Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interkulturella rådet 16 maj 2017

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interkulturella rådet 16 maj 2017"— Presentationens avskrift:

1 Interkulturella rådet 16 maj 2017
Vill du välja färg och/eller layout? Klicka på den lilla pilen under knappen ”Ny bild” under startfliken. Nu kan du välja utseende på din bild. OBS! Du kan välja fritt vilken färg du vill använda men tänk på att inte blanda för många olika. Interkulturella rådet 16 maj 2017 Åsa Lundkvist Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

2 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med strategin för ett interkulturellt Eskilstuna
Handlingsvägar: Antidiskriminering Bemötande och service till medborgarna Interkulturell kommunikation Demokrati och samverkan med det civila samhället Boende Arbete, utbildning och kompetensförsörjning

3 Antidiskriminering Jämställdhet- och mångfaldsplan - aktivitetsplan för medarbetare 2017 Kvalitetssäkra processen för att utreda trakasserier och repressalier ur ett normkritiskt perspektiv Fortsätta att bevilja ledigheter vid religiösa eller kulturella högtider när verksamheten så tillåter Vid annonsering ska det belysas att förvaltningen efterstävar en jämnare könsfördelning och mångfald på alla nivåer. Likaså att vi särskilt välkomnar sökande från de underrepresenterade grupperna, ifall inte särskilda skäl föreligger MDH och Eskilstuna kommun samarbetar för en mer jämlik förskola inom projektet ”Framtidens förskollärare” Inför föräldraledighet göra en planering där det ingår; inför din föräldraledighet, under din föräldraledighet, återgång i arbete efter föräldraledighet. Ta fram dokument "Planering inför föräldraledighet" där ovanstående ingår samt implementera dokumentet Bevaka löneutveckling för föräldralediga så att de inte diskrimineras

4 Antidiskriminering Analysera utfall vid lönerevision för att upptäcka ojämlikheter Rutiner vid kränkande särbehandling Olika utbildningar för personal kring t.ex. diskrimineringsgrunder, jämställhetsfrågor, mäns våld mot kvinnor Arbetet med värdegrundsfrågor i förskolor och skolor En del av läroplanerna och Barnkonventionen Alla förskolor och skolor har likabehandlingsplaner mot diskrimingering och kränkande behandling Rutiner för kränkningsanmälningar

5 Bemötande och service till medborgarna
Alla medarbetare utbildas i modigt medarbetarskap och alla chefer i modigt ledarskap – allt för att stärka mötet Vid rekrytering av medarbetare värdesätter vi språk- och kulturkompetens I kommunikation med medborgare nyttjar vi medarbetare med flerspråkighetskompetens, vi anlitar tolkar och översätter information till många olika språk Vi samarbetar med Mälardalens högskola i interkulturella frågor kring bl.a. kommunikation och nyanländas lärande genom t.ex. gemensamma projekt, seminarier, föreläsningar, forskningscirklar

6 Interkulturell kommunikation
Eskilstuna direkt – en väg in för medborgare Kontakt för frågor om skola och förskola Enhetlig information, flerspråklig kompetens Katalogerna som beställs och skickas ut i samband med 2017 och års grundskole- och gymnasievalet och informationskatalog för förskolan granskas. I samband med produktionsarbetet ska bild- och textanalyser göras. Syftet är att nå fram genom kommunikation utan att befästa gamla förställningar av kvinnligt och manligt. Att flickor och pojkar skall ha samma livsmöjligheter och utbildningsmöjligheter och därmed också valmöjligheter i sitt liv. Att bryta rådande normer istället för att förstärka dem. Informationsmaterial som skickas ut översätts till många olika språk

7 Demokrati och samverkan med det civila samhället
Demokratifrågor är en del av skolans arbete och ingår i läroplanerna för grundskola och gymnasieskola Förvaltningen ingår i Eskilstuna kommuns arbete med trygghetsfrågor med representanter i styrgrupp, ledningsgrupp och operativa grupper Gemensamt arbete med Socialnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden och polisen Särskilda gemensamma insatser i vissa av våra områden och i våra skolor

8 Boende Eftersträva en blandad bebyggelse
Aktiv lokalplanering för att möjliggöra utbyggnation i olika områden Strategisk arbete för att stärka integrationen i våra skolor och förskolor – t.ex. vid placering av nya öppna förskolor/familjecentraler, förskolor och grundskolor och vid planering av upptagningsområden för våra grundskolor.

9 Arbete, utbildning och kompetensförsörjning
Entreprenörskap i våra gymnasieskolor (Ung Företagsamhet) och på några av våra grundskolor (Gökstensskolan, Djurgårdsskolan) Jobbcirkus IT-skola Eskilstunautmaningen Fristadshuset


Ladda ner ppt "Interkulturella rådet 16 maj 2017"

Liknande presentationer


Google-annonser