Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Segmentering och one-to-one-marketing

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Segmentering och one-to-one-marketing"— Presentationens avskrift:

1 Segmentering och one-to-one-marketing
Ju bättre ett företag kan segmentera sina kunder, desto bättre verkan har marknadsföringen. Helst ska kunderna bearbetas ”one-to-one”.

2 Hur segmenterar man? Geografiska faktorer Demografiska faktorer
Psykografiska faktorer Livsstil

3 Andersson, Svensson och Hanzon
Trygghet, mycket information, ordning och reda, rationell, value for money, lojal kund Svensson Social, stora kontaktnät, gör-det-själv, familjär, priskänslig, klippare, ingen lojal kund Hanzon Utåtriktad, först med det senaste, konsumtion utryck för personlig framgång, ingen lojal kund

4 Livsstilssegmentering

5 Livsstilssegmentering – ungdomar
Ambitiösa Anna Mainstream-Micke Alternativa Alice Engagerade Emil Teknik-Tomas Sociala Sara Sportige Stefan

6 Segmentering − företag
Verksamhet, bransch och teknik Storlek och ekonomi Geografiska faktorer

7 Produkt – marknadsmatris

8 Köpprocessen Problemfasen Informationsfasen Värdering av alternativen
Köpbeslutet Utvärdering Kunskap Attityd Köpbeslut

9 Sammanfattning kapitel 3
Alla konsumenter är inte lika. Vi människor skiljer oss åt vad gäller behov, konsumtionsmönster och köpbeteende. Detta beror på många faktorer, bl a påverkar geografiska, demografiska och psykografiska faktorer samt livsstilsfaktorer. För att lyckas med marknadsföringen måste marknadsföraren förstå hur kunderna tänker, och då är kunskapen om vilka faktorer som styr av avgörande betydelse. Genom att dela in marknaden i olika segment kan marknadsföraren välja ut och bearbeta de segment som har störst förutsättningar att bli lönsamma. De vanligaste sätten att dela in konsumentmarknaden är utifrån faktorer som geografi, demografi, psykografi och livsstil. Ett företag som säljer till andra företag använder sig av andra segmenteringsfaktorer. Vanliga faktorer för företagsmarknaden är verksamhet, bransch, teknik, storlek, ekonomi och geografi.

10 Sammanfattning kapitel 3 forts.
Produkt-marknadsmatrisen är ett hjälpmedel som marknads-föraren använder för att hitta sin marknad. Med hjälp av matrisen kan man överblicka vilka produkter som säljs på vilka marknads-segment. Man kan också använda den till att analysera vilka segment man är stark respektive svag i. Den ”rationella” köpprocessen bygger på att kunden genomtänkt tar sig igenom vissa faser när hon gör ett inköp. Dessa faser är följande: problemupplevelse – informationssökande – värdering av alternativ – köpbeslut och utvärdering. Men många köpbeslut följer inte denna rationella gång. Ibland gör kunden t ex impulsköp och då kommer köpbeslutet först i kedjan.


Ladda ner ppt "Segmentering och one-to-one-marketing"

Liknande presentationer


Google-annonser