Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilket stöd kan IPS-modellen erbjuda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilket stöd kan IPS-modellen erbjuda"— Presentationens avskrift:

1 Vilket stöd kan IPS-modellen erbjuda
Erfarenheter från två kommuner i länet Jenny Vennerstrand, Lekebergs kommun Annette Gustafsson, Örebro kommun

2 IPS-modellen Individual Placement and Support
Arbetsrehabiliteringsmodell 8 nyckelprinciper Målgrupp: Personer med psykisk ohälsa Place-then-train Samverkan kommuninternt och med AF, FK, Psykiatrin samt Lekeberg och Örebro IPS-verksamheter Programtrohetsskattning

3 Stödet i IPS-processen
Kartläggning Samtalsstöd i att inventera styrkor, förmågor, stödbehov, målsättning Ekonomisk rådgivning - Bjuda in till, förtydligar, undersöker Arbetsplatsmatchning/Arbetssökning Coachande samtal, verktyg (vidga/ringa in), ringa, följa med, rollspel/träna Praktisk kartläggning/arbetsprövning Följa med, konkret se vilket stöd som behövs eller vilka förmågor/styrkor personen har, till- och från arbetsplatsen,

4 Anställning/Studier Olika anställningar med eventuellt lönebidrag, stöd till arbetsgivaren (information, kontakt mellan AF och arbetsgivaren, lösa situationer), följa med till studievägledare Fortsatt stöd Samtalsstöd (allmänt/specifika händelser), dolt stöd, uppföljningar, justera stödbehovet på arbetsplatsen

5 Stöd av olika myndigheter
Ingång till IPS - AF, psykiatrin, FK, vårdcentral, socialpsykiatrin, socialtjänsten Kartläggning – arbetskonsulent , psykiatrin Ekonomisk rådgivning – psykiatrin, FK, socialtjänsten Arbetsplatsmatchning – arbetskonsulent Praktik/studier – arbetskonsulenten, AF, studievägledare, supported education Anställning – AF, Vuxam (Örebro kommun)

6 Arbetsförmedlingens stöd i IPS-processen
Lönebidragsanställningar Arbetshjälpmedel Arbetsmarknadsutbildningar

7 Psykiatrins stöd i IPS-processen
Samtal Motivera Behjälplig i frågor kring rehabilitering Ekonomisk rådgivning Behandling

8 Resultat 79 % av deltagarna har sysselsättning idag (Lekeberg)
50 % av deltagarna har sysselsättning idag (Örebro) Självförtroende och självkänsla ökar Psykiskt välmående ökar Barn ser sina föräldrar arbeta – föräldrar stärks i sin föräldrarroll/vuxenroll Individerna tar eget ansvar och kan påverka sin egen framtid - Empowerment stärks Försörjningsförmågan förstärks

9 ”Jag klarade inte av att sitta vid en dator själv och söka jobb, så jag slutade att gå dit”
-syftar till en annan typ av insats

10 ”Utan ert stöd och att ni har lyssnat på vad jag vill och hur jag tänker, så hade jag aldrig klarat av det här” – syftar på arbetskonsulentens arbetssätt

11 ”Det är så skönt att veta att ni finns även om jag klarar mig bra själv, att jag kan få bolla med någon som fattar hur jag känner och hur det är” – syftar på arbetskonsulentens arbetssätt.

12 ”Jag hade fått social fobi av att sitta hemma och inte träffa folk
”Jag hade fått social fobi av att sitta hemma och inte träffa folk. Första tiden på praktiken fick jag handsvett varje gång det kom in folk men nu pratar jag med vem som helst utan problem. Jag känner att jag fått självförtroende och arbetsgivarna är nöjda med det jag gör. Det är kul att gå till jobbet”

13 ”Tänk om det här hade funnits för 15 år sedan, då hade mitt liv sett helt annorlunda ut”
- Syftar till IPS-modellen


Ladda ner ppt "Vilket stöd kan IPS-modellen erbjuda"

Liknande presentationer


Google-annonser