Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Capital of Scandinavia Anmälan av frånvaro i betydande utsträckning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Capital of Scandinavia Anmälan av frånvaro i betydande utsträckning."— Presentationens avskrift:

1 The Capital of Scandinavia Anmälan av frånvaro i betydande utsträckning

2 Fr. o. m. 1/1 2015 lyder 15 kap 15 § 15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002). Det nya i 15 § är det andra, kursiverade stycket.

3 Fr. o. m. 1/1 2015 lyder 18 kap 15 § 15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasiesärskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002). Det nya i 15 § är det andra, kursiverade stycket.

4 Skälen till lagen Hemkommunen behöver bättre möjligheter att i ett tidigt skede identifiera vilka individer som kan komma att omfattas av kommunens ansvar. Rapporteringsskyldigheten till hemkommunen när det gäller omfattande otillåten frånvaro underlättar för hemkommunerna att snabbt kunna identifiera berörda ungdomar och erbjuda dem individuella insatser om de blir föremål för aktivitetsansvaret. På sikt bedöms genomförandet av förslagen leda till att fler ungdomar fullgör ett nationellt program i gymnasieskolan eller på annat sätt fullgör gymnasiet.

5 När ska skolan rapportera till hemkommunen Frånvarorapporteringen knyts till de tillfällen då rapportering av ogiltig frånvaro ska ske till Centrala studiestödsnämnden

6 Rapport anmälan skickas till Blankett för rapportering av frånvaro i betydande utsträckning kommer att läggas upp på www.stockholm.se/ef Rapport om betydande ogiltig frånvaro skickas till: ofg@stockholm.se Kontaktperson vid eventuella frågor Roland Kåår 08-508 34 847 roland.kaar@stockholm.se


Ladda ner ppt "The Capital of Scandinavia Anmälan av frånvaro i betydande utsträckning."

Liknande presentationer


Google-annonser