Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora kommuner Våra ramavtal ger goda affärer UhC-dagen 2015 i Borlänge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora kommuner Våra ramavtal ger goda affärer UhC-dagen 2015 i Borlänge."— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora kommuner Våra ramavtal ger goda affärer UhC-dagen 2015 i Borlänge

2 UpphandlingsCenter -vårt arbetssätt och roller

3 Vårt arbetssätt Planering  Upphandlingsplan (12 månader)  Produktionsplan (rullande 3 månader)  Produktionsmöten (14:e dag) Genomförande  Team  Referensgrupp  Kvalitetssäkring

4 Den viktiga rollfördelningen Beställarens rollUpphandlarens roll Ställa kravLeda upphandlingen SakkunskapAffären, villkor Formulera tilldelningskriterierLOU, administration Uppföljning och utvärdering Upphandlingen i samverkan mellan beställare och upphandlare, med tydliga roller, ger förutsättningar för en god affär.

5 Aktuella avtal  Sakkunnig och samrådsgruppen  Nyhet på intranätet  Avtalsdatabas  Hemsidan

6 Team FE -fastighet och energi

7 Upphandlings- och avtalsområden Tjänster  Tekniska konsulttjänster  Drift- och underhållsentreprenader  Ramavtal drift och underhåll samt FM-tjänster  Bevaknings-, Larm- och utryckningstjänster  Besiktningstjänster kopplade till fastighetssidan Varor  Samtliga varor förknippade med FM-tjänster t.ex. städkemiska produkter och städmaskiner  Enstaka köp av varor kopplade till Fastigheter t.ex. filteranläggningar, pannor, belysning m.m.  El, pellets och andra bränslen kopplade till Fastigheter  Färg-, järn- och byggmateriel  Berg- och grusmateriel

8 Hållbara offentliga affärer  Samordnade upphandlingar  Ger ofta lägre priser  Skapar ett intressant område för nyetableringar  Underlätta för små lokala företag att växa i området (fler arbetstillfällen)  Kvalitet, miljö- och sociala krav  Fler köpare som ställer samma krav driver utveckling framåt  Viktigt med förankring hos de som ska följa upp kraven.  Innovativa upphandlingar  Vi arbetar ständigt med att hitta nya lösningar på gamla problem.

9 Våra ramavtal ger goda affärer  Saneringstjänster för Falun, Ludvika, Gagnef och Säter samt fem bolag  Gav 13,7 % bättre timpriser mot Faluns tidigare priser. Leverantören såg samordningsvinster genom att få större affärer inom ett geografiskt område.  Städkemiska produkter och städmaterial, Falun, Borlänge, Gagnef, Säter och Ludvika  Gav i snitt 20% bättre priser jämfört med tidigare avtal, bättre villkor och större valmöjligheter.  Sociala krav vid upphandling  Krav/särskilda kontraktsvillkor om social hänsyn är ställda hittills i tre FE- upphandlingar och kommer nu ställas i alla upphandlingar framåt, där så är möjligt/lämpligt.

10 Team TF -transport och fordon

11 Upphandlings- och avtalsområden Tjänster  Samordnad distribution av varor, livsmedel och post  Anläggningsmaskintjänster  Kalkning av sjöar och vattendrag  Flyttjänster  Snöröjning Varor  Personbilar  Anläggningsmaskiner  Däck och däckservice  Drivmedel och stationstankning

12 Hållbara offentliga affärer  Borlänge, mål 2020  Kommunala transporter körs till 100% på förnybara bränslen  Borlänge kommuns bidrag till utsläpp av klimatpåverkande gaser minskar kraftigt  Utsläpp av koldioxid från transporter minskar till under riksgenomsnittet  Hedemora, mål 2020  10 procent förnybar energi i transportsektorn  30 procent minskade koldioxidutsläpp jämfört med 1990  Falun, mål 2035  2020 har Falun minskat sina utsläpp av växthusgaser med 60 % sedan 1990  2030 är Faluns fordonsflotta oberoende av fossila bränslen  2035 är Falun fossilbränslefritt  Transporternas energianvändning ska minska och andelen förnybara drivmedel ska öka  Klimatpåverkande utsläpp från fordonstrafiken ska minska

13 Våra ramavtal ger goda affärer  Upphandling av samdistribution  Andelen av fossila drivmedel ska högst uppgå till:  år 2015 till och med 2016: 80 %  år 2017 och senare: 20 %  Avtal för miljöklassade fordon  Miljöbilar: emissionskrav enligt Euro 5  Elbilar  Vi behöver hjälp av er!  Läs in er på miljömålen för er kommun i rollen som sakkunnig  Avropa tjänster och varor som uppfyller målen även om andra finns på avtal

14 Team FLR -förbrukning, livsmedel och resor

15 Upphandlings- och avtalsområden Tjänster  Resebyråtjänster  Tvätteritjänster  Reklambyråtjänster  Tryckeritjänster Varor  Förbrukning skola och förskola  Kontorsmaterial  Livsmedel  Läromedel  Möbler

16 Hållbara offentliga affärer  Samordnade upphandlingar kan ge vinster på olika sätt beroende på hur de paketeras. Marknadsundersökning (finns lokala aktörer?)  Geografisk: del av kommun, per kommun eller flera kommuner tillsammans  Produktgrupp  Position  Livsmedel – Ekologiska mål  Borlänge 2014 = 50%, 2020=100%. Bäst i landet!  Falun 2014 = 25%, 2020 = 40%.  Gagnef 2015 = 25%. Mål framåt är att fortsätta öka andelen eko.  Hedemora Minst 25 % och öka årligen  Säter Minst 25 % och öka årligen  Ludvika 2018 = 60%

17 Våra ramavtal ger goda affärer  Livsmedel för Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Gagnef och VBU  Senaste upphandling - behovet delades upp i 5 upphandlingar för att möjliggöra för mindre leverantörer. Resultat: 11 leverantörer, varav 7 från närområdet.  Arbetskläder kost för Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Gagnef och VBU  Gav i snitt 39% bättre priser mot tidigare avtalspriser. En större affär inom samma geografiska område gav samordningsvinster för såväl leverantör som kommuner.  Kaffeautomat för Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Gagnef och VBU + bolag  Gav i snitt 25% bättre priser mot tidigare avtalspriser. Uppdelad på geografiska områden, vilket möjliggjorde för leverantör att lämna på ett eller flera områden.

18 Team IT -it, tele och ekonomi

19 Upphandlings- och avtalsområden Tjänster  Finansiella tjänster och revisionstjänster  Pensionsadministration  Konsulttjänster  Skanningstjänster av leverantörsfakturor  Försäkringsmäklare  Verksamhetssystem  Support och licensavtal Varor  Datorer och datatillbehör  Servrar och mjukvara  AV-utrustning (projektorer, Interaktiva skrivtavlor mm)  Trygghetslarm/-telefoner

20 Hållbara offentliga affärer  Vi är en väg till utveckling och besparingar, ditt bollplank.  IT –täcker in hårdvara, mjukvara & system.  Funktionsavtal finns på plats i 3 kommuner, medger snabbare utveckling av IT- funktionen.  Ekonomi är det bredaste området, det täcker in tex. försäkringar, banktjänster & ekonomirådgivning

21 Våra ramavtal ger goda affärer  Funktionsupphandling av IT tjänster  Personal och lönesystem  Banktjänster

22 Kontakta oss UpphandlingsCenter Folkets Hus Carlavägen 24 771 30 Ludvika Telefon: 0240-860 00 E-post: uhc@ludvika.seuhc@ludvika.se Öppettider: 07.30-12.15 och 13.00 – 16.15. Se vår hemsida www.upphandlingscenterfbr.sewww.upphandlingscenterfbr.se


Ladda ner ppt "Upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora kommuner Våra ramavtal ger goda affärer UhC-dagen 2015 i Borlänge."

Liknande presentationer


Google-annonser