Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

” Lokala Engagemang - Globala resultat ” A I R I C O L E ” Lokala Engagemang - Globala resultat ”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "” Lokala Engagemang - Globala resultat ” A I R I C O L E ” Lokala Engagemang - Globala resultat ”"— Presentationens avskrift:

1 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” A I R I C O L E ” Lokala Engagemang - Globala resultat ”

2 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” VIND 2000 Ny Ren Energi – Ett ansvar på alla nivåer från kraftjättar till enskilda intressen! VIND 2000 Ny Ren Energi – Ett ansvar på alla nivåer från kraftjättar till enskilda intressen! Malmö den 7 November 2002

3 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Bakgrund 1992 -Agenda 21 – Rio De Janeiro 1996 - EDF initierar Mission ENR (Miljöstrategi) 1997 – EDF beslutar att bygga 1 500 MW förnyelsebar energi globalt före 2005 som målsättning 1998 - SIIF Energies åläggs att realisera målsättningen 2001 - EDF och SIIF initierar strategi om havsbaserad vindkraft och lägger detta kompetenscenter i Sverige med AIRICOLE AB som bas

4 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Airicole AB Organisation EDF Electricité de France SIIF Energies Over 100 companies working on renewable energy around the world

5 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Gruppens Aktiviteter Projekterar, bygger, opererar och äger:  Havsbaserad vindkraft  Vindkraft på land  Småskalig vattenkraft  Bioenergi

6 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Gruppens Projektaktiviteter

7 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Huvudkontor i Danderyd och projektkontor i Bergkvara Fokus på havsbaserad vindkraft som neutral projektör Handplockad personal från industrin med god kompetens – 10 personer för närvarande Har byggt 4 havsbaserade projekt tidigare inom gruppen Kompetenscenter inom SIIF och EDF för Havsbaserad vindkraft Airicole – Generell info

8 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Projektområden i Sverige

9 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Vad har vi gjort Geofysiska undersökningar Platsoptimeringar (vind/elnät/djup) Animeringar Marinbiologiska undersökningar Inventering av fiskeaktiviteter Undersökningar om fåglar Initierat undersökningar om fågelkollissioner Initierat ljudmätningar under vatten och över vatten Diverse Samråd Diskussioner med allmänhet Diskussion med Myndigheter –Försvaret –Länsstyrelsen –Kommuner –Boverket –Naturvårdsverket –Fiskeriverket –Svenska Kraftnät –Sjöfartsverket mfl Fundamentsanalyser Första MKB inlämnad

10 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Optimering av layouts

11 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Abbekås avstånd ca 8,5 km

12 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Utgrunden II

13 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Abbekås, djup 26m Geotekniska- och video undersökningar

14 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Fundament principer

15 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Erfarenheter Att vara ute tidigt med information: –Förstås och accepteras inte lokalt – uppfattas som partisk Myndigheterna saknar underlag Ingen samordning av insatserna sker mellan myndigheter Stort informationsbehov – Generella informationsinsatser nödv. Demonstrationsprojekten kan bli del av lösning med: –Skapa bättre kunskap hos organisationer till enskilda –Fokusering på genomförande och säkra utvecklingssteg –Snabbare handläggningstider, process kan optimeras El-anslutning, en viktig fråga som kan reducera/öka kostnaderna Ersättning för producerad el måste bygga på långsiktiga villkor

16 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Milstolpar för Airicole Etablering av Airicole Transmission AB (2002) Expansion med kontor till England (2002) Byggnation av Utgrunden II, 60 MW(2004) Realisering av >250 MW (2005-2007)

17 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Slutsatser Nyenergi som kan byggas speciellt effektivt i Östersjön under gynnsamma förhållanden – dock krävs stabilare ersättnings- former för nyenergi Stora parker ger skal-fördelar och hög konkurrenskraft på nivå med andra nya energislag Storskalighet ger effektivare utbyte och betydande volym för framtida energibehov – uttjänade kraftanläggningar kan i stor grad ersättas För att nå Regeringens energimål krävs bättre samverkan av insatser och tydligare definition av vindkraften som riksintresse

18 ” Lokala Engagemang - Globala resultat ” Kontakta oss gärna Box 704 (postadress) Karlsrovägen 2A (Besöksadress) 182 17 DANDERYD Telefon:08 – 753 5050 Fax:08 – 753 5060 www.airicole.com


Ladda ner ppt "” Lokala Engagemang - Globala resultat ” A I R I C O L E ” Lokala Engagemang - Globala resultat ”"

Liknande presentationer


Google-annonser