Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhetsenkät – sammanställning Under 2014 spred vi en enkät till alla som definierar sig som kvinnor och som bor på landsbygden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhetsenkät – sammanställning Under 2014 spred vi en enkät till alla som definierar sig som kvinnor och som bor på landsbygden."— Presentationens avskrift:

1 www.helasverige.se Jämställdhetsenkät – sammanställning Under 2014 spred vi en enkät till alla som definierar sig som kvinnor och som bor på landsbygden. Den ställde frågor som utformades efter riksdagens fyra jämställdhetspolitiska delmål från 2006: Jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vi fick in flera hundra svar. Våren 2015 spred vi samma enkät och samma frågor till alla som bor på landsbygden och som definierar sig som män. Vi fick något färre svar, men de var lika intressanta. Här följer en sammanställning och en jämförelse av svaren. Ni kan läsa mer i enkäterna, på vår hemsida: www.helasverige.se / Vad vi gör / #jämställtmöte

2 www.helasverige.se De svarande Kvinnor 344 svar 69 % medlem i lokal grupp/förening 8 % mellan 18-24 år 35 % mellan 41-55 år 8 % över 65 år 59 % har tillräckligt med fritid 59 % har god tillgång till vård 53 % tycker att servicen har försämrats de senaste fem åren Män 123 svar 85 % medlem i lokal grupp/förening 2 % mellan 18-24 år 26 % mellan 41-55 år 30 % över 65 år 66 % har tillräckligt med fritid 68 % har god tillgång till vård 49 % tycker att servicen har försämrats de senaste fem åren

3 www.helasverige.se Har män och kvinnor lika stort inflytande över det lokala utvecklingsarbetet? Kvinnor Medlemmar i grupp/förening Ja 52 % Nej, män har mer inflytande 32 % Nej, kvinnor har mer inflytande3 % Ej medlemmar i grupp/förening Ja12,5 % Nej, män har mer inflytande41 % Nej, kvinnor har mer inflytande2 % Män Medlemmar i grupp/förening Ja67 % Nej, män har mer inflytande18 % Nej, kvinnor har mer inflytande3 % Ej medlemmar i grupp/förening Ja26 % Nej, män har mer inflytande11 % Nej, kvinnor har mer inflytande11 % Kommentarer Kvinnor får dra lass som ’kaffekokerskor’. (Kvinna)

4 www.helasverige.se Jobbar män och kvinnor lika mycket med det lokala utvecklingsarbetet? Kvinnor Ja32 % Nej, män jobbar mer10 % Nej, kvinnor jobbar mer26 % Män Ja54 % Nej, män jobbar mer16 % Nej, kvinnor jobbar mer14,5 % Kommentarer - När kvinnorna väl kommer med gör de ofta en mer gedigen insats. (Man) - Troligen fler kvinnor som ’syns’ i det lokala utvecklingsarbetet. (Man) - Ja, fast väldigt könsstereotypt vad gäller uppgifter vem som gör vad. (Kvinna) - Ja, men på olika nivåer. Kvinnor med lokalt. Män på möten. (Kvinna) - Kvinnor jobbar mer, men syns inte. (Kvinna)

5 www.helasverige.se Kommer resultatet av det lokala utvecklingsarbetet att gynna män och kvinnor lika mycket? Kvinnor Medlemmar i grupp/förening Ja 48,5 % Nej, män kommer gynnas mer 19 % Nej, kvinnor kommer gynnas mer 3 % Ej medlemmar i grupp/förening Ja 26 % Nej, män kommer gynnas mer 27 % Nej, kvinnor kommer gynnas mer 0 % Män Medlemmar i grupp/förening Ja 71 % Nej, män kommer gynnas mer 10 % Nej, kvinnor kommer gynnas mer 5 % Ej medlemmar i grupp/förening Ja 47 % Nej, män kommer gynnas mer 0 % Nej, kvinnor kommer gynnas mer 21 %

6 www.helasverige.se Vet du vilka instanser du kan vända dig om du skulle utsättas för våld i hemmet? Kvinnor Ja68 % Nej25 % Män Ja54 % Nej46 % Vet du vilka instanser du kan vända dig om du skulle utsättas för sexuella övergrepp/våldtäkt? Kvinnor Ja65 % Nej29 % Män Ja49,5 % Nej49 %

7 www.helasverige.se Finns det en öppenhet för att diskutera frågor som sexuella övergrepp och sexuella trakasserier i din bygd? Kvinnor Ja22 % Nej64 % Män Ja24,5 % Nej66,5% Kommentarer - Har aldrig funderat på. (Man) - Har aldrig varit en fråga, har aldrig hört att någon blivit utsatt. (Man) - Har ingen erfarenhet av detta i bygden. Har aldrig upplevt några problem i byalagets verksamhet. (Man)

8 www.helasverige.se Vilka av följande frågor tycker du att lokala utvecklingsgrupper och föreningar borde arbeta med: våld i hemmet, sexuella övergrepp/våldtäkt, sexuella trakasserier i skolan, sexuella trakasserier på bygdens arbetsplatser, ingen av ovanstående. Kvinnor Medlemmar i grupp/förening Minst en av frågorna71,5 % Ingen av frågorna28 % Ej medlemmar i grupp/förening Minst en av frågorna85 % Ingen av frågorna15 % Män Medlemmar i grupp/förening Minst en av frågorna58 % Ingen av frågorna25 % Ej medlemmar i grupp/förening Minst en av frågorna62 % Ingen av frågorna10 % * I männens enkät fanns även alternativet ”Övrigt” där det gick att lämna kommentarer. Detta alternativ är inte medräknat här.

9 www.helasverige.se Kommentarer Män - De ska arbeta med det som är aktuellt, men alltid ha med de fyra första punkterna ovan i arbetet. - Grundläggande infrastruktur- och samhällsservice. - Har inte uppfattningen att detta är vanligt här, trots stor manlig industri, med begränsat antal kvinnor anställda. - Ingen av ovanstående, lokala utvecklingsgrupper saknar kompetens i dessa frågor, det är en fråga för polisen eller i vissa fall facket. - Inte specifikt sexuella trakasserier, mera allmänt kanske om jämlikhet och integration. - Trakasserier via internet. - Viktiga frågor men inte i fokus för en lokal utvecklingsgrupp. Kvinnor - Allt som har med snedställdhet att göra, främst normer och fördomar. - Det som sker innan trakasserierna och övergreppen: samtal kring könsnormer och värderingar. Starkt påverkad av livet på landet – väldigt traditionellt i viss mån = mer trångsynt bild. - Ingen av ovanstående, en viktig fråga men inte den som främst hindrar kvinnors utveckling på landsbygden. - Alla dessa frågor men också den allmänna jämställdheten som lika inflytande och löner. - Jag tror också att det i flera grupper inte är jämställt. - Svensk landsbygd och glesbygd är enormt ojämlik!


Ladda ner ppt "Jämställdhetsenkät – sammanställning Under 2014 spred vi en enkät till alla som definierar sig som kvinnor och som bor på landsbygden."

Liknande presentationer


Google-annonser