Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Var bor människor?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Var bor människor?."— Presentationens avskrift:

1 Var bor människor?

2 Varför? Stor ökning senaste 100 åren, varför?
Demografi = en befolknings sammansättning och storlek Befolkningens storlek beror på: landets ekonomi, kvinnors utbildningsnivå, jämlikhet, sjukvård, religion mm. Flest barn i Kongo, Niger, Angola, Mali Minst antal barn i delar av Kina (Macao, Hongkong), delar av Östeuropa. Varför? Befolkningsökning/befolkningsminskning

3 Jordens befolkning ca. 7 miljarder, 130 miljoner barn per år föds
Jordens befolkning ca. 7 miljarder, 130 miljoner barn per år föds. 4 människor per sekund (2 dör) talet = jordens befolkning ca 1 miljard. Utbildning, hälsovård och hållbar utveckling kan bidra till en bättre balans mellan människor och resurser. Folkökningen stannar upp desto rikare landet blir. Familjeplanering Tillgång till preventivmedel. Traditionella och moderna preventivmetoder. Helt utan preventivmetoder kan en kvinna föda barn.

4 Varför bor folk där de bor?
Historiskt, flodkulturerna, jordbruk – handel - stormakter Klimat Handel Vatten Försörjning, arbete och utbildning. Urbanisering Befolkningsökning Befolkningstäthet (befolkningens antal dividerat med områdets area) Olika folkgrupper – samma stat, många språk Hur bildades landet?

5 HDI human development index
Medellivslängd Läskunnighet Grundskola/högre utbildning BNP mm. (topplista 2013) (bottenlista 2013)

6 Migration Migration = frivillig eller ofrivillig flyttning
Emigrant = person som lämnar sitt land för att bosätta sig i ett annat land. Immigrant = person flyttar in i ett nytt land. Skäl för migration kan vara ekonomi, studier eller arbete (frivillig) eller krig, förföljelse eller miljöförstöring (ofrivillig). Flykting = en tillfällig lösning undan svåra förhållanden vanligtvis från ett fattigt land till ett annat. Kvotflykting Tillfälliga flyktingströmmar vid krig eller naturkatastrofer (dagens Syrien)

7 De som tar emot flest flyktingar är fattiga länder.
Länder med störst andel flyktingar: Jordanien, Iran, Pakistan (Tyskland) Inget land i världen tillåter obegränsad inflyttning. Lagar som begränsar inflyttning. Rika länder är mest öppna för arbetskraftsinvandring. Pushfaktorer = det som orsakar flykt Pullfaktorer = det som lockar människor till andra länder. Ibland är migrationen tillfällig, ibland permanent. Saker som försvårar migration: geografiska hinder (hav, öken, is), kostnader, politiska hinder, arbetstillstånd. Cirkulär migration.

8 Hans Rosling http://viralking
Urbanisering, hälften av jordens befolkning bor i städer. I framtiden ännu fler. Megastäder (minst 10 miljoner invånare) 21 stycken

9

10 Slum, 1 miljard människor bor i slumområden med brist på rent vatten, social service, dåliga bostäder, infrastruktur och kommunikationer.

11

12 Den stora utvandringen från Sverige, ca 1,2 miljoner svenskar utvandrade till Amerika på 1800-talet.

13 Internationella samarbeten
EU Europeiska stål- och kolgemenskapen bildades 1952 med följande medlemmar: Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. 1958 ändrades namnet till Europeiska gemenskapen (EG), 1993 fördjupat samarbete Europeiska Unionen (EU) Underlätta handel för att undvika krig. Samarbetet bygger på de fyra friheterna (varor, tjänster, människor och pengar ska kunna röra sig fritt inom unionen). Det ska vara lätt att bo, arbeta och studera i ett annat EU-land.

14 Idag har EU 28 medlemsstater
Vad bestämmer EU om: Samarbete mellan självständiga medlemsstater (inte Europas förenta stater). Regler om de fyra friheterna, jordbrukspolitik, asylpolitik. Valutasamarbete (euro) Överstatliga beslut Mellanstatligt samarbete (länderna måste vara överens)

15 Närhetsprincipen, beslut ska fattas så nära som möjligt tex
Närhetsprincipen, beslut ska fattas så nära som möjligt tex. skola, sjukvård, socialtjänst, skatter, pensioner, barnbidrag, allemansrätt, vägar och kommunikationer.

16 EU Ministerrådet - ministrar från svenska regeringen deltar i ministerrådets möten. EU-kommissionen – en kommissionär från varje medlemsland bildar EU:s ”regering”. Europaparlamentet – Svenska folket röstar fram 20 ledamöter. EU:s ”riksdag”. 754 ledamöter som representerar 500 miljoner människor. EU-domstolen – dömer om länder bryter mot EU:s lagar. Europeiska rådet – två gånger per år träffas ländernas statsministrar för att diskutera viktiga frågor.

17 Vad vill EU jobba för? Välfärd och jobb En stor gemensam marknad
Mänskliga rättigheter Gemensamma miljölagar Forskning och utveckling av nya idéer

18 Internationella organisationer
FN (Förenta Nationerna) – 192 medlemsstater. Arbetar för: mänskliga fri- och rättigheter, fred och säkerhet, förbättra villkor för fattiga och miljöfrågor. NATO (North Atlantic Treaty Organization) militärt samarbete i Europa och Nordamerika. OPEC – bevakar de oljeproducerande ländernas intressen. ECOWAS västafrikanska staters ekonomiska gemenskap Nordiska rådet Fler intresseorganisationer /Greenpeace, Amnesty, Röda korset, WWF, Läkare utan gränser.

19 INVANDRARNA (Bosse Parnevik 1992) En kommer hit för att fly från nöden En kommer hit för att undgå döden En kommer hit av terror tvungen En kom hit för att gifta sig med kungen Dom är tyskar, iranier, greker, och turkar Mest är dom snälla, andra är skurkar En del är ärliga, andra skumma en del är genier, andra dumma Mest är dom fredliga, andra vill slåss med andra ord: Så lika oss! Med fel och brister, tuffa och mjuka fast inte lika avundsjuka. Vissa är färgade, andra är arier som köper sin bruna färg i solarier Vissa är svarta, andra gula vissa är vackra, andra fula. Men fast dom ibland av annan färg è är dom precis som vi i Sverige och när dom vill jobba här är tacket "ni får inte jobba än för facket" En del är båtfolk från Vietnam som inte kan sjunga " we shall overcome" och inte kan "rulla di rulla " som vi och dom blir sällan fulla som vi en del är mer judar än vi en del har andra gudar än vi. En del söker lugnet i stället för bråket det enda vi svenskar kan bättre är språket Det sägs att vi stammar från Adam & Eva Som inte var svenskar - men ja må dom leva!

20 Diskussion Utrikespolitiska mål, säkerhet och välfärd.
Maktmedel, fredliga – militära – propaganda Kärnvapen Bör Sverige exportera vapen? Framtidens krig, i cyberrymden? Konflikthantering Krig/väpnad konflikt, varför krig? Krig förr och nu

21 Globalisering Multinationella företag Konflikter/krig, innan 2011 minst antal krig någonsin. Stor ökning de senaste åren. folkrätt


Ladda ner ppt "Var bor människor?."

Liknande presentationer


Google-annonser