Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål och resursstyrning i Sotenäs Värdegrund Vision Inriktningsmål Programförklaring Mål för god ekonomisk hushållning Styrande verksamhetsmål Individuella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål och resursstyrning i Sotenäs Värdegrund Vision Inriktningsmål Programförklaring Mål för god ekonomisk hushållning Styrande verksamhetsmål Individuella."— Presentationens avskrift:

1 Mål och resursstyrning i Sotenäs Värdegrund Vision Inriktningsmål Programförklaring Mål för god ekonomisk hushållning Styrande verksamhetsmål Individuella mål Vision Mission Goal

2 Gemensam värdegrund Öppenhet Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet genom ett respektfullt förhållningssätt Delaktighet Verksamheten främjas av att många är med och påverkar besluten varefter vi verkar i lojalitet med fattade beslut Helhetssyn Med helhetssyn menar vi att den egna verksamhetens betydelse måste ses i ett större sammanhang och att kommun- och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa Delaktighet HelhetssynÖppenhet

3 Vision 2020 Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro.

4 Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Hållbar utveckling – demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt Goda betingelser för företagande En attraktiv besökskommun Alla finner sitt önskade boende Ett rikt fritids – och kulturutbud Ett livslångt lärande

5 Målstyrning Vision och InriktningsmålKF Mål för god ek. hushållning KF ProgramförklaringKF Styrande verksamhetsmålNämnd Verksamhetsplan Förvaltning

6 Övergripande kvalitetsgarantier Vi lämnar en bekräftelse på att vi registrerat ditt ärende samt uppgifter om diarienummer, handläggare och kontaktuppgifter inom fyra arbetsdagar. Enklare frågor eller ärenden besvarar vi omgående eller inom fyra arbetsdagar. Om vi behöver längre handläggningstid informerar handläggaren dig inom fyra arbetsdagar inom vilken tid du beräknas få svar. Kallelser till nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige publiceras på kommunens hemsida senast tre arbetsdagar innan sammanträdet äger rum. Protokoll från politiska sammanträden finns tillgängliga på kommunens hemsida senast två arbetsdagar efter justering. När du lämnar in jobbansökan skickar vi en mottagningsbekräftelse senast följande arbetsdag. Medborgarförslag ska behandlas politiskt senast 6 månader efter att det anmälts i kommunfullmäktige.

7 Övriga kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier 2012 (länkar till www.sotenas.se) Dricksvatten Gator/vägar Förskoleklass/grundskola Kommunala måltider Bygglov/bygganmälan Miljö- & hälsoskydd Omsorgsförvaltningens garantier

8 Rollfördelning Politikens roll – ”beställare och medborgarföreträdare” Förvaltningens roll – ”utförare och proffs” Den gyllene zonen Värdet av en tydlig verksamhetsplan med uppföljningsbara mål och indikatorer för nämnder och styrelser – minskar konflikter Chefer och medarbetare sätter i dialog mål på medarbetarnivå som styr mot de gemensamma målen (”beställningen”)

9 Politisk mandatfördelning Politiskt parti2002 - 20062006 - 20102010 - 20142014-2018 Moderaterna9131211 Folkpartiet5633 Centern2212 Kristdemokraterna3321 Nya Sotenäspartiet331- Socialdemokraterna171310 Vänsterpartiet1011 Miljöpartiet1111 Sverigedemokraterna---2 Summa:41 31

10 Politisk organisation

11 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelning Personalavdelning Teknisk avdelning Räddningstjänst Kansliavdelning Tillväxt- & utvecklingsavd Folkhälsosamordnare Alkoholhandläggare Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelning Personalavdelning Teknisk avdelning Räddningstjänst Kansliavdelning Tillväxt- & utvecklingsavd Folkhälsosamordnare Alkoholhandläggare Omsorgs- förvaltning Förvaltningschef Äldreomsorg Individ och familjeomsorg LSS Hälso- och sjukvård Arbetslivsenheten Flyktingsamordnare Omsorgs- förvaltning Förvaltningschef Äldreomsorg Individ och familjeomsorg LSS Hälso- och sjukvård Arbetslivsenheten Flyktingsamordnare Miljö- och bygg- förvaltning Förvaltningschef Plan- och bygg Mät- och kart Miljöenheten Trafikfrågor Energirådgivning Miljö- och bygg- förvaltning Förvaltningschef Plan- och bygg Mät- och kart Miljöenheten Trafikfrågor Energirådgivning Utbildnings- förvaltning Förvaltningschef Förskola Grundskola Musikskolan Skolbarnomsorg Särskola Elevhälsa Bibliotek Kultur & Fritid Utbildnings- förvaltning Förvaltningschef Förskola Grundskola Musikskolan Skolbarnomsorg Särskola Elevhälsa Bibliotek Kultur & Fritid Kommunchef Förvaltningsorganisation


Ladda ner ppt "Mål och resursstyrning i Sotenäs Värdegrund Vision Inriktningsmål Programförklaring Mål för god ekonomisk hushållning Styrande verksamhetsmål Individuella."

Liknande presentationer


Google-annonser