Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.orebro.se Äldreboende i Örebro kommun nutid och framtid 2 april 2009 Marie Villman Planerare Örebro kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.orebro.se Äldreboende i Örebro kommun nutid och framtid 2 april 2009 Marie Villman Planerare Örebro kommun."— Presentationens avskrift:

1 www.orebro.se Äldreboende i Örebro kommun nutid och framtid 2 april 2009 Marie Villman Planerare Örebro kommun

2 www.orebro.se Örebro kommun Sveriges sjunde största kommun Befolkning: 132 277 personer Svampen Slottet Wadköping

3 www.orebro.se Allmänt om Örebro Area: 1 380 km 2 Läge: Mitt i Sveriges befolkningsmässiga centrum med ca 20 mil till Stockholm och ca 30 mil till Göteborg. Historia: Örebro är drygt 700 år. Slottet började byggas redan på 1200-talet. Skolor: 1 universitet. 15 gymnasium varav 8 friskolor. 54 grundskolor varav 11 friskolor och 1 specialskola. Här finns: Sveriges fjärde största sjö – Hjälmaren, djupa skogar och öppna landskap, berg och slätter samt flera naturreservat.

4 www.orebro.se Politiskt styre Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Programnämnd Barn och utbildning Programnämnd Samhällsbyggnad Programnämnd Social välfärd Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd ValnämndStadsrevision

5 www.orebro.se Mandatfördelning i kommunfullmäktige Moderaterna 13 Folkpartiet 8 Kristdemokraterna 6 Centerpartiet 4 Miljöpartiet 4 Socialdemokraterna 25 Vänsterpartiet 4 Sverigedemokraterna 1

6 www.orebro.se Befolkningsprognos i riket

7 www.orebro.se Befolkningsprognos i riket

8 www.orebro.se Medellivslängden 82,8 år78,5 år

9 www.orebro.se Bostadsplan för särskilda boendeformer och korttidsvård 2009 - 2020 Översiktsplan för Örebro Riktlinjer för bostads- försörjning Bostadsplan för särskilda boendeformer och korttids- vård

10 www.orebro.se www.orebro.se/socialvalfard Vårdkedjan

11 www.orebro.se

12 Äldreboenden 2009

13 www.orebro.se Elgströmska huset 80 platser vård och gruppboende för demenssjuka Invigning december 2007

14 www.orebro.se Antal platser 1 143 vårdboende äldre psykiskt funktionshindrade gruppboende för demenssjuka vårdboende för demenssjuka specialboende för demenssjuka rehabplatser korttidsplaser

15 www.orebro.se Medelålder84,6 år82,1 år Andel 69%31%

16 www.orebro.se Genomsnittlig boendetid 2008 787 dagar = 2,2 år

17 www.orebro.se Äldredboendedelegationens betänkande Bo bra hela livet Lämnar förslag på åtgärder som ska påverka och stimulera utvecklingen av bostäder och boenden som är anpassade efter äldres behov

18 www.orebro.se Seniorbostäder Trygghetsbostäder Vård- och omsorgsboende Nya och tydligare begrepp

19 www.orebro.se Ingen biståndsbedömning Gemensamhetslokal Trygghetslarm Tillgång till personal Möjlighet till gemensamma måltider Trygghetsbostäder

20 www.orebro.se Statligt bidrag för åtgärder som ökar tillgäng- ligheten i befintliga bostäder Investeringsstöd för trygghetsbostäder Ekonomiskt stöd

21 Ängen samverkansprojekt mellan

22 Ängen - verksamhet Vårdcentral med - läkarmottagning - barn- och mödrahälsovård - sjukgymnastik Familjecentral Seniorbostäder Äldreboende Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning Hemvård Dagrehabilitering

23 www.orebro.se Familjecentral Äldreboende Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning Hemvård Dagrehabilitering

24

25 Plan 1

26 FAMILJECENTRAL

27 DAGREHAB

28 Plan 2

29 SENIOR BOENDE

30 SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE samvarorum och kök

31 SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE bostäder


Ladda ner ppt "Www.orebro.se Äldreboende i Örebro kommun nutid och framtid 2 april 2009 Marie Villman Planerare Örebro kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser