Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför läser ni religionskunskap?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför läser ni religionskunskap?"— Presentationens avskrift:

1 Varför läser ni religionskunskap?

2 Re 1 Få förståelse för människors sätt att leva med tro och livsåskådningar. Känna till fakta om kristendomen och andra världsreligioners tro och hur de kan visa sig i samhället. Kunna sätta sig in i hur religion och livsåskådningars uttryck kan leda till olika typer av situationer som kan dyka upp i vardag och yrkesliv. Kunna delta i samtal om olika typer av situationer utifrån etik och moral.

3 Re 1 Kunna se, förstå och ta ställning till händelser i samhället som strider emot grundläggande normer. Kunna fundera över och förstå andra människors liv, tro, etik och värderingar och vad de betyder för individen och för hur man uppfattar sig själv. Kunna förstå andra människor som man möter. Kunna förstå vad religion och vetenskap har för relation till varandra.

4 Re 1 Följande moment kommer vi bland annat att gå igenom under kursen:

5 Re 1 Fördomar om religion Kvinnosyn Terrorism Heliga kor
Ingenting är heligt Gud = gubbe på moln

6 Re 1 Tolerans

7 Re 1 Respekt

8 Re 1 Kristendom

9 Re 1 Judendom

10 Re 1 Islam

11 Re 1 Hinduism

12 Re 1 Buddhism

13 Re 1 Etik

14 Re 1 Religion och vetenskap

15 Re 1 För att få ett E i kursen krävs bland annat att du:
E1: kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. E2: i din analys förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. E3: vidare översiktligt kan redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga dina resonemang med enkla argument. E4: ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt att du gör en enkel analys av denna relation i vilken du beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.

16 Re 1 Forts. för att få ett E i kursen krävs också att du:
E5: översiktligt kan redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. E6: översiktligt kan redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. E7: dessutom kan göra en enkel analys av de olika uppfattningarna. E8: översiktligt beskriver vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomför en enkel analys av modellerna och använder dem för att ge enkla argument i någon fråga. E9: för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

17 Re 1 För att få ett C i kursen krävs också att du:
C1: utförligt kan redogöra för och analyserar världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogör för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. C2: i din analys förklarar samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. C3: vidare utförligt kan redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger dina resonemang med välgrundade argument. C4: ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken du beskriver samband och drar välgrundade slutsatser.

18 Re 1 Forts. för att få ett C i kursen krävs också att du:
C5: utförligt redogör för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. C6: utförligt kan redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. C7: dessutom kan göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna. C8: utförligt kan beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomför en analys av modellerna och använder dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. C9: för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

19 Re 1 För att få ett A i kursen krävs också att du:
A1: utförligt och nyanserat redogör för och analyserar världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogör för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. A2: i din analys förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. A3: vidare kan redogöra utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument. A4: ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt att du gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

20 Re 1 Forts. för att få ett A i kursen krävs också att du:
A5: utförligt och nyanserat kan redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. A6: utförligt och nyanserat kan redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. A7: dessutom kan göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna. A8: utförligt och nyanserat kan beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för at ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. A9: för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

21 Re 1 Men vad har då religionskunskap att göra med dagens samhälle och just DIN framtid? Hm…tänka, tänka, tänka…

22 Re 1 Jo! Du kommer alltid att träffa människor i framtiden, eller hur?
Du kommer kanske att åka, plugga eller jobba utomlands, eller hur? Du kommer kanske själv vara med om händelser i livet där du får ett behov av att fundera över existentiella frågor, eller hur?

23 Re 1 Utöver detta så kommer du förmodligen att vid någon punkt i ditt liv fundera över meningen med livet (om du inte redan har gjort det).


Ladda ner ppt "Varför läser ni religionskunskap?"

Liknande presentationer


Google-annonser