Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planera GöraStudera Agera PDSA cykel - förbättringsprocessen Påvisa och definiera behov av förbättring Syfte, planera processen (vem, vad, var, när, hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planera GöraStudera Agera PDSA cykel - förbättringsprocessen Påvisa och definiera behov av förbättring Syfte, planera processen (vem, vad, var, när, hur."— Presentationens avskrift:

1 Planera GöraStudera Agera PDSA cykel - förbättringsprocessen Påvisa och definiera behov av förbättring Syfte, planera processen (vem, vad, var, när, hur länge?) förberedelser Genomför planen – testa Dokumentera problem o oförutsedda observationer Håll koll på data Analysera och utvärdera data/resultat Jämför data med förutsägelser Tid för reflektion - Vad har vi lärt oss? Dra lärdomar av arbetet Överge? Vilka justeringar behöver göras? I större skala? Planera och inled ny cykel Referens: Shewhart och Deming

2 Arbetsblad för PDSA Teamets anteckningar SYFTE  Vad vill vi uppnå? MÅTT  Hur vet vi att en förbättring är en förbättring? FÖRÄNDRING  Vilka förändringar kan leda till förbättring?

3 PlaneraGöra Beskriv syfte och specifik förändring Identifiera möjliga konsekvenser Specificera var förändringen passar in Vem, vad, när, vilka verktyg, utbildning Plan för datainsamling, vem mäter vad Tidslinje, ansvarsfördelning Liten pilot/urval Kort tidsperiod Genomför planen Ge stöd; möte innan start, halvvägs- kontroll Uppmuntra täta avstämningar För anteckningar, dokumentera problem och oförutsedda observationer Håll koll på data StuderaAgera Avstämning och utvärdering vid avslutning av piloten Analysera data/resultat Vad var bra, vad kan förbättras Vad har vi lärt oss? Dra lärdomar av testet Överge? Justera? Nya tester Större urval Planera för nästa steg

4 Arbetsblad för PDSA Teamets anteckningar PLANERA - Beskriv syfte och specifik förändring - Identifiera möjliga konsekvenser - Specificera var förändringen passar in - Vem, vad, när, vilka verktyg, utbildning - Plan för datainsamling, vem mäter vad - Tidslinje, ansvarsfördelning - Liten pilot/urval - Kort tidsperiod GÖRA - Genomför planen - Ge stöd; möte innan start, halvvägskontroll - Uppmuntra täta avstämningar - Dokumentera STUDERA Avstämning och utvärdering vid avslutning av piloten Analysera data/resultat Vad var bra, vad kan förbättras? Vad har vi lärt oss? AGERA Överge? Justera? Nya tester Större urval Planera för nästa steg, ny PDSA? Gå vidare till SDSA? VadVemNärVerktygMått

5 Standardisera GöraStudera Agera SDSA cykel – standardisera förbättring Hur ska vi standardisera? Hur ska vi implementera? Vilka förutsättningar behövs? Vad lär vi oss? Hur gör vi detta på ett sätt? Dokumentera problem Uppstår något oväntat? Vad har vi lärt oss? Behov av förändring? Hur mäta att det görs på ett sätt? Modifieringar? Ny PDSA-cykel?

6 Standardiseringsprocess – SDSA-cykel Överväganden vid standardiseringsprocess Teamets anteckningar Vad ska tas bort från det gamla arbetssättet? Vad behövs för att stödja det nya arbetssättet? Vad behövs i arbetsmiljö, resurser, förutsättningar? Hur ska det nya arbetssättet designas, presenteras och kommuniceras? Hur ska det nya arbetssättet implementeras? Behövs utbildningsinsatser? Hur kan det organiseras?


Ladda ner ppt "Planera GöraStudera Agera PDSA cykel - förbättringsprocessen Påvisa och definiera behov av förbättring Syfte, planera processen (vem, vad, var, när, hur."

Liknande presentationer


Google-annonser