Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Segmentering och one-to-one-marketing Ju bättre ett företag kan segmentera sina kunder, desto bättre verkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Segmentering och one-to-one-marketing Ju bättre ett företag kan segmentera sina kunder, desto bättre verkan."— Presentationens avskrift:

1 3:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Segmentering och one-to-one-marketing Ju bättre ett företag kan segmentera sina kunder, desto bättre verkan har marknadsföringen. Helst ska kunderna bearbetas ”one-to-one”.

2 3:2 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Hur segmenterar man? Geografiska faktorer Demografiska faktorer Psykografiska faktorer Livsstil

3 3:3 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Andersson, Svensson och Hanzon Andersson Trygghet, mycket information, ordning och reda, rationell, value for money, lojal kund Svensson Social, stora kontaktnät, gör-det-själv, familjär, priskänslig, klippare, ingen lojal kund Hanzon Utåtriktad, först med det senaste, konsumtion utryck för personlig framgång, ingen lojal kund

4 3:4 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Livsstilssegmentering

5 3:5 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Livsstilssegmentering – ungdomar –Ambitiösa Anna –Mainstream-Micke –Alternativa Alice –Engagerade Emil –Teknik-Tomas –Sociala Sara –Sportige Stefan

6 3:6 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Segmentering − företag Verksamhet, bransch och teknik Storlek och ekonomi Geografiska faktorer

7 3:7 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Produkt – marknadsmatris

8 3:8 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Köpprocessen Problemfasen Informationsfasen Värdering av alternativen Köpbeslutet Utvärdering Kunskap Attityd Köpbeslut

9 3:9 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 3 Alla konsumenter är inte lika. Vi människor skiljer oss åt vad gäller behov, konsumtionsmönster och köpbeteende. Detta beror på många faktorer, bl a påverkar geografiska, demografiska och psykografiska faktorer samt livsstilsfaktorer. För att lyckas med marknadsföringen måste marknadsföraren förstå hur kunderna tänker, och då är kunskapen om vilka faktorer som styr av avgörande betydelse. Genom att dela in marknaden i olika segment kan marknadsföraren välja ut och bearbeta de segment som har störst förutsättningar att bli lönsamma. De vanligaste sätten att dela in konsumentmarknaden är utifrån faktorer som geografi, demografi, psykografi och livsstil. Ett företag som säljer till andra företag använder sig av andra segmenteringsfaktorer. Vanliga faktorer för företagsmarknaden är verksamhet, bransch, teknik, storlek, ekonomi och geografi.

10 3:10 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 3 forts. Produkt-marknadsmatrisen är ett hjälpmedel som marknads- föraren använder för att hitta sin marknad. Med hjälp av matrisen kan man överblicka vilka produkter som säljs på vilka marknads- segment. Man kan också använda den till att analysera vilka segment man är stark respektive svag i. Den ”rationella” köpprocessen bygger på att kunden genomtänkt tar sig igenom vissa faser när hon gör ett inköp. Dessa faser är följande: problemupplevelse – informationssökande – värdering av alternativ – köpbeslut och utvärdering. Men många köpbeslut följer inte denna rationella gång. Ibland gör kunden t ex impulsköp och då kommer köpbeslutet först i kedjan.


Ladda ner ppt "3:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Segmentering och one-to-one-marketing Ju bättre ett företag kan segmentera sina kunder, desto bättre verkan."

Liknande presentationer


Google-annonser