Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning • Mötet öppnas • Ordförande, sekreterare och justerare utses • Förra protokollet • Medlemmars namn, adresslistor och mailadresser justeras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning • Mötet öppnas • Ordförande, sekreterare och justerare utses • Förra protokollet • Medlemmars namn, adresslistor och mailadresser justeras."— Presentationens avskrift:

1

2 Dagordning • Mötet öppnas • Ordförande, sekreterare och justerare utses • Förra protokollet • Medlemmars namn, adresslistor och mailadresser justeras • Frågor som ni har med er registreras, och de som kan besvaras i sittande möte hanteras här. Övriga hanteras vid nästkommande möte. • Fika • Nulägesrapport från Minervaskolan. • Betygsstatistiken • Skollagen och nyheter från Skolverket • Hur ska rådet framledes hanteras? I vilken form? Vilka bör ingå? • Nästa möte bokas in • Mötet avslutas senast 20,30

3 Nyheter i skollagen • 19/11 försvinner lagkravet på skriftliga omdömen och IUP. • Kravet på ett utvecklingssamtal per termin förändras till ett per läsår. • Hur ska nu utvecklingssamtalen hållas och vilken information kan ges här? • Förstelärare har utsetts i Ånge.

4 Meritvärde 2013 vår och höst Max 320

5 Åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med betygsresultaten • Anpassade läromedel och lärmiljöer • Extra stöd inom ramen av elevens val • Individuellt anpassade examinationer • Fortbildning för lärarna • Arbete med formativ bedömning • Arbetet med förmågorna • Klassrumsobservationer med feedback • Bättre information till vikarier

6 MÅLBILD! Minervaskolan har i år de bästa studieresultaten i landet


Ladda ner ppt "Dagordning • Mötet öppnas • Ordförande, sekreterare och justerare utses • Förra protokollet • Medlemmars namn, adresslistor och mailadresser justeras."

Liknande presentationer


Google-annonser