Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Uddevalla kommun Så här fungerar kommunen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Uddevalla kommun Så här fungerar kommunen."— Presentationens avskrift:

1 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Uddevalla kommun Så här fungerar kommunen

2 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Varför finns det kommuner och vad ska de syssla med? -Grundlagen (Regeringsformen) säger att landet ska vara uppdelat i kommuner -Kommunen ska sköta om sitt eget område, men får inte sköta sådant som berör hela landet. Vad kommunen får göra eller inte regleras i Kommunallagen

3 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! En kommuns organisation -En kommun har egentligen två olika grenar som arbetar, den politiska delen och tjänstemannasidan. -Politikerna är ”professionella tyckare” och tjänstemännen ser till att det finns objektiva utredningar som de kan ta ställning till.

4 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Politisk organisation Kommunfullmäktige Mellan 31-101 ledamöter beroende på hur många invånare det finns i kommunen. Kommunstyrelsen Minst 5 ledamöter. Nämnd

5 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Politikerna bestämmer! -Kommunfullmäktige är den församling som har högst beslutanderätt. Det innebär att de skall avgöra alla viktigare frågor och sådant som har principiell betydelse. -Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen och de olika nämnderna

6 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Om frågan inte är allmängiltig behöver inte kommunfullmäktige besluta utan då kan nämnderna eller kommunstyrelsen själv besluta i frågan.

7 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Kommunstyrelsen behandlar ärenden som är mer kommunövergripande, i vissa fall bara som beredande till kommunfullmäktige, i andra fall fattar de slutliga beslut.

8 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Nämnderna -De olika nämnderna beslutar var och en inom sitt område, t.ex. barn och utbildningsnämnden kan besluta om skolfrågor, barnomsorg etc. -Ibland måste kommunfullmäktige fatta slutligt beslut när det rör viktiga frågor.

9 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Varje nämnd och kommunstyrelsen har en ordförande och en eller ibland två vice ordförande. I kommunstyrelsen är kommunalråden ordförande och vice ordförande. (Ett kommunalråd är en heltidsanställd politiker.) Ordförande kan ha egen beslutanderätt i vissa frågor.

10 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Förvaltningar -Till varje nämnd finns en eller flera förvaltningar -På förvaltningarna arbetar tjänstemän -Tjänstemännen gör utredningar och beslutsunderlag till politikerna -I vissa frågor får även tjänstemännen fatta beslut

11 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Uddevalla kommun organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande Ralph Steen (fp) 1:e vice ordförande Henrik Sundström (m) 2:e vice ordförande Alf Gillberg (s) 61 ledamöter: 14 (m), 4 (fp), 4 (kd), 3 (c), 6 (up), 20 (s), 3 (v), 6 (su), 1 (sd) KOMMUNSTYRELSE Ordförande Staffan Cronholm (m) 1:e vice ordförande Magnus Jacobsson (kd) 2:e vice ordförande Jan Gunnarsson (s) 15 ledamöter REVISORER Ordf. Eva Carlsund (s) 9 ledamöter VALBEREDNING Ordf. Staffan Cronholm (m) 8 ledamöter NÄRINGS OCH ARBETSMARKNADSUTSKOTT Ordf. Essam El Naggar (fp) 7 ledamöter PERSONALUTSKOTT Ordf. Staffan Cronholm (m) 3 ledamöter SOCIALNÄMND Ordf. Elving Andersson (c) 13 ledamöter BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ordf. Mikael Höglind (kd) 13 ledamöter KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ordf. Johan Wiktorsson (m) 11 ledamöter VALNÄMND Ordf. Bertil Sköldh (c) 7 ledamöter VÄNORTSKOMMITTÉ Ordf. Henrik Sundström (m) 9 ledamöter TEKNISK NÄMND Ordf. Magnus Jacobsson (kd) 9 ledamöter MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMND Ordf. Gunila Jivén (m) 11 ledamöter KOMMUNLEDNINGS- KONTORET Kommunchef Per-Olof Hermansson RÄDDNINGS- TJÄNST Räddningschef Leif Larsson BARN OCH UTBILDNING Skolchef Sarah Isberg TEKNISKT KONTOR Teknisk chef Leif Börjesson MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Stadsbyggnadschef Håkan Björkman SOCIALTJÄNSTEN Socialdirektör Kurt Hansson KULTUR OCH FRITID Kultur och fritidschef Conny Äng ÖVERFÖRMYNDARE FAMILJEBEREDNINGEN Ordf. Mikael Höglind (kd) 5 ledamöter BEREDNINGEN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENSPRÖVNING Ordf. Hans Jonasson (up) 5 ledamöter BEREDNINGEN FÖR MILJÖ OCH KLIMATFRÅGOR Ordf. Henrik Sundström (m) 5 ledamöter HÄLSOPOLITISKA RÅDET Ordf. Elving Andersson (c) 20 ledamöter Senast uppdaterad 2007-10-11

12 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Hur blir ärenden till? Motion från politiker Förslag från nämnd/styrelse/fullmäktige om utredning etc. Initiativ från tjänstemän Medborgarförslag Förslag från ungdomsfullmäktige Ansökan/anmälan etc. från allmänheten

13 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Ett ärendes gång Medborgarförslag -Medborgarförslag kan lämnas av vem som helst som bor i Uddevalla, även om man inte fyllt 18 år. -Det måste beröra sådan fråga som kommunen kan besluta om -Det skickas in till kommunfullmäktige

14 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Ett ärendes gång Forts. -Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som skall yttra sig -Nämnderna får några månader på sig att utreda frågan. Det är tjänstemännen som gör en utredning som sedan nämndens politiker beslutar om.

15 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Ett ärendes gång Forts -Sedan skall ärendet först beredas i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut i ärendet -Kommunfullmäktige kan sedan besluta att bifalla eller avslå förslaget eller att anse att det är besvarat.

16 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Om Uddevalla I Uddevalla har vi idag en politisk majoritet av moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och uddevallapartiet. De övriga partierna som finns representerade i kommunfullmäktige är socialdemokraterna, vänsterpartiet, solidariskt uddevalla och sverigedemokraterna. Vi har fyra kommunalråd -Staffan Cronholm (m) -Magnus Jacobsson (kd) -Essam El-Naggar (fp) - Jan Gunnarsson (s)

17 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Om Uddevalla Kommunchefen är den högste tjänstemannen och idag är det Per-Olof Hermansson. Varje förvaltning har sedan sin egen förvaltningschef. Vi har åtta olika förvaltningar.

18 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Om Uddevalla Uddevalla har 50 000 invånare Ca 30 000 av dem bor i centrala Uddevalla Uddevalla kommun har fastslagit en vision för sitt arbete, den lyder ”Uddevalla kommun, Hjärtat i Bohuslän, där människor växer och erbjuds god livskvalitet!”

19 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Ungdomsfullmäktige Uddevalla är en bland några kommuner i landat som har ungdomsfullmäktige UF sammanträder två gånger per år Elevrådet utser representant från skolan Alla elever i Uddevalla kan skicka in förslag till UF.

20 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! För information Surfa in på www.uddevalla.sewww.uddevalla.se -Där finns all möjlig info, bio, aktiviteter, etc. -En sida för unga om ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet Har ni frågor kontakta gärna kommunen! Telefon: 0522-69 60 00 E-post: kommunen@uddevalla.sekommunen@uddevalla.se


Ladda ner ppt "UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET! Uddevalla kommun Så här fungerar kommunen."

Liknande presentationer


Google-annonser