se
Användningsregler Länk för nedladdning Byt ut på: installatörsföretagen

59 Kommande information: Webbmöte 2 - 2017-10-27 Webbmöte 3 - 2017-11-24
Fortsättning Kommande information: Webbmöte Webbmöte installatörsföretagen

60 Tack för ert deltagande!
installatörsföretagen


Ladda ner ppt "Uppdatering EIO Q – Nya ISO"

Liknande presentationer


Google-annonser