Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014."— Presentationens avskrift:

1 Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014

2 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 2 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter

3 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 3 Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närhet av där du bor/har fritidshus? Vilket eller vilka företag? Om annan, vem? Eon3 st Eksjö Energi 4.1. Kännedom

4 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 4 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till vindkraftsplanerna i projektet ’Bruzaholm’ nordväst om Bruzaholm i Eksjös kommun?

5 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 5 Hur intresserad skulle du vilja säga att du är av att få information, hålla dig uppdaterad om vad som händer när det gäller utbyggnaden av vindkraft i vindkraftsprojektet Bruzaholm? 4.2. Information

6 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 6 Har du fått eller uppmärksammat information om just Vattenfall och den planerade utbyggnaden av vindkraft i detta projekt? På vilket sätt har du fått/uppmärksammat information? Om annat sätt, hur? Informationsmöte 29 st Via telefon Personlig kontakt Läst på anslagstavlan Hemskickad broschyr Har fått info men vet inte hur eller av vem Brev med information men det var inte från Vattenfall Intervjuaren berättar: ”Vattenfall är ett av de företag som planerar att uppföra en vindkraftanläggning i ett projekt som kallas Bruzaholm. Vattenfalls projektområde ligger inom lämpligt område för vindkraft enligt Eksjö kommuns Översiktsplan”

7 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 7 Tycker du att du har fått tillräckligt med information när det gäller vindkraftsutbyggnaden i din kommun?

8 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 8 Vilken är din allmänna inställning till Vattenfalls vindkraftsplaner i projektet Bruzaholm nordväst om Bruzaholm? 4.3. Inställning

9 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 9 Vilken är din allmänna inställning till att Eksjös kommun är med och pekar ut områden som är lämpliga för vindkraftsutbyggnad?

10 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 10 Vilken är din allmänna inställning till att Vattenfall satsar på vindkraftsutbyggnad?

11 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 11 Vilken är din allmänna inställning till Vattenfall som företag?

12 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 12 Skulle du vilja säga att din allmänna inställning till Vattenfall har påverkats med anledning av deras planer på en vindkraftsutbyggnad i Eksjö kommun? Om ja; i så fall på vilket sätt?

13 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 13 Hur tror du att Vattenfall hanterar vindkraftsetableringar när det gäller att t.ex. ta hänsyn till miljöfrågor, lyssna på och ta hänsyn till lokala intressen m.m.?

14 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 14 Många har idag olika inställning till skilda sätt att producera el. Om du kunde välja el av ett visst produktionsslag till ditt hushåll och kunde välja mellan el som producerats genom kärnkraft, vattenkraft eller vindkraft, hur skulle du rangordna dessa? 4.4. Vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft

15 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 15 Har du på något sätt själv gjort ett aktivt val när det gäller elen till hushållet. Köper du idag el från något speciellt produktionsslag? (Ej elbolag eller ”grön el”, utan hur själva elen produceras ) Om annat, vad? Återvinningsbar el Solceller Sjövärme Biokemi och skogsrester

16 MarkCheck Vindkraft – Bruzaholm Juni 2014 16  Postadress Box 7194 103 88 STOCKHOLM Besöksadress Oxtorgsgatan 4, 9-10 tr.  Telefon 08-611 74 40 Fax 08-678 47 11 E-mail analyser@mistat.se Kontaktpersoner Anders Örtengren 6. Kontaktuppgifter Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss?


Ladda ner ppt "Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser