Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraråd 2014-02-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraråd 2014-02-26."— Presentationens avskrift:

1 Föräldraråd

2 Dagordning Mötet öppnas Ordförande, sekreterare och justerare utses
Förra protokollet Medlemmars namn, adresslistor och mailadresser justeras Frågor som ni har med er registreras, och de som kan besvaras i sittande möte hanteras här. Övriga hanteras vid nästkommande möte. Fika Nulägesrapport från Minervaskolan. Betygsstatistiken Skollagen och nyheter från Skolverket Hur ska rådet framledes hanteras? I vilken form? Vilka bör ingå? Nästa möte bokas in Mötet avslutas senast 20,30

3 Nyheter i skollagen 19/11 försvinner lagkravet på skriftliga omdömen och IUP. Kravet på ett utvecklingssamtal per termin förändras till ett per läsår. Hur ska nu utvecklingssamtalen hållas och vilken information kan ges här? Förstelärare har utsetts i Ånge.

4 Meritvärde 2013 vår och höst
Max 320

5 Åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med betygsresultaten
Anpassade läromedel och lärmiljöer Extra stöd inom ramen av elevens val Individuellt anpassade examinationer Fortbildning för lärarna Arbete med formativ bedömning Arbetet med förmågorna Klassrumsobservationer med feedback Bättre information till vikarier

6 MÅLBILD! Minervaskolan har i år de bästa studieresultaten i landet


Ladda ner ppt "Föräldraråd 2014-02-26."

Liknande presentationer


Google-annonser