Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/4 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/4 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/4 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen

2 Mätbara åtgärdsmål för valt åtgärdsalternativ Minst ett, men ofta flera mätbara åtgärdsmål bör förmuleras Det ska finnas en tydlig koppling mellan mätbara och övergripande åtgärdsmål Måluppfyllelsen bör kunna verifieras −till exempel genom kontrollprogram för utförande- och omgivningskontroll Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/4

3 Formulering av mätbara åtgärdsmål Kan följa samma upplägg som för övergripande åtgärdsmål och till exempel uttryckas som: −minskad risk för människor, miljö och naturresurser −minskning av föroreningsmängd eller volym −minskning av föroreningsspridning till omgivningen −minskad exponering −skydd av naturresurser −skydd av markanvändning och andra intressen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/4

4 Exempel på mätbara åtgärdsmål avseende… Minskad risk för människor Minskad föroreningsmängd Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4/4


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/4 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser