Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20150914 Ledningsdagarna. Det digitala samhället 20150914 Ledningsdagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20150914 Ledningsdagarna. Det digitala samhället 20150914 Ledningsdagarna."— Presentationens avskrift:

1 20150914 Ledningsdagarna

2 Det digitala samhället 20150914 Ledningsdagarna

3 Det digitala samhället 20150914 Ledningsdagarna

4 Informationshantering ? 20150914 Ledningsdagarna

5

6 Var ? 20150914 Ledningsdagarna

7 Informationssäkerhet ? 20150914 Ledningsdagarna

8 Lagar och regler ? 20150914 Ledningsdagarna

9 Arv ? 20150914 Ledningsdagarna

10 Informationens värde 20150914 Ledningsdagarna

11 Information som resurs  Minne, kom ihåg  Värde - Beslut, bevis - Insyn verksamheten  Forskning  Kulturarv 20150914 Ledningsdagarna

12 Krav på den offentliga verksamheten Interoperabilitet Rättssäkerhet Informationssäkerhet Bättre kontroll Framtidssäkring Effektivisering Bättre Här och nu Öppen Säker 20150914 Ledningsdagarna

13 Information  Dokument  Epost  Bilder  Kartor  Register  Kartor  Ljudupptagning  Video  SMS  …och mycket mer 20150914 Ledningsdagarna

14 E-arkiv 20150914 Ledningsdagarna

15 ?

16 ?

17 E-arkiv 20150914 Ledningsdagarna

18 Långsiktig informationshantering 20150914 Ledningsdagarna E-arkiv

19 Övergång till e-arkiv 20150914 Ledningsdagarna

20 Övergång till e-arkiv Inventering Din information Dokumenthanteringsplaner Behov och på gång Kommunikation Kontakta din arkivansvarig Prata med andra 20150914 Ledningsdagarna

21 Checklista i wikiform e-arkiv.skl.se e-arkiv.skl.se 20150914 Ledningsdagarna

22 Privata kontra kommunala huvudmän 20150914 Ledningsdagarna

23 Kommunal vs privat Lagstiftning 10 år 5/15/25 regel Ansvar Arkivering Prövning 20150914 Ledningsdagarna

24 Kommunal vs privat Upphörande verksamhet privat (*) Arkivering journaler Överlämna till annan organisation Mer information: ivo.se (*) SOSFS 2008:14 20150914 Ledningsdagarna

25 Sammanfattad 20150914 Ledningsdagarna

26 Vinster för alla rätt från början enhetlig informationshantering att underlätta sökning och återanvändning av information i handlingar och ärenden enklare avställning gamla IT-verksamhetssystem enkelt, flexibelt → minska tid och kostnaderna 20150914 Ledningsdagarna

27 Sammanfattad E-arkiv är ordning och reda på vår information. Äntligen och oäntligen. 20150914 Ledningsdagarna

28 Frågor Caspar Almalander Nationell samordnare e ‑ arkiv Avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting Tel. 073 - 950 42 10 epost caspar.almalander(@) skl.se 20150914 Ledningsdagarna


Ladda ner ppt "20150914 Ledningsdagarna. Det digitala samhället 20150914 Ledningsdagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser