Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utförarmöte SÄBO Hälso- och sjukvård Kvalitetsregister Senior alert Svenska palliativa registret BPSD LCP Patientsäkerhetsberättelse Symfoni Legevisitten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utförarmöte SÄBO Hälso- och sjukvård Kvalitetsregister Senior alert Svenska palliativa registret BPSD LCP Patientsäkerhetsberättelse Symfoni Legevisitten."— Presentationens avskrift:

1 Utförarmöte SÄBO Hälso- och sjukvård Kvalitetsregister Senior alert Svenska palliativa registret BPSD LCP Patientsäkerhetsberättelse Symfoni Legevisitten

2 Senior alert

3 Svenska palliativregistret- Lidingö

4 BPSD (2015) Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal. Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

5 LCP utbildning ht 2014 Liverpool Care Pathway (LCP) är ett styrdokument som kan ses som en struktur eller standardvårdplan för Kvalitetssäkring av vården av döende. LCP ska vara både användarvänlig och evidensbaserad. Det används multiprofessionellt och ger vägledning vid olika aspekter av vården som till exempel: symtomkontroll, ordination av behovsmedicinering och avbrytande av onödiga åtgärder. Även psykologiskt och andligt stöd till närstående beaktas. LCP ersätter all annan dokumentation, förutom läkemedelslistan, under döendefasen.

6 Starta LCP – införandet sker i 7 steg 1. Information om LCP via konferens, artiklar, andra användare etc. Kontakt med LCP-kontoret 2. Överenskommelse och förankrat med verksamhetsledning - Enheten skall registrera i Svenska Palliativregistret - Enheten skall registreras i Liverpool (görs av LCP-gruppen vid Stockholms Sjukhem) - LCP-ansvarig sjuksköterska ska finnas med tid avsatt för att stötta teamet vid införandet på den egna arbetsplatsen - LCP bör finnas med som ett kvalitetsmål i verksamhetsplaneringen 3. Introduktion TILL LCP-ansvariga på enheten/avdelningen 4. Retrospektiv granskning av 10 journaler 5. Introduktion och utbildning på enheten 6. Pilot på 10 patienter med journalgranskning 7. Fortsatt kontinuerlig kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Utvärdering med stöd av Svenska Palliativregistret. Utbildning- en heldag för chefer och leg. personal

7 PSB, Legevisitten, Symfoni Mall Patientsäkerhetsberättelse http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/ publikationer/patientsakerhetsbepatientshttp://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/ publikationer/patientsakerhetsbepatients Legevisitten www.säbo.legevisitten.se/ Manuell inloggning säbo danderyd Symfoni Egen regi som tidigare men med SITHS kort fr. om 14 jan 2014 LOV-utförare. Bib tills det kan skapas en lösning kring IT-frågor


Ladda ner ppt "Utförarmöte SÄBO Hälso- och sjukvård Kvalitetsregister Senior alert Svenska palliativa registret BPSD LCP Patientsäkerhetsberättelse Symfoni Legevisitten."

Liknande presentationer


Google-annonser