Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kraftsamling för äldres psykiska hälsa i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kraftsamling för äldres psykiska hälsa i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Kraftsamling för äldres psykiska hälsa i Skåne

2 Bättre liv för sjuka äldre – 2010-2014
Äldres psykiska hälsa – nytt målområde 2013 Skånes kommuner och Region Skåne fortsätter det gemensamma arbetet för bättre liv för sjuka äldre under 2015 och 2016 där äldres psykiska hälsa är ett av målområdena. 35 lokala team med nyckelpersoner från kommun, primärvård och sjukhus träffas regelbundet. Handlingsplaner. Nationellt Regionalt delregionalt Lokalt Det finns även mötesformer delregionalt och lokalt. Att t ex ta fram statistik kring antal med diagnosen depression, resultat; färre än vad som är rimligt. I lokala handlingsplaner; t ex överblick saknas kring hur KBT erbjuds och tillämpas i målgruppen 65 år och äldre. Aktivitet: ta fram statistik kring KBT-utnyttjande i målgruppen 65 år och äldre. Överblick saknas kring boendestöd i hemmet efter 65 år. Aktivitet: Få överblick kring boendestöd efter 65 år. Saknas en strategi över kompetensutveckling kring äldres psykiska hälsa. Aktivitet: Att personal utbildas i ”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre” och blir en resurs i kommunen. Att personal utbildas i webbutbildningen ”Våga fråga – våga se”! Att personal utbildas i ”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre” och blir en resurs i kommunen.

3 Kraftsamling Uppmärksamma och öka kunskapen bl a inspirationsdagar.
Äldrepsykiatrin i Helsingborg. Kunskap, erfarenheter och lärande exempel sprids nationellt, regionalt och lokalt; Landskrona och Lomma. Stöd till lokala Ledningskraftsteam att ringa in förbättringsområden och aktiviteter. 11 certifierad instruktörer håller utbildningar i Skåne och vi har nu minst 350 så kallade Första hjälpare i Skåne! Finns numera ett utskott i Skåne med uppdrag att kartlägga nuläget och lämna ifrån sig förslag på insatser till våren. Fokus, medvetenhet och arbete kring målgruppen ökar i verksamheterna. Står i handlingsplanen för 2015 att ”Kunskap och handlingsberedskap hos personal som möter äldre i sitt dagliga arbete i Skåne gällande äldres psykiska hälsa och ohälsa ska öka. Syftet med inriktningen är att göra personal trygga i mötet med psykisk ohälsa, kunna prata om självmord och stödja den enskilde att ta kontakt på rätt vårdnivå”. Visa exempel på handlingsplan; Trelleborg, Svedala, Vellinge t ex. Berätta om inspirationsdagarna 12/2 och 6/10.

4 Vad är första hjälpen till psykisk hälsa ?
Första hjälpen till psykisk hälsa erbjuds en äldre person som: Visar tecken på psykisk ohälsa Som är i ett psykiskt kristillstånd Första hjälpen ges till dess att: Den äldre personen fått adekvat hjälp och stöd eller tills kristillståndet passerat Första hjälpen till psykisk hälsa äldre baseras på det australienska programmet MHFA (Mental Health First Aid) som har anpassats till svenska förhållanden. Målet med utbildningen är att personal som möter äldre i det dagliga arbetet ska kunna ge stöd och första hjälpen vid psykisk ohälsa innan mer lämpliga professionella insatser kan erbjudas. Arbetsgången kan liknas vid Hjärt- och lugnräddning. Utbildningen innehåller grundläggande information om depression, ångestsyndrom, psykossjukdomar, beroendesjukdomar, självdestruktivt beteende och självmord, samt ger riktlinjer för hur man hjälper i kriser förknippade med dessa sjukdomar och beteende. Utbildningen omfattar 12 timmar. Varje deltagare erhåller en manual för första hjälpen till psykisk hälsa äldre och ett intyg efter genomförd utbildning. Utbildningen vänder sig till personal som möter äldre i sitt dagliga arbete.

5 Första hjälpare

6 Vårdcentraler med Första hjälpare

7 Nästa utbildningstillfälle
2 dagars utbildning: 10 november och 1 december. Sista anmälningsdag: 23 oktober. Max antal deltagare är 25 stycken. Max antal deltagare per kommun/vårdcentral/sjukhus är 4 stycken. Vi ser gärna att man anmäler sig som ett team.

8 Instruktörsutbildning
Intresserad av att ha egen instruktör i er verksamhet som kan utbilda Första hjälpare? För mer information och lämna in intresseanmälan – ta kontakt med mig!

9 Mer information ohalsa1/

10 Jeanette Heilmann Kommunförbundet Skåne Socialtjänst, vård och omsorg
Facebook.com/kommunförbundetskåne @KFSK_SE /kommunforbundetskane


Ladda ner ppt "Kraftsamling för äldres psykiska hälsa i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser