Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källängsråd 131121 Dagordning 1. Föregående protokoll 2. Ekonomi och organisation Budget 2014 Arbetslagsorganisation 14/15 3. Skolans verksamhet Beslutat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källängsråd 131121 Dagordning 1. Föregående protokoll 2. Ekonomi och organisation Budget 2014 Arbetslagsorganisation 14/15 3. Skolans verksamhet Beslutat."— Presentationens avskrift:

1 Källängsråd 131121 Dagordning 1. Föregående protokoll 2. Ekonomi och organisation Budget 2014 Arbetslagsorganisation 14/15 3. Skolans verksamhet Beslutat av riksdagen Stöd 4. Övrigt Konstgräs Läxstuga Läromedel Skridskor Paviljongen Behöriga lärare

2 Budget 2014 Förutsättningar: Skolpengen höjs med 1% fr o m 1 juli 2014 Nettointäkter 47,0 miljoner Avskaffande av områdesorganisation gör att kostnader flyttar mellan olika nivåer

3 Budget 2014

4 Nästa års organisation Förutsättningar: Ny ”stadieindelning”, 4-6 och 7-9 Skolvalet flyttar till åk 7 Ny timplan Lärarlegitimationerna Kommande års elevströmmar kräver flexibilitet i organisationen

5 Nästa års organisation Efter omfattande diskussioner har vi fattat beslutet att göra s k horisontella arbetslag, vilket innebär att varje årskurs utgör ett arbetslag

6 Elevströmmar Höstterminen 14 År 45 st År 54 st År 64 st = 13 klasser År 75 st År 85 st År 95 st = 15 klasser Höstterminen 15 År 42 st År 55 st År 64 st = 11 klasser År 76 st År 85 st År 95 st = 16 klasser Höstterminen 16 År 4 4 st År 52 st År 65 st = 11 klasser År 76 st År 86 st År 95 st = 17 klasser Höstterminen 17 År 4 3 st År 54 st År 62 st = 9 klasser År 77 st År 86 st År 96 st = 19 klasser

7 Beslutat av riksdagen Skriftliga omdömen och IUP skrivs hädanefter en gång per läsår i åk 1-5. Inga nya omdömen till våren alltså Inga skriftliga omdömen alls ges hädanefter i åk 6-9. Istället ska betyget fungera som omdöme

8 Stöd – vad säger Skollagen? Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

9 Stöd – vad säger Skollagen Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.

10 Vår rutin på Källängen Pedagogisk utredning (PU) Ev beslut om åtgärdsprogram

11 Diskussionsfråga Hur uppfattar ni stödet på Källängens skola?

12 Våra resultat Källängens genomsnittliga meritvärde: 252 Genomsnittligt meritvärde i landet: 212 Andel som inte nått fullständigt betyg Källängen: knappt 1% I landet: 15,7%

13 Vad kan vara stöd? Allmänt stöd Extra stöd Särskilt stöd

14 Övriga frågor Konstgräs Läxstuga Läromedel Skridskor Paviljongen Behöriga lärare


Ladda ner ppt "Källängsråd 131121 Dagordning 1. Föregående protokoll 2. Ekonomi och organisation Budget 2014 Arbetslagsorganisation 14/15 3. Skolans verksamhet Beslutat."

Liknande presentationer


Google-annonser